BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 1984 | Date: 02-Sep-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

  Audio

Mann Nathi Jya Kehyama Toh Taru Re, Shane Kahe Che Tu, Aene Maru Maru Re

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1989-09-02 1989-09-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13473 મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
હૈયું નથી જ્યાં હાથમાં તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
ચિત્ત પર નથી જ્યાં કાબૂ તારો રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
તન નથી રહેવાનું જ્યાં તારું રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
મહેલ મહોલાતો નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
સગાસંબંધીઓ નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
શ્વાસ તારા નથી રહેવાના એક દિન તારા રે, શાને ગણે છે તું એને મારા મારા રે
નથી આયુષ્ય પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
નથી આવેગો પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
પ્રભુ છે અને રહેશે સદા તારા રે, શાને નથી કર્યા એને તારા રે
https://www.youtube.com/watch?v=S6vb5_pP7VY
Gujarati Bhajan no. 1984 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
હૈયું નથી જ્યાં હાથમાં તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
ચિત્ત પર નથી જ્યાં કાબૂ તારો રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
તન નથી રહેવાનું જ્યાં તારું રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
મહેલ મહોલાતો નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
સગાસંબંધીઓ નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
શ્વાસ તારા નથી રહેવાના એક દિન તારા રે, શાને ગણે છે તું એને મારા મારા રે
નથી આયુષ્ય પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
નથી આવેગો પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
પ્રભુ છે અને રહેશે સદા તારા રે, શાને નથી કર્યા એને તારા રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
mana nathī jyāṁ kahyāmāṁ tō tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ, ēnē māruṁ māruṁ rē
haiyuṁ nathī jyāṁ hāthamāṁ tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ, ēnē māruṁ māruṁ rē
citta para nathī jyāṁ kābū tārō rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē māruṁ māruṁ rē
tana nathī rahēvānuṁ jyāṁ tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē māruṁ māruṁ rē
mahēla mahōlātō nathī rahēvānā tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē
sagāsaṁbaṁdhīō nathī rahēvānā tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē
śvāsa tārā nathī rahēvānā ēka dina tārā rē, śānē gaṇē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē
nathī āyuṣya para jyāṁ kābū tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē māruṁ māruṁ rē
nathī āvēgō para jyāṁ kābū tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē
prabhu chē anē rahēśē sadā tārā rē, śānē nathī karyā ēnē tārā rē

મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રેમન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
હૈયું નથી જ્યાં હાથમાં તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
ચિત્ત પર નથી જ્યાં કાબૂ તારો રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
તન નથી રહેવાનું જ્યાં તારું રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
મહેલ મહોલાતો નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
સગાસંબંધીઓ નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
શ્વાસ તારા નથી રહેવાના એક દિન તારા રે, શાને ગણે છે તું એને મારા મારા રે
નથી આયુષ્ય પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે
નથી આવેગો પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે
પ્રભુ છે અને રહેશે સદા તારા રે, શાને નથી કર્યા એને તારા રે
1989-09-02https://i.ytimg.com/vi/S6vb5_pP7VY/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=S6vb5_pP7VYFirst...19811982198319841985...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall