Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 1984 | Date: 02-Sep-1989
મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે
Mana nathī jyāṁ kahyāmāṁ tō tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ, ēnē māruṁ māruṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 1984 | Date: 02-Sep-1989

મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

  Audio

mana nathī jyāṁ kahyāmāṁ tō tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ, ēnē māruṁ māruṁ rē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1989-09-02 1989-09-02 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13473 મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

હૈયું નથી જ્યાં હાથમાં તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

ચિત્ત પર નથી જ્યાં કાબૂ તારો રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

તન નથી રહેવાનું જ્યાં તારું રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

મહેલ મહોલાતો નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

સગાસંબંધીઓ નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

શ્વાસ તારા નથી રહેવાના એક દિન તારા રે, શાને ગણે છે તું એને મારા મારા રે

નથી આયુષ્ય પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

નથી આવેગો પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

પ્રભુ છે અને રહેશે સદા તારા રે, શાને નથી કર્યા એને તારા રે
https://www.youtube.com/watch?v=S6vb5_pP7VY
View Original Increase Font Decrease Font


મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

હૈયું નથી જ્યાં હાથમાં તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

ચિત્ત પર નથી જ્યાં કાબૂ તારો રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

તન નથી રહેવાનું જ્યાં તારું રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

મહેલ મહોલાતો નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

સગાસંબંધીઓ નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

શ્વાસ તારા નથી રહેવાના એક દિન તારા રે, શાને ગણે છે તું એને મારા મારા રે

નથી આયુષ્ય પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

નથી આવેગો પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

પ્રભુ છે અને રહેશે સદા તારા રે, શાને નથી કર્યા એને તારા રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

mana nathī jyāṁ kahyāmāṁ tō tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ, ēnē māruṁ māruṁ rē

haiyuṁ nathī jyāṁ hāthamāṁ tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ, ēnē māruṁ māruṁ rē

citta para nathī jyāṁ kābū tārō rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē māruṁ māruṁ rē

tana nathī rahēvānuṁ jyāṁ tāruṁ rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē māruṁ māruṁ rē

mahēla mahōlātō nathī rahēvānā tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē

sagāsaṁbaṁdhīō nathī rahēvānā tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē

śvāsa tārā nathī rahēvānā ēka dina tārā rē, śānē gaṇē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē

nathī āyuṣya para jyāṁ kābū tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē māruṁ māruṁ rē

nathī āvēgō para jyāṁ kābū tārā rē, śānē kahē chē tuṁ ēnē mārā mārā rē

prabhu chē anē rahēśē sadā tārā rē, śānē nathī karyā ēnē tārā rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 1984 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

મન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રેમન નથી જ્યાં કહ્યામાં તો તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

હૈયું નથી જ્યાં હાથમાં તારું રે, શાને કહે છે તું, એને મારું મારું રે

ચિત્ત પર નથી જ્યાં કાબૂ તારો રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

તન નથી રહેવાનું જ્યાં તારું રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

મહેલ મહોલાતો નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

સગાસંબંધીઓ નથી રહેવાના તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

શ્વાસ તારા નથી રહેવાના એક દિન તારા રે, શાને ગણે છે તું એને મારા મારા રે

નથી આયુષ્ય પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારું મારું રે

નથી આવેગો પર જ્યાં કાબૂ તારા રે, શાને કહે છે તું એને મારા મારા રે

પ્રભુ છે અને રહેશે સદા તારા રે, શાને નથી કર્યા એને તારા રે
1989-09-02https://i.ytimg.com/vi/S6vb5_pP7VY/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=S6vb5_pP7VY

First...198419851986...Last