BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1193 | Date: 07-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો

  No Audio

Tarchodashe Re Ma, Jo Amne Tu, Malshe Na Koi Amne Saharo

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1988-03-07 1988-03-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12682 તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો
ખેલ ખૂબ ખેલીને, આવશું આખર તો તારા ખોળામાં
છીએ રમકડાં માયાના, અમે તો માયામાં રમવાના - ખેલ...
થાકશું જ્યાં રમતાં, આવશે યાદ તારી, તારી પાસે આવવાના - ખેલ...
ના જોજે ત્યારે તું તો, રૂપ રંગ કે ઢંગ તો અમારા - ખેલ...
ફેરવજે ત્યારે હાથ પ્રેમાળ તારો ઉતરશે થાક અમારા - ખેલ...
રમીએ છીએ, છે એ પણ તારું, છીએ અમે પણ તારા - ખેલ...
રચ્યા તેં અમને રચી તેં માયા, રંગ એના શાને ચડાવ્યા - ખેલ...
બંધ કર હવે માયા તારી, કાં બદલજે તો મનડાં અમારા - ખેલ...
નથી યાદ તો અમને, યાદ તો રહે તને, વીત્યા કેટલા જનમ અમારા -ખેલ ...
Gujarati Bhajan no. 1193 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તરછોડશે રે મા, જો અમને તું, મળશે ના કોઈ અમને સહારો
ખેલ ખૂબ ખેલીને, આવશું આખર તો તારા ખોળામાં
છીએ રમકડાં માયાના, અમે તો માયામાં રમવાના - ખેલ...
થાકશું જ્યાં રમતાં, આવશે યાદ તારી, તારી પાસે આવવાના - ખેલ...
ના જોજે ત્યારે તું તો, રૂપ રંગ કે ઢંગ તો અમારા - ખેલ...
ફેરવજે ત્યારે હાથ પ્રેમાળ તારો ઉતરશે થાક અમારા - ખેલ...
રમીએ છીએ, છે એ પણ તારું, છીએ અમે પણ તારા - ખેલ...
રચ્યા તેં અમને રચી તેં માયા, રંગ એના શાને ચડાવ્યા - ખેલ...
બંધ કર હવે માયા તારી, કાં બદલજે તો મનડાં અમારા - ખેલ...
નથી યાદ તો અમને, યાદ તો રહે તને, વીત્યા કેટલા જનમ અમારા -ખેલ ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
tarachōḍaśē rē mā, jō amanē tuṁ, malaśē nā kōī amanē sahārō
khēla khūba khēlīnē, āvaśuṁ ākhara tō tārā khōlāmāṁ
chīē ramakaḍāṁ māyānā, amē tō māyāmāṁ ramavānā - khēla...
thākaśuṁ jyāṁ ramatāṁ, āvaśē yāda tārī, tārī pāsē āvavānā - khēla...
nā jōjē tyārē tuṁ tō, rūpa raṁga kē ḍhaṁga tō amārā - khēla...
phēravajē tyārē hātha prēmāla tārō utaraśē thāka amārā - khēla...
ramīē chīē, chē ē paṇa tāruṁ, chīē amē paṇa tārā - khēla...
racyā tēṁ amanē racī tēṁ māyā, raṁga ēnā śānē caḍāvyā - khēla...
baṁdha kara havē māyā tārī, kāṁ badalajē tō manaḍāṁ amārā - khēla...
nathī yāda tō amanē, yāda tō rahē tanē, vītyā kēṭalā janama amārā -khēla ...

Explanation in English
In this Gujarati prayer bhajan,
He is saying…
If you abandon us, O Divine Mother, then we will not find any support.
After playing our games, we always end up coming to you in your lap, O Divine Mother.
We are the toys of the illusion, and we play in this Illusion
When we get tired playing, then we remember you and come to you.
At that time, please don’t look at our condition, please touch us with your loving hand, and our tiredness will disappear.
Our play is yours, we are also yours.
You have created us, and have created this illusion, why have you got us involved in it.
Now, either you close this illusion or change our minds.
We do not remember, but you will remember how many lives we have lived through.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is praying to Divine Mother and reflecting that Divine Mother has created this illusion, and also created humans to indulge in it, resulting in humans getting involved in the play of illusion and living through so many lives in this indulgence.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is urging to Divine Mother to stop this illusion and stop this play and make us divert towards the true purpose of human life.

First...11911192119311941195...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall