BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1234 | Date: 04-Apr-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

ત્રણ સાંધું ને તેર તૂટે, છે હાલત તો એવી મારી

  No Audio

Trad Sadhu Ne Ter Tute, Che Halat Toh Aevi Mari

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)


1988-04-04 1988-04-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12723 ત્રણ સાંધું ને તેર તૂટે, છે હાલત તો એવી મારી ત્રણ સાંધું ને તેર તૂટે, છે હાલત તો એવી મારી
લેખ તો લખી ને આવા માડી, વેર કાં તું વાળે
કર્યા કર્મો ખોટાં જ્યારે, રોક્યો ના માડી મને ત્યારે
શિક્ષા દેવું ચૂકી ત્યારે, કાં વેર તું આજ એનું વાળે
હાથ પગ સરખા દીધાં, હૈયે આળસ એવા ભરી દીધા
પુણ્યમાં તો વળ્યું અંધેર, કાં વેર તું આજે વાળે
સોનાની થાળીમાં લાડવો ધરે, ખાવા ટાણે ખેસવી લે
લખીને લેખ તો આવા માડી, વેર કાં આજ તું વાળે
આશાના મિનાર રચાવે, તોડતાં વાર એને ના લગાવે
કરાવે બધું એ તો મારી પાસે, વેર કાં આજ તું વાળે
માયામાં તું ખૂબ દોડાવે, રસ્તા ખોટાં તો સુઝાડે
તારાથી દૂર ને દૂર રાખી માડી, વેર કાં આજ તું વાળે
Gujarati Bhajan no. 1234 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ત્રણ સાંધું ને તેર તૂટે, છે હાલત તો એવી મારી
લેખ તો લખી ને આવા માડી, વેર કાં તું વાળે
કર્યા કર્મો ખોટાં જ્યારે, રોક્યો ના માડી મને ત્યારે
શિક્ષા દેવું ચૂકી ત્યારે, કાં વેર તું આજ એનું વાળે
હાથ પગ સરખા દીધાં, હૈયે આળસ એવા ભરી દીધા
પુણ્યમાં તો વળ્યું અંધેર, કાં વેર તું આજે વાળે
સોનાની થાળીમાં લાડવો ધરે, ખાવા ટાણે ખેસવી લે
લખીને લેખ તો આવા માડી, વેર કાં આજ તું વાળે
આશાના મિનાર રચાવે, તોડતાં વાર એને ના લગાવે
કરાવે બધું એ તો મારી પાસે, વેર કાં આજ તું વાળે
માયામાં તું ખૂબ દોડાવે, રસ્તા ખોટાં તો સુઝાડે
તારાથી દૂર ને દૂર રાખી માડી, વેર કાં આજ તું વાળે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
traṇa sāṁdhuṁ nē tēra tūṭē, chē hālata tō ēvī mārī
lēkha tō lakhī nē āvā māḍī, vēra kāṁ tuṁ vālē
karyā karmō khōṭāṁ jyārē, rōkyō nā māḍī manē tyārē
śikṣā dēvuṁ cūkī tyārē, kāṁ vēra tuṁ āja ēnuṁ vālē
hātha paga sarakhā dīdhāṁ, haiyē ālasa ēvā bharī dīdhā
puṇyamāṁ tō valyuṁ aṁdhēra, kāṁ vēra tuṁ ājē vālē
sōnānī thālīmāṁ lāḍavō dharē, khāvā ṭāṇē khēsavī lē
lakhīnē lēkha tō āvā māḍī, vēra kāṁ āja tuṁ vālē
āśānā mināra racāvē, tōḍatāṁ vāra ēnē nā lagāvē
karāvē badhuṁ ē tō mārī pāsē, vēra kāṁ āja tuṁ vālē
māyāmāṁ tuṁ khūba dōḍāvē, rastā khōṭāṁ tō sujhāḍē
tārāthī dūra nē dūra rākhī māḍī, vēra kāṁ āja tuṁ vālē

Explanation in English
Kakaji as being the ardent devotee of the Divine Mother is into introspection of his deeds and is requesting Divine Mother to not take revenge by punishing him. As we have come with our destiny written.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) Ji is requesting
My three joints have broken into thirteen, so bad is my condition.
We come with our destiny written then why are you taking revenge today.
When I did wrong deeds, you did not stop me then.
When you missed giving me punishment then why do you want to take revenge.
When hands and feet are given straight and similar , then why have you filled laziness in my heart.
Virtue has turned into darkness then why are you taking revenge today.
You have kept sweet laddu (name of a Indian sweet) in the golden plate, but as I moved to eat, you pulled it
I have come with my destiny written then why are you taking revenge today.
Build a tower of hope, but it shall not take a while to break.
You make me do everything, then why are you taking revenge with me.
You made me run a lot behind hallucination, and showed me the wrong way.
Keeping me away from you why do you want to take revenge from me today.
Here Kakaji says to Mother that it is you who have kept us fantasized in illusions. Showing us the wrong path. Then why are you punishing us ,As we have already come with our destiny written.

First...12311232123312341235...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall