BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1461 | Date: 01-Sep-1988
   Text Size Increase Font Decrease Font

સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે

  No Audio

Safaltama Fuli Farnara, Tu Ucho Fari, Jagma Shane Chale Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1988-09-01 1988-09-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12950 સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે
નિષ્ફળતાના પાયા ઉપર, ચણતર તો એનું થાયે છે - તું...
જાશે પાયો જો સરી ઇમારત ધરતી પર તો આવે છે - તું...
સફળતા નિષ્ફળતા છે બે પાસા, કદી એક ઉપર તો આવે છે - તું...
એક સરખા પડે ન પાસા કોઈના, ધ્યાનમાં આ રાખ્યું છે - તું...
દોટ જીવનની રહે ચાલુ, કદી કોઈ ને કોઈ કામ આવે છે - તું...
પડે જીવનમાં જરૂર સહુની, માટી પણ કામ લાગે છે - તું...
કર ના અવગણના માટીની, માટીમાં સોડ સહુ તાણે છે - તું...
લેતા લેતા સાથ નાનાનો પણ, ઉપર સહુ આવે છે - તું...
અવગણના સહુની, હૈયેથી દે હટાવી, પ્રભુને તે પામે છે - તું...
સિંહને ઉંદર કામ લાગ્યો, વાત સહુ આ તો જાણે છે - તું...
Gujarati Bhajan no. 1461 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે
નિષ્ફળતાના પાયા ઉપર, ચણતર તો એનું થાયે છે - તું...
જાશે પાયો જો સરી ઇમારત ધરતી પર તો આવે છે - તું...
સફળતા નિષ્ફળતા છે બે પાસા, કદી એક ઉપર તો આવે છે - તું...
એક સરખા પડે ન પાસા કોઈના, ધ્યાનમાં આ રાખ્યું છે - તું...
દોટ જીવનની રહે ચાલુ, કદી કોઈ ને કોઈ કામ આવે છે - તું...
પડે જીવનમાં જરૂર સહુની, માટી પણ કામ લાગે છે - તું...
કર ના અવગણના માટીની, માટીમાં સોડ સહુ તાણે છે - તું...
લેતા લેતા સાથ નાનાનો પણ, ઉપર સહુ આવે છે - તું...
અવગણના સહુની, હૈયેથી દે હટાવી, પ્રભુને તે પામે છે - તું...
સિંહને ઉંદર કામ લાગ્યો, વાત સહુ આ તો જાણે છે - તું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
saphalatāmāṁ phūlī pharanārā, tuṁ ūṁcō pharī, jagamāṁ śānē cālē chē
niṣphalatānā pāyā upara, caṇatara tō ēnuṁ thāyē chē - tuṁ...
jāśē pāyō jō sarī imārata dharatī para tō āvē chē - tuṁ...
saphalatā niṣphalatā chē bē pāsā, kadī ēka upara tō āvē chē - tuṁ...
ēka sarakhā paḍē na pāsā kōīnā, dhyānamāṁ ā rākhyuṁ chē - tuṁ...
dōṭa jīvananī rahē cālu, kadī kōī nē kōī kāma āvē chē - tuṁ...
paḍē jīvanamāṁ jarūra sahunī, māṭī paṇa kāma lāgē chē - tuṁ...
kara nā avagaṇanā māṭīnī, māṭīmāṁ sōḍa sahu tāṇē chē - tuṁ...
lētā lētā sātha nānānō paṇa, upara sahu āvē chē - tuṁ...
avagaṇanā sahunī, haiyēthī dē haṭāvī, prabhunē tē pāmē chē - tuṁ...
siṁhanē uṁdara kāma lāgyō, vāta sahu ā tō jāṇē chē - tuṁ...

Explanation in English
In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Why are you walking so tall and gloating in your success,
Success is actually built on the foundation of failure.

If the base slides away, then the structure will fall down to the ground.
Success and failure are two sides, sometimes one is seen, and sometimes the other side is seen.

No one will experience only one side all the time, please keep that in mind.
The walk of life continues, and someone or the other comes along the way to help you.

Everyone is needed in life, even the soil is required.
Do not ignore even the soil, it is the foundation of life.

While taking the support of the smallest, one climbs the ladder of success.
Please do not ignore the small, and please remove the arrogance from the heart, then one attains the God.

The mouse was the savior of the lion, this story is known to everyone.

Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining many concepts in this bhajan.
Arrogance in success, success and failure - two sides of a coin, and acknowledging the hard work of even the smallest behind your success.
Kaka (Satguru Devendra Ghia) is explaining that becoming arrogant in success is the first step toward the downfall in the future. Furthermore, one must appreciate and acknowledge the smallest efforts of others in his success. Do not treat anyone insignificantly. And do not boast about your success, it is not permanent.
Appreciation, gratitude and humility are the true ornaments of success.

First...14611462146314641465...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall