Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1356 | Date: 30-Jun-1988
ધરતી ના જોયે પુણ્યને, ધરતી તો ના જોયે પાપને
Dharatī nā jōyē puṇyanē, dharatī tō nā jōyē pāpanē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1356 | Date: 30-Jun-1988

ધરતી ના જોયે પુણ્યને, ધરતી તો ના જોયે પાપને

  No Audio

dharatī nā jōyē puṇyanē, dharatī tō nā jōyē pāpanē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-06-30 1988-06-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12845 ધરતી ના જોયે પુણ્યને, ધરતી તો ના જોયે પાપને ધરતી ના જોયે પુણ્યને, ધરતી તો ના જોયે પાપને

ધરતી સદાય અન્ન દે, ખંતથી તો ખેડનારને

વૃક્ષ ના જોયે પુણ્યને, વૃક્ષ તો ના જોયે પાપને

વૃક્ષ સદા છાંયડો ધરે, એની ઘટા નીચે આવનારને

નદી-સરોવર ના જોયે પાપને, ના જોયે એ પુણ્યને

છિપાવે તો તરસ એ જળથી, પ્રેમથી એ પીનારને

વર્ષા ના જુએ સૂકી ધરતીને, ના જુએ એ લીલી ધરતીને

દેશે વરસી જળ ભરપૂર, દેશે ધરતી ભીંજવી વરસીને

ઘાટ સોનાનો ના જોશે નારીના તો સૌંદર્યને

નારી તો શોભી ઊઠશે, પહેરશે તો જ્યાં એને

પ્રભુ ના જોશે પાપને, ના જોશે એ તારા પુણ્યને

કરી સાચો પસ્તાવો, કરશે ગ્રહણ એના શરણને
Increase Font Decrease Font

ધરતી ના જોયે પુણ્યને, ધરતી તો ના જોયે પાપને

ધરતી સદાય અન્ન દે, ખંતથી તો ખેડનારને

વૃક્ષ ના જોયે પુણ્યને, વૃક્ષ તો ના જોયે પાપને

વૃક્ષ સદા છાંયડો ધરે, એની ઘટા નીચે આવનારને

નદી-સરોવર ના જોયે પાપને, ના જોયે એ પુણ્યને

છિપાવે તો તરસ એ જળથી, પ્રેમથી એ પીનારને

વર્ષા ના જુએ સૂકી ધરતીને, ના જુએ એ લીલી ધરતીને

દેશે વરસી જળ ભરપૂર, દેશે ધરતી ભીંજવી વરસીને

ઘાટ સોનાનો ના જોશે નારીના તો સૌંદર્યને

નારી તો શોભી ઊઠશે, પહેરશે તો જ્યાં એને

પ્રભુ ના જોશે પાપને, ના જોશે એ તારા પુણ્યને

કરી સાચો પસ્તાવો, કરશે ગ્રહણ એના શરણને
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
dharatī nā jōyē puṇyanē, dharatī tō nā jōyē pāpanē

dharatī sadāya anna dē, khaṁtathī tō khēḍanāranē

vr̥kṣa nā jōyē puṇyanē, vr̥kṣa tō nā jōyē pāpanē

vr̥kṣa sadā chāṁyaḍō dharē, ēnī ghaṭā nīcē āvanāranē

nadī-sarōvara nā jōyē pāpanē, nā jōyē ē puṇyanē

chipāvē tō tarasa ē jalathī, prēmathī ē pīnāranē

varṣā nā juē sūkī dharatīnē, nā juē ē līlī dharatīnē

dēśē varasī jala bharapūra, dēśē dharatī bhīṁjavī varasīnē

ghāṭa sōnānō nā jōśē nārīnā tō sauṁdaryanē

nārī tō śōbhī ūṭhaśē, pahēraśē tō jyāṁ ēnē

prabhu nā jōśē pāpanē, nā jōśē ē tārā puṇyanē

karī sācō pastāvō, karaśē grahaṇa ēnā śaraṇanē
Increase Font Decrease Font

English Explanation
In this Gujarati Bhajan Kakaji is sharing the knowledge about Mother Earth and nature. Revealing the unconditional love which the Mother Earth pours on us. He is creating the awareness for it, & explaining it in a very simple way.
Kakaji says
The earth neither sees virtues, neither it sees sin.
The earth always gives food, diligently to the cultivator.
The tree never sees virtue & the tree does not see sin.
The tree always casts shadow on the one coming under it's shelter.
The lakes and rivers also do not see virtue or sin.
It quenches the thirst with water and love to the drinker.
The rain does not see dry land or green land while showering.
It just pours enough of water so that the whole earth gets wet.
The gold ornaments do not see the beauty of the women. The woman shall look beautiful as she wears it
The Lord shall not see your sin, nor shall see your virtue. If you do true repentance. You shall get shelter in it.
True repentance can wash out your sin and take you to the Almighty and make your life worthfull.
Gujarati Bhajan no. 1356 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...135413551356...Last