Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1366 | Date: 07-Jul-1988
જીવનમાં તો જીદ સારી નથી
Jīvanamāṁ tō jīda sārī nathī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1366 | Date: 07-Jul-1988

જીવનમાં તો જીદ સારી નથી

  No Audio

jīvanamāṁ tō jīda sārī nathī

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-07-07 1988-07-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12855 જીવનમાં તો જીદ સારી નથી જીવનમાં તો જીદ સારી નથી

   તોય લીધી છે જીદ, તારાં દર્શનની મેં તો માડી

છોડાવજે જીદ કાં તો મારી, કાં છોડજે જીદ તું તો તારી

ઘૂમ્યો ખૂબ જીવનમાં, માયામાં તારી

   જગાવી તારાં દર્શનની એક આશા માડી – છોડાવજે…

વેડફાઈ ગઈ જિંદગી તો ખોટી

   સુધારવા દેજે જિંદગી હવે તો બાકી – છોડાવજે…

ચક્કર તો યુગોથી રહ્યું છે ચાલુ

   હવે તો એ તોડવા દેજે માડી - છોડાવજે…

દયા તો નથી ઝંખતો આજે તો માડી

   ઝંખું છું એક શક્તિ તો તારી – છોડાવજે…

દીધો છે માનવદેહ બહુ મુશ્કેલીથી

   કરવા દેજે સાર્થક એને તો માડી
View Original Increase Font Decrease Font


જીવનમાં તો જીદ સારી નથી

   તોય લીધી છે જીદ, તારાં દર્શનની મેં તો માડી

છોડાવજે જીદ કાં તો મારી, કાં છોડજે જીદ તું તો તારી

ઘૂમ્યો ખૂબ જીવનમાં, માયામાં તારી

   જગાવી તારાં દર્શનની એક આશા માડી – છોડાવજે…

વેડફાઈ ગઈ જિંદગી તો ખોટી

   સુધારવા દેજે જિંદગી હવે તો બાકી – છોડાવજે…

ચક્કર તો યુગોથી રહ્યું છે ચાલુ

   હવે તો એ તોડવા દેજે માડી - છોડાવજે…

દયા તો નથી ઝંખતો આજે તો માડી

   ઝંખું છું એક શક્તિ તો તારી – છોડાવજે…

દીધો છે માનવદેહ બહુ મુશ્કેલીથી

   કરવા દેજે સાર્થક એને તો માડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jīvanamāṁ tō jīda sārī nathī

   tōya līdhī chē jīda, tārāṁ darśananī mēṁ tō māḍī

chōḍāvajē jīda kāṁ tō mārī, kāṁ chōḍajē jīda tuṁ tō tārī

ghūmyō khūba jīvanamāṁ, māyāmāṁ tārī

   jagāvī tārāṁ darśananī ēka āśā māḍī – chōḍāvajē…

vēḍaphāī gaī jiṁdagī tō khōṭī

   sudhāravā dējē jiṁdagī havē tō bākī – chōḍāvajē…

cakkara tō yugōthī rahyuṁ chē cālu

   havē tō ē tōḍavā dējē māḍī - chōḍāvajē…

dayā tō nathī jhaṁkhatō ājē tō māḍī

   jhaṁkhuṁ chuṁ ēka śakti tō tārī – chōḍāvajē…

dīdhō chē mānavadēha bahu muśkēlīthī

   karavā dējē sārthaka ēnē tō māḍī
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati Bhajan Kakaji as being highly involved in the Divine Mother's love and devotion. He is worshipping

Though he knows of not being stubborn, still he became stubborn and rigid forgetting Mother's vision. Here he is being stubborn to gain something positive. He is also awakened

to improve the rest of life and make it worthy.

Kakaji worships

Being stubborn in life is not good.

I have become stubborn to get your vision O' Mother.

Kakaji is asking a mother

Do you want me to leave my rigidness, then why are you not leaving your stubbornness?

Wandered a lot in life, in your illusions.

You arose the hope of your vision O'Mother.

The rest of my life has gone wasted.

Let's improve the remaining rest of life now.

The rotation is being gone on since ages.

Now it's time to break it O'Mother.

I do not long for your mercy. I am just longing for your strength today O'Mother.

You have given this human body after great difficulty.

Let's make this life-worthy O'Mother.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1366 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...136613671368...Last