Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1302 | Date: 24-May-1988
રહ્યા છે પડતા ઘા ઊંડા તો હૈયે
Rahyā chē paḍatā ghā ūṁḍā tō haiyē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

Hymn No. 1302 | Date: 24-May-1988

રહ્યા છે પડતા ઘા ઊંડા તો હૈયે

  No Audio

rahyā chē paḍatā ghā ūṁḍā tō haiyē

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)

1988-05-24 1988-05-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12791 રહ્યા છે પડતા ઘા ઊંડા તો હૈયે રહ્યા છે પડતા ઘા ઊંડા તો હૈયે

   બસ હવે તો રડવું જ બાકી છે ‘મા’

ચૂપચાપ રહ્યો કરતો સહન એને

   બસ હવે તો તને કહેવું જ બાકી છે ‘મા’

અકળાઈ અકળાઈ આંખો બધે ફરતી રહે

   બસ હવે તારા પર મીટ માંડી છે ‘મા’

સહ્યું છે કેટલું, સહન કેટલું તો થાશે

   બસ હવે તો ધીરજ ખૂટવી બાકી છે ‘મા’

સદા તો જીવનમાં રહ્યો હસતો

   બસ હવે તો હૈયાનાં રુદન જ બાકી છે ‘મા’

ઝીલ્યા પડકાર તો જીવનમાં ઘણા

   બસ હવે જીવનની એક જ આશ છે ‘મા’

હિંમતે-હિંમતે તો ડગલાં રહ્યો ભરતો

   બસ હવે તો શક્તિ ખૂટવી જ બાકી છે ‘મા’

આતુર નયને વાટ તારી જોઈ રહ્યો

   બસ હવે તો તારાં દર્શન તો બાકી છે ‘મા’
Increase Font Decrease Font

રહ્યા છે પડતા ઘા ઊંડા તો હૈયે

   બસ હવે તો રડવું જ બાકી છે ‘મા’

ચૂપચાપ રહ્યો કરતો સહન એને

   બસ હવે તો તને કહેવું જ બાકી છે ‘મા’

અકળાઈ અકળાઈ આંખો બધે ફરતી રહે

   બસ હવે તારા પર મીટ માંડી છે ‘મા’

સહ્યું છે કેટલું, સહન કેટલું તો થાશે

   બસ હવે તો ધીરજ ખૂટવી બાકી છે ‘મા’

સદા તો જીવનમાં રહ્યો હસતો

   બસ હવે તો હૈયાનાં રુદન જ બાકી છે ‘મા’

ઝીલ્યા પડકાર તો જીવનમાં ઘણા

   બસ હવે જીવનની એક જ આશ છે ‘મા’

હિંમતે-હિંમતે તો ડગલાં રહ્યો ભરતો

   બસ હવે તો શક્તિ ખૂટવી જ બાકી છે ‘મા’

આતુર નયને વાટ તારી જોઈ રહ્યો

   બસ હવે તો તારાં દર્શન તો બાકી છે ‘મા’
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
rahyā chē paḍatā ghā ūṁḍā tō haiyē

   basa havē tō raḍavuṁ ja bākī chē ‘mā'

cūpacāpa rahyō karatō sahana ēnē

   basa havē tō tanē kahēvuṁ ja bākī chē ‘mā'

akalāī akalāī āṁkhō badhē pharatī rahē

   basa havē tārā para mīṭa māṁḍī chē ‘mā'

sahyuṁ chē kēṭaluṁ, sahana kēṭaluṁ tō thāśē

   basa havē tō dhīraja khūṭavī bākī chē ‘mā'

sadā tō jīvanamāṁ rahyō hasatō

   basa havē tō haiyānāṁ rudana ja bākī chē ‘mā'

jhīlyā paḍakāra tō jīvanamāṁ ghaṇā

   basa havē jīvananī ēka ja āśa chē ‘mā'

hiṁmatē-hiṁmatē tō ḍagalāṁ rahyō bharatō

   basa havē tō śakti khūṭavī ja bākī chē ‘mā'

ātura nayanē vāṭa tārī jōī rahyō

   basa havē tō tārāṁ darśana tō bākī chē ‘mā'
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati Bhajan Kakaji is in deep prayer of the Divine Mother. As being the ardent devotee of the Divine Mother Kakaji is lost into her worship.
Kakaji pleads
The wounds have fallen deep into my heart , now only to cry is left O'Mother.
With silence I have kept bearing, now it's left only to tell you.
My eye's being restless, keep rolling everywhere, but now my gaze has started falling on you O'Mother.
How much do I have to endure, How much will I be able endure, I am about to leave my patience O'Mother.
I was always happy and smiling in life but now only the cry of my heart is left O'Mother.
Faced many challenges in life, but now there is only one hope left.
With courage I have kept on each step, but now there is lack of power left.
My eager eye's are waiting for you, now only your vision is left O'Mother.
Here Kakaji is pleading help from the Divine Mother and wants Mother to be his saviour.
Gujarati Bhajan no. 1302 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...130013011302...Last