Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1193 | Date: 07-Mar-1988
તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો
Tarachōḍaśē rē mā, jō amanē tuṁ, malaśē nā kōī amanē sahārō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1193 | Date: 07-Mar-1988

તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો

  No Audio

tarachōḍaśē rē mā, jō amanē tuṁ, malaśē nā kōī amanē sahārō

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-03-07 1988-03-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12682 તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો

ખેલ ખૂબ ખેલીને, આવીશું આખર તો તારા ખોળામાં

છીએ રમકડાં માયાનાં, અમે તો માયામાં રમવાના - ખેલ...

થાકશું જ્યાં રમતાં, આવશે યાદ તારી, તારી પાસે આવવાના - ખેલ...

ના જોજે ત્યારે તું તો, રૂપ-રંગ કે ઢંગ તો અમારા - ખેલ...

ફેરવજે ત્યારે હાથ પ્રેમાળ તારો, ઊતરશે થાક અમારા - ખેલ...

રમીએ છીએ, છે એ પણ તારું, છીએ અમે પણ તારા - ખેલ...

રચ્યા તેં અમને, રચી તેં માયા, રંગ એના શાને ચડાવ્યા - ખેલ...

બંધ કર હવે માયા તારી, કાં બદલજે તો મનડાં અમારાં - ખેલ...

નથી યાદ તો અમને, યાદ તો રહે તને, વીત્યા કેટલા જનમ અમારા -ખેલ ...
View Original Increase Font Decrease Font


તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો

ખેલ ખૂબ ખેલીને, આવીશું આખર તો તારા ખોળામાં

છીએ રમકડાં માયાનાં, અમે તો માયામાં રમવાના - ખેલ...

થાકશું જ્યાં રમતાં, આવશે યાદ તારી, તારી પાસે આવવાના - ખેલ...

ના જોજે ત્યારે તું તો, રૂપ-રંગ કે ઢંગ તો અમારા - ખેલ...

ફેરવજે ત્યારે હાથ પ્રેમાળ તારો, ઊતરશે થાક અમારા - ખેલ...

રમીએ છીએ, છે એ પણ તારું, છીએ અમે પણ તારા - ખેલ...

રચ્યા તેં અમને, રચી તેં માયા, રંગ એના શાને ચડાવ્યા - ખેલ...

બંધ કર હવે માયા તારી, કાં બદલજે તો મનડાં અમારાં - ખેલ...

નથી યાદ તો અમને, યાદ તો રહે તને, વીત્યા કેટલા જનમ અમારા -ખેલ ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tarachōḍaśē rē mā, jō amanē tuṁ, malaśē nā kōī amanē sahārō

khēla khūba khēlīnē, āvīśuṁ ākhara tō tārā khōlāmāṁ

chīē ramakaḍāṁ māyānāṁ, amē tō māyāmāṁ ramavānā - khēla...

thākaśuṁ jyāṁ ramatāṁ, āvaśē yāda tārī, tārī pāsē āvavānā - khēla...

nā jōjē tyārē tuṁ tō, rūpa-raṁga kē ḍhaṁga tō amārā - khēla...

phēravajē tyārē hātha prēmāla tārō, ūtaraśē thāka amārā - khēla...

ramīē chīē, chē ē paṇa tāruṁ, chīē amē paṇa tārā - khēla...

racyā tēṁ amanē, racī tēṁ māyā, raṁga ēnā śānē caḍāvyā - khēla...

baṁdha kara havē māyā tārī, kāṁ badalajē tō manaḍāṁ amārāṁ - khēla...

nathī yāda tō amanē, yāda tō rahē tanē, vītyā kēṭalā janama amārā -khēla ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan,

He is saying…

If you abandon us, O Divine Mother, then we will not find any support.

After playing our games, we always end up coming to you in your lap, O Divine Mother.

We are the toys of the illusion, and we play in this Illusion

When we get tired playing, then we remember you and come to you.

At that time, please don’t look at our condition, please touch us with your loving hand, and our tiredness will disappear.

Our play is yours, we are also yours.

You have created us, and have created this illusion, why have you got us involved in it.

Now, either you close this illusion or change our minds.

We do not remember, but you will remember how many lives we have lived through.

Kaka is praying to Divine Mother and reflecting that Divine Mother has created this illusion, and also created humans to indulge in it, resulting in humans getting involved in the play of illusion and living through so many lives in this indulgence.

Kaka is urging to Divine Mother to stop this illusion and stop this play and make us divert towards the true purpose of human life.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1193 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...119211931194...Last