Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1752 | Date: 03-Mar-1989
રે, જગકર્તા કાર્યો કરતો રહે, ના આરામ એ તો માગે છે
Rē, jagakartā kāryō karatō rahē, nā ārāma ē tō māgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 1752 | Date: 03-Mar-1989

રે, જગકર્તા કાર્યો કરતો રહે, ના આરામ એ તો માગે છે

  No Audio

rē, jagakartā kāryō karatō rahē, nā ārāma ē tō māgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-03-03 1989-03-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13241 રે, જગકર્તા કાર્યો કરતો રહે, ના આરામ એ તો માગે છે રે, જગકર્તા કાર્યો કરતો રહે, ના આરામ એ તો માગે છે

કર્મો સદા તું કરતો રહે, કર્મોથી શાને તું ભાગે છે

રાખે ના ભેદભાવ હૈયે કદી, ભેદભાવ તું શાને રાખે છે

કર્મોમાં સદા તું ગુંથાયેલો રહે, આરામ તું શાને ચાહે છે

કરતા કાર્યો એ નિર્લેપ રહે, કર્મો શાને તું બાંધે છે

માન અપમાને વિચલિત ન થાયે, વિચલિત તું શાને થાયે છે

ધાર્યું એનું થાયે જગમાં, ના અહં એ તો ધરાવે છે

મળતાં સફળતા થોડી તને, અહંમાં શાને સરકી જાયે છે

શક્તિશાળી છે એ તો, બડાશ ના એની એ હાંકે છે

મળતા શક્તિ થોડી તને, પ્રદર્શનમાં તું શાને રાચે છે

સર્વગુણ સંપન્ન છે રે કર્તા, સહુ એના તો સંતાન છે

કરશો ગ્રહણ એના ગુણો, વારસો એનો એ દીપાવે છે
View Original Increase Font Decrease Font


રે, જગકર્તા કાર્યો કરતો રહે, ના આરામ એ તો માગે છે

કર્મો સદા તું કરતો રહે, કર્મોથી શાને તું ભાગે છે

રાખે ના ભેદભાવ હૈયે કદી, ભેદભાવ તું શાને રાખે છે

કર્મોમાં સદા તું ગુંથાયેલો રહે, આરામ તું શાને ચાહે છે

કરતા કાર્યો એ નિર્લેપ રહે, કર્મો શાને તું બાંધે છે

માન અપમાને વિચલિત ન થાયે, વિચલિત તું શાને થાયે છે

ધાર્યું એનું થાયે જગમાં, ના અહં એ તો ધરાવે છે

મળતાં સફળતા થોડી તને, અહંમાં શાને સરકી જાયે છે

શક્તિશાળી છે એ તો, બડાશ ના એની એ હાંકે છે

મળતા શક્તિ થોડી તને, પ્રદર્શનમાં તું શાને રાચે છે

સર્વગુણ સંપન્ન છે રે કર્તા, સહુ એના તો સંતાન છે

કરશો ગ્રહણ એના ગુણો, વારસો એનો એ દીપાવે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rē, jagakartā kāryō karatō rahē, nā ārāma ē tō māgē chē

karmō sadā tuṁ karatō rahē, karmōthī śānē tuṁ bhāgē chē

rākhē nā bhēdabhāva haiyē kadī, bhēdabhāva tuṁ śānē rākhē chē

karmōmāṁ sadā tuṁ guṁthāyēlō rahē, ārāma tuṁ śānē cāhē chē

karatā kāryō ē nirlēpa rahē, karmō śānē tuṁ bāṁdhē chē

māna apamānē vicalita na thāyē, vicalita tuṁ śānē thāyē chē

dhāryuṁ ēnuṁ thāyē jagamāṁ, nā ahaṁ ē tō dharāvē chē

malatāṁ saphalatā thōḍī tanē, ahaṁmāṁ śānē sarakī jāyē chē

śaktiśālī chē ē tō, baḍāśa nā ēnī ē hāṁkē chē

malatā śakti thōḍī tanē, pradarśanamāṁ tuṁ śānē rācē chē

sarvaguṇa saṁpanna chē rē kartā, sahu ēnā tō saṁtāna chē

karaśō grahaṇa ēnā guṇō, vārasō ēnō ē dīpāvē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1752 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...175017511752...Last