BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1195 | Date: 07-Mar-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું

  No Audio

Kon Che Maru, Hu Toh Na Jadu

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1988-03-07 1988-03-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12684 કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું
ગણી છે `મા' તને મેં મારી, તું રહી છે કેમ મૌનધારી
તલસી રહ્યા છે નયનો કરવા દર્શન તારું
છુપાઈ તું જોઈ રહી, રહી છે તું કેમ મૌનધારી
ખોલું હૈયું પાસે તારી, જોજે હૈયું મારું
મુખ તારું લેજે ના ફેરવી, બેસતી ના તું મૌનધારી
પ્રેમ કાજે તલસે હૈયું મારું, પ્રેમની ભીખ તો માંગુ
દેજે ઝોળી ભરી મારી, બેસતી ના તું મૌનધારી
જાણ્યે અજાણ્યે ભૂલો કરું, માફી એની માંગુ
કરજે માફ તો મને, બેસતી ના તું મૌનધારી
માયામાં લાગે બધું સારું, પરિણામ આવે અકારું
દોડું છું તો પાસે તારી, બેસતી ના તું મૌનધારી
કુંદન સરખું સુખ તારું છોડી, માયાનું સુખ લાગ્યું પ્યારું
દુઃખ તો બધું સમજાયું, બેસતી ના તું મૌનધારી
Gujarati Bhajan no. 1195 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોણ છે મારું, હું તો ન જાણું
ગણી છે `મા' તને મેં મારી, તું રહી છે કેમ મૌનધારી
તલસી રહ્યા છે નયનો કરવા દર્શન તારું
છુપાઈ તું જોઈ રહી, રહી છે તું કેમ મૌનધારી
ખોલું હૈયું પાસે તારી, જોજે હૈયું મારું
મુખ તારું લેજે ના ફેરવી, બેસતી ના તું મૌનધારી
પ્રેમ કાજે તલસે હૈયું મારું, પ્રેમની ભીખ તો માંગુ
દેજે ઝોળી ભરી મારી, બેસતી ના તું મૌનધારી
જાણ્યે અજાણ્યે ભૂલો કરું, માફી એની માંગુ
કરજે માફ તો મને, બેસતી ના તું મૌનધારી
માયામાં લાગે બધું સારું, પરિણામ આવે અકારું
દોડું છું તો પાસે તારી, બેસતી ના તું મૌનધારી
કુંદન સરખું સુખ તારું છોડી, માયાનું સુખ લાગ્યું પ્યારું
દુઃખ તો બધું સમજાયું, બેસતી ના તું મૌનધારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōṇa chē māruṁ, huṁ tō na jāṇuṁ
gaṇī chē `mā' tanē mēṁ mārī, tuṁ rahī chē kēma maunadhārī
talasī rahyā chē nayanō karavā darśana tāruṁ
chupāī tuṁ jōī rahī, rahī chē tuṁ kēma maunadhārī
khōluṁ haiyuṁ pāsē tārī, jōjē haiyuṁ māruṁ
mukha tāruṁ lējē nā phēravī, bēsatī nā tuṁ maunadhārī
prēma kājē talasē haiyuṁ māruṁ, prēmanī bhīkha tō māṁgu
dējē jhōlī bharī mārī, bēsatī nā tuṁ maunadhārī
jāṇyē ajāṇyē bhūlō karuṁ, māphī ēnī māṁgu
karajē māpha tō manē, bēsatī nā tuṁ maunadhārī
māyāmāṁ lāgē badhuṁ sāruṁ, pariṇāma āvē akāruṁ
dōḍuṁ chuṁ tō pāsē tārī, bēsatī nā tuṁ maunadhārī
kuṁdana sarakhuṁ sukha tāruṁ chōḍī, māyānuṁ sukha lāgyuṁ pyāruṁ
duḥkha tō badhuṁ samajāyuṁ, bēsatī nā tuṁ maunadhārī

Explanation in English
In this Gujarati prayer bhajan, in his customary style of conversation with Divine Mother,
He is praying…
Who is mine that I don’t know, O Divine Mother, I have considered you as my own. Why are you staying silent.
My eyes are longing to get your vision, you are hiding and seeing. Why are you staying silent.
I am opening my heart in front of you, please look into my heart, don’t turn your face away, please do not sit in silence.
My heart is longing for love, I am begging for love. Please fulfil my wish, please do not sit in silence.
Knowingly or unknowingly, I make mistakes, I am asking for your forgiveness. Please forgive me, please do not sit in silence.
In illusion, everything looks alluring, but the results come differently and harsh then I run to you, please do not sit in silence.
Leaving the precious happiness that comes from you, I indulged in the happiness of illusion, O Divine Mother.
I finally understood the reason of my grief, please do not sit in silence, O Divine Mother.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is praying to Divine Mother for her forgiveness for the mistakes that he has made and praying for her love and her vision. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is expressing his remorse and understanding of why he has been unhappy. Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that eternal happiness is only in the feet of Divine Mother. The happiness coming from the indulgence of illusion is temporary and ultimately leads to unhappiness and sorrows.

First...11911192119311941195...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall