Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1416 | Date: 04-Aug-1988
છે દાતારી તું તો દાતા, હે ડીસાવાળી માતા રે
Chē dātārī tuṁ tō dātā, hē ḍīsāvālī mātā rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 1416 | Date: 04-Aug-1988

છે દાતારી તું તો દાતા, હે ડીસાવાળી માતા રે

  No Audio

chē dātārī tuṁ tō dātā, hē ḍīsāvālī mātā rē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1988-08-04 1988-08-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12905 છે દાતારી તું તો દાતા, હે ડીસાવાળી માતા રે છે દાતારી તું તો દાતા, હે ડીસાવાળી માતા રે

ફર્યા ન ખાલી હાથ, આવ્યા જે તારે દ્વાર રે

રડતાં-રડતાં આવ્યા જે ભી તારે દ્વાર રે

કરી હસતા, દીધી વિદાય સદા તો એને રે

ટેકરી ઉપર તો માડી, તારું મંદિર સોહાય રે

શિખરે તો ધજા, તારી તો સદાય ફરફરે રે

જગના ઇતિહાસ સાથે, ઇતિહાસ તારો સંકળાયો રે

પુરાણોથી ભી પુરાણી છે તો તારી કહાની રે

કંઈક કર્યાં સિદ્ધ કામો કંઈક, સિધ્ધમાતા તું કહેવાણી રે

કર્યું સિદ્ધોએ તો સદાય તારું પૂજન, સિધ્ધમાતા તું ડીસાવાળી રે

રાત-દિન, તું તો, ભક્તો પર રાખે સદા નજર તારી રે

અણી વખતે તું દોડી આવે, છે તું સાચી દાતારી રે
View Original Increase Font Decrease Font


છે દાતારી તું તો દાતા, હે ડીસાવાળી માતા રે

ફર્યા ન ખાલી હાથ, આવ્યા જે તારે દ્વાર રે

રડતાં-રડતાં આવ્યા જે ભી તારે દ્વાર રે

કરી હસતા, દીધી વિદાય સદા તો એને રે

ટેકરી ઉપર તો માડી, તારું મંદિર સોહાય રે

શિખરે તો ધજા, તારી તો સદાય ફરફરે રે

જગના ઇતિહાસ સાથે, ઇતિહાસ તારો સંકળાયો રે

પુરાણોથી ભી પુરાણી છે તો તારી કહાની રે

કંઈક કર્યાં સિદ્ધ કામો કંઈક, સિધ્ધમાતા તું કહેવાણી રે

કર્યું સિદ્ધોએ તો સદાય તારું પૂજન, સિધ્ધમાતા તું ડીસાવાળી રે

રાત-દિન, તું તો, ભક્તો પર રાખે સદા નજર તારી રે

અણી વખતે તું દોડી આવે, છે તું સાચી દાતારી રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē dātārī tuṁ tō dātā, hē ḍīsāvālī mātā rē

pharyā na khālī hātha, āvyā jē tārē dvāra rē

raḍatāṁ-raḍatāṁ āvyā jē bhī tārē dvāra rē

karī hasatā, dīdhī vidāya sadā tō ēnē rē

ṭēkarī upara tō māḍī, tāruṁ maṁdira sōhāya rē

śikharē tō dhajā, tārī tō sadāya pharapharē rē

jaganā itihāsa sāthē, itihāsa tārō saṁkalāyō rē

purāṇōthī bhī purāṇī chē tō tārī kahānī rē

kaṁīka karyāṁ siddha kāmō kaṁīka, sidhdhamātā tuṁ kahēvāṇī rē

karyuṁ siddhōē tō sadāya tāruṁ pūjana, sidhdhamātā tuṁ ḍīsāvālī rē

rāta-dina, tuṁ tō, bhaktō para rākhē sadā najara tārī rē

aṇī vakhatē tuṁ dōḍī āvē, chē tuṁ sācī dātārī rē
English Explanation Increase Font Decrease Font


He is singing praises…

You are ever so gracious, O Divine Mother of Deesa (name of a place in Gujarat).

No one goes empty handed, whoever has come to your door.

Those who have come to your door with heavy hearts,

You have made them smile and given them farewell.

O Divine Mother, your temple on the top of the hill is looking very beautiful,

And, the flag is waving on the peak.

Your history is connected with the history of the world,

Your story is older than the old scriptures.

You have done such accomplished work that you are called ‘Siddhamata’ (Divine Mother of Power).

The higher souls have always worshipped you, O Siddhamata, O Divine Mother of Deesa.

Day and night, you look after your devotees,

And at the right time, you come running for them.

You are ever so gracious, O Divine Mother of Deesa.Kaka is singing praises in the glory of Siddhamata (Divine Mother) of Deesa.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1416 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...141414151416...Last