Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1461 | Date: 01-Sep-1988
સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે
Saphalatāmāṁ phūlī pharanārā, tuṁ ūṁcō pharī, jagamāṁ śānē cālē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1461 | Date: 01-Sep-1988

સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે

  No Audio

saphalatāmāṁ phūlī pharanārā, tuṁ ūṁcō pharī, jagamāṁ śānē cālē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1988-09-01 1988-09-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=12950 સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે

નિષ્ફળતાના પાયા ઉપર, ચણતર તો એનું થાયે છે - તું...

જાશે પાયો જો સરી, ઇમારત ધરતી પર તો આવે છે - તું...

સફળતા-નિષ્ફળતા છે બે પાસાં, કદી એક ઉપર તો આવે છે - તું...

એકસરખા પડે ન પાસા કોઈના, ધ્યાનમાં આ રાખ્યું છે - તું...

દોટ જીવનની રહે ચાલુ, કદી કોઈ ને કોઈ કામ આવે છે - તું...

પડે જીવનમાં જરૂર સહુની, માટી પણ કામ લાગે છે - તું...

કર ના અવગણના માટીની, માટીમાં સોડ સહુ તાણે છે - તું...

લેતાં-લેતાં સાથ નાનાનો પણ, ઉપર સહુ આવે છે - તું...

અવગણના સહુની, હૈયેથી દે હટાવી, પ્રભુને તે પામે છે - તું...

સિંહને ઉંદર કામ લાગ્યો, વાત સહુ આ તો જાણે છે - તું...
View Original Increase Font Decrease Font


સફળતામાં ફૂલી ફરનારા, તું ઊંચો ફરી, જગમાં શાને ચાલે છે

નિષ્ફળતાના પાયા ઉપર, ચણતર તો એનું થાયે છે - તું...

જાશે પાયો જો સરી, ઇમારત ધરતી પર તો આવે છે - તું...

સફળતા-નિષ્ફળતા છે બે પાસાં, કદી એક ઉપર તો આવે છે - તું...

એકસરખા પડે ન પાસા કોઈના, ધ્યાનમાં આ રાખ્યું છે - તું...

દોટ જીવનની રહે ચાલુ, કદી કોઈ ને કોઈ કામ આવે છે - તું...

પડે જીવનમાં જરૂર સહુની, માટી પણ કામ લાગે છે - તું...

કર ના અવગણના માટીની, માટીમાં સોડ સહુ તાણે છે - તું...

લેતાં-લેતાં સાથ નાનાનો પણ, ઉપર સહુ આવે છે - તું...

અવગણના સહુની, હૈયેથી દે હટાવી, પ્રભુને તે પામે છે - તું...

સિંહને ઉંદર કામ લાગ્યો, વાત સહુ આ તો જાણે છે - તું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

saphalatāmāṁ phūlī pharanārā, tuṁ ūṁcō pharī, jagamāṁ śānē cālē chē

niṣphalatānā pāyā upara, caṇatara tō ēnuṁ thāyē chē - tuṁ...

jāśē pāyō jō sarī, imārata dharatī para tō āvē chē - tuṁ...

saphalatā-niṣphalatā chē bē pāsāṁ, kadī ēka upara tō āvē chē - tuṁ...

ēkasarakhā paḍē na pāsā kōīnā, dhyānamāṁ ā rākhyuṁ chē - tuṁ...

dōṭa jīvananī rahē cālu, kadī kōī nē kōī kāma āvē chē - tuṁ...

paḍē jīvanamāṁ jarūra sahunī, māṭī paṇa kāma lāgē chē - tuṁ...

kara nā avagaṇanā māṭīnī, māṭīmāṁ sōḍa sahu tāṇē chē - tuṁ...

lētāṁ-lētāṁ sātha nānānō paṇa, upara sahu āvē chē - tuṁ...

avagaṇanā sahunī, haiyēthī dē haṭāvī, prabhunē tē pāmē chē - tuṁ...

siṁhanē uṁdara kāma lāgyō, vāta sahu ā tō jāṇē chē - tuṁ...
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Why are you walking so tall and gloating in your success,

Success is actually built on the foundation of failure.

If the base slides away, then the structure will fall down to the ground.

Success and failure are two sides, sometimes one is seen, and sometimes the other side is seen.

No one will experience only one side all the time, please keep that in mind.

The walk of life continues, and someone or the other comes along the way to help you.

Everyone is needed in life, even the soil is required.

Do not ignore even the soil, it is the foundation of life.

While taking the support of the smallest, one climbs the ladder of success.

Please do not ignore the small, and please remove the arrogance from the heart, then one attains the God.

The mouse was the savior of the lion, this story is known to everyone.

Kaka is explaining many concepts in this bhajan.

Arrogance in success, success and failure - two sides of a coin, and acknowledging the hard work of even the smallest behind your success.

Kaka is explaining that becoming arrogant in success is the first step toward the downfall in the future. Furthermore, one must appreciate and acknowledge the smallest efforts of others in his success. Do not treat anyone insignificantly. And do not boast about your success, it is not permanent.

Appreciation, gratitude and humility are the true ornaments of success.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1461 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...145914601461...Last