Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1844 | Date: 12-May-1989
થાશે ખાક કાર્યશક્તિ તારી, પહોંચશે આગ નિરાશાની હૈયામાં
Thāśē khāka kāryaśakti tārī, pahōṁcaśē āga nirāśānī haiyāmāṁ

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

Hymn No. 1844 | Date: 12-May-1989

થાશે ખાક કાર્યશક્તિ તારી, પહોંચશે આગ નિરાશાની હૈયામાં

  No Audio

thāśē khāka kāryaśakti tārī, pahōṁcaśē āga nirāśānī haiyāmāṁ

સેવા, કર્મ, પુરુષાર્થ, જાગ્રતી, ભાગ્ચ (Service, Action, Strive, Alert, Destiny)

1989-05-12 1989-05-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13333 થાશે ખાક કાર્યશક્તિ તારી, પહોંચશે આગ નિરાશાની હૈયામાં થાશે ખાક કાર્યશક્તિ તારી, પહોંચશે આગ નિરાશાની હૈયામાં

કાર્યશક્તિ જાશે રૂંધાઈ, નીકળીશ ના બહાર જો એ આગમાં

છે વાસ્તવિકતા આ જગની, કદી ન કદી ડૂબે સહુ આશા-નિરાશામાં

ના પહોંચવા દેજે તું એને હૈયે, દેજે બુઝાવી એને શરૂઆતમાં

સંગ્રહ શક્તિનો, સદા કામ લાગશે તને તો મુસીબતમાં

ના થવા દેજે ક્ષય એનો, રહેજે સદાયે જાગ્રત તું એમાં

હરેક કાર્યો માંગશે શક્તિ, શક્તિ વિના રહેશે એ અધૂરા

ભરી હશે જ્યાં શક્તિ તુજમાં, થાશે કાર્યો ત્યાં તો પુરા

ઇતિહાસ છે સાક્ષી એનો, મળશે બધું આ ઇતિહાસમાં

નાના કે મોટા કાર્યો, સફળ થયા છે શક્તિના સાથમાં
View Original Increase Font Decrease Font


થાશે ખાક કાર્યશક્તિ તારી, પહોંચશે આગ નિરાશાની હૈયામાં

કાર્યશક્તિ જાશે રૂંધાઈ, નીકળીશ ના બહાર જો એ આગમાં

છે વાસ્તવિકતા આ જગની, કદી ન કદી ડૂબે સહુ આશા-નિરાશામાં

ના પહોંચવા દેજે તું એને હૈયે, દેજે બુઝાવી એને શરૂઆતમાં

સંગ્રહ શક્તિનો, સદા કામ લાગશે તને તો મુસીબતમાં

ના થવા દેજે ક્ષય એનો, રહેજે સદાયે જાગ્રત તું એમાં

હરેક કાર્યો માંગશે શક્તિ, શક્તિ વિના રહેશે એ અધૂરા

ભરી હશે જ્યાં શક્તિ તુજમાં, થાશે કાર્યો ત્યાં તો પુરા

ઇતિહાસ છે સાક્ષી એનો, મળશે બધું આ ઇતિહાસમાં

નાના કે મોટા કાર્યો, સફળ થયા છે શક્તિના સાથમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

thāśē khāka kāryaśakti tārī, pahōṁcaśē āga nirāśānī haiyāmāṁ

kāryaśakti jāśē rūṁdhāī, nīkalīśa nā bahāra jō ē āgamāṁ

chē vāstavikatā ā jaganī, kadī na kadī ḍūbē sahu āśā-nirāśāmāṁ

nā pahōṁcavā dējē tuṁ ēnē haiyē, dējē bujhāvī ēnē śarūātamāṁ

saṁgraha śaktinō, sadā kāma lāgaśē tanē tō musībatamāṁ

nā thavā dējē kṣaya ēnō, rahējē sadāyē jāgrata tuṁ ēmāṁ

harēka kāryō māṁgaśē śakti, śakti vinā rahēśē ē adhūrā

bharī haśē jyāṁ śakti tujamāṁ, thāśē kāryō tyāṁ tō purā

itihāsa chē sākṣī ēnō, malaśē badhuṁ ā itihāsamāṁ

nānā kē mōṭā kāryō, saphala thayā chē śaktinā sāthamāṁ
English Explanation Increase Font Decrease Font


In this Gujarati bhajan, Pujya Kakaji is saying…

Your working strength will dissipate when the fire of despair and disappointment ignites.

The working strength will get suffocated if you do not come out of this fire.

This is the fact of life. Everyone encounters hope and disappointments sometimes or the other.

Do not let it affect your inner self. Extinguish the fire before it starts to spread.

The inner strength will support you when are faced with difficulty.

Do not let the inner strength die. Always keep it strong and alive.

Every task demands strength. Without it, the task will remain incomplete.

When you are filled with strength, then the task will be completed.

History is a witness to this. You will find the same in history.

The smallest or the biggest task is fulfilled with the support of inner strength.

Kaka explains the core strength, the mental strength, the survival strength of every individual. Everyone goes through the ups and downs of life, but if an individual succumbs to the disappointment and gets engulfed by the fire of despair, then the person will die before the actual death. Kaka is urging to face the difficulties of life with vigor and absolute determination. Find the inner strength to face the endless challenges of life. No task, whether big or small, is ever completed without the support of mental strength. History also indicates the same.
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1844 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...184318441845...Last