Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1195 | Date: 07-Mar-1988
કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું
Kōṇa chē māruṁ, huṁ tō na jāṇuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1195 | Date: 07-Mar-1988

કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું

  No Audio

kōṇa chē māruṁ, huṁ tō na jāṇuṁ

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-03-07 1988-03-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12684 કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું

ગણી છે ‘મા’ તને મેં મારી, તું રહી છે કેમ મૌનધારી

તલસી રહ્યાં છે નયનો કરવા દર્શન તારું

છુપાઈ તું જોઈ રહી, રહી છે તું કેમ મૌનધારી

ખોલું હૈયું પાસે તારી, જોજે હૈયું મારું

મુખ તારું લેજે ના ફેરવી, બેસતી ના તું મૌનધારી

પ્રેમ કાજે તલસે હૈયું મારું, પ્રેમની ભીખ તો માગું

દેજે ઝોળી ભરી મારી, બેસતી ના તું મૌનધારી

જાણ્યે-અજાણ્યે ભૂલો કરું, માફી એની માગું

કરજે માફ તો મને, બેસતી ના તું મૌનધારી

માયામાં લાગે બધું સારું, પરિણામ આવે અકારું

દોડું છું તો પાસે તારી, બેસતી ના તું મૌનધારી

કુંદન સરખું સુખ તારું છોડી, માયાનું સુખ લાગ્યું પ્યારું

દુઃખ તો બધું સમજાયું, બેસતી ના તું મૌનધારી
View Original Increase Font Decrease Font


કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું

ગણી છે ‘મા’ તને મેં મારી, તું રહી છે કેમ મૌનધારી

તલસી રહ્યાં છે નયનો કરવા દર્શન તારું

છુપાઈ તું જોઈ રહી, રહી છે તું કેમ મૌનધારી

ખોલું હૈયું પાસે તારી, જોજે હૈયું મારું

મુખ તારું લેજે ના ફેરવી, બેસતી ના તું મૌનધારી

પ્રેમ કાજે તલસે હૈયું મારું, પ્રેમની ભીખ તો માગું

દેજે ઝોળી ભરી મારી, બેસતી ના તું મૌનધારી

જાણ્યે-અજાણ્યે ભૂલો કરું, માફી એની માગું

કરજે માફ તો મને, બેસતી ના તું મૌનધારી

માયામાં લાગે બધું સારું, પરિણામ આવે અકારું

દોડું છું તો પાસે તારી, બેસતી ના તું મૌનધારી

કુંદન સરખું સુખ તારું છોડી, માયાનું સુખ લાગ્યું પ્યારું

દુઃખ તો બધું સમજાયું, બેસતી ના તું મૌનધારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōṇa chē māruṁ, huṁ tō na jāṇuṁ

gaṇī chē ‘mā' tanē mēṁ mārī, tuṁ rahī chē kēma maunadhārī

talasī rahyāṁ chē nayanō karavā darśana tāruṁ

chupāī tuṁ jōī rahī, rahī chē tuṁ kēma maunadhārī

khōluṁ haiyuṁ pāsē tārī, jōjē haiyuṁ māruṁ

mukha tāruṁ lējē nā phēravī, bēsatī nā tuṁ maunadhārī

prēma kājē talasē haiyuṁ māruṁ, prēmanī bhīkha tō māguṁ

dējē jhōlī bharī mārī, bēsatī nā tuṁ maunadhārī

jāṇyē-ajāṇyē bhūlō karuṁ, māphī ēnī māguṁ

karajē māpha tō manē, bēsatī nā tuṁ maunadhārī

māyāmāṁ lāgē badhuṁ sāruṁ, pariṇāma āvē akāruṁ

dōḍuṁ chuṁ tō pāsē tārī, bēsatī nā tuṁ maunadhārī

kuṁdana sarakhuṁ sukha tāruṁ chōḍī, māyānuṁ sukha lāgyuṁ pyāruṁ

duḥkha tō badhuṁ samajāyuṁ, bēsatī nā tuṁ maunadhārī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati prayer bhajan, in his customary style of conversation with Divine Mother,

He is praying…

Who is mine that I don’t know, O Divine Mother, I have considered you as my own. Why are you staying silent.

My eyes are longing to get your vision, you are hiding and seeing. Why are you staying silent.

I am opening my heart in front of you, please look into my heart, don’t turn your face away, please do not sit in silence.

My heart is longing for love, I am begging for love. Please fulfil my wish, please do not sit in silence.

Knowingly or unknowingly, I make mistakes, I am asking for your forgiveness. Please forgive me, please do not sit in silence.

In illusion, everything looks alluring, but the results come differently and harsh then I run to you, please do not sit in silence.

Leaving the precious happiness that comes from you, I indulged in the happiness of illusion, O Divine Mother.

I finally understood the reason of my grief, please do not sit in silence, O Divine Mother.

Kaka is praying to Divine Mother for her forgiveness for the mistakes that he has made and praying for her love and her vision. Kaka is expressing his remorse and understanding of why he has been unhappy. Kaka is explaining that eternal happiness is only in the feet of Divine Mother. The happiness coming from the indulgence of illusion is temporary and ultimately leads to unhappiness and sorrows.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1195 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...119511961197...Last