Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2549 | Date: 27-May-1990
જે ના કહી શકે તું મુખથી `મા' ને, નજરથી બધું એને તું કહી દેજે
Jē nā kahī śakē tuṁ mukhathī `mā' nē, najarathī badhuṁ ēnē tuṁ kahī dējē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

Hymn No. 2549 | Date: 27-May-1990

જે ના કહી શકે તું મુખથી `મા' ને, નજરથી બધું એને તું કહી દેજે

  No Audio

jē nā kahī śakē tuṁ mukhathī `mā' nē, najarathī badhuṁ ēnē tuṁ kahī dējē

સ્વયં અનુભૂતિ, આત્મનિરીક્ષણ (Self Realization, Introspection)

1990-05-27 1990-05-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13538 જે ના કહી શકે તું મુખથી `મા' ને, નજરથી બધું એને તું કહી દેજે જે ના કહી શકે તું મુખથી `મા' ને, નજરથી બધું એને તું કહી દેજે

જોઈ રહી છે રાહ એ તો તારી, ક્યારે બધું તું એને કહી દે છે

જે ના સમજાવી શકે વાણીથી તું `મા' ને, ભાવથી બધું તું એને સમજાવી દેજે

કહી દેજે બધું તું એને પ્રેમથી ભલે, બધું એ તો જાણે છે

હળવો કરી દેજે ભાર તું તારા હૈયાનો, `મા' ને બધું તો કહી દઈ ને

નથી ડરવાનું કાંઈ કામ તો એને, જ્યાં એ તો તારી રક્ષણકર્તા છે

નથી સ્થિર તું, શું કહેવું તારે તો એમાં, તારી સ્થિરતાની રાહ એ તો જોવાની

કહી ના શકે બધું, મૂંઝાતો ના તું એમાં, `મા' બધું એ તો સમજી લેશે

ના કોઈ ભાષાથી છે એ તો અજાણી, છે ભાવની ભાષા એની તો પુરાણી

દયાવાન છે એ તો, ખોલી દેશે, દ્વાર દયાના સદા એ તો
View Original Increase Font Decrease Font


જે ના કહી શકે તું મુખથી `મા' ને, નજરથી બધું એને તું કહી દેજે

જોઈ રહી છે રાહ એ તો તારી, ક્યારે બધું તું એને કહી દે છે

જે ના સમજાવી શકે વાણીથી તું `મા' ને, ભાવથી બધું તું એને સમજાવી દેજે

કહી દેજે બધું તું એને પ્રેમથી ભલે, બધું એ તો જાણે છે

હળવો કરી દેજે ભાર તું તારા હૈયાનો, `મા' ને બધું તો કહી દઈ ને

નથી ડરવાનું કાંઈ કામ તો એને, જ્યાં એ તો તારી રક્ષણકર્તા છે

નથી સ્થિર તું, શું કહેવું તારે તો એમાં, તારી સ્થિરતાની રાહ એ તો જોવાની

કહી ના શકે બધું, મૂંઝાતો ના તું એમાં, `મા' બધું એ તો સમજી લેશે

ના કોઈ ભાષાથી છે એ તો અજાણી, છે ભાવની ભાષા એની તો પુરાણી

દયાવાન છે એ તો, ખોલી દેશે, દ્વાર દયાના સદા એ તો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

jē nā kahī śakē tuṁ mukhathī `mā' nē, najarathī badhuṁ ēnē tuṁ kahī dējē

jōī rahī chē rāha ē tō tārī, kyārē badhuṁ tuṁ ēnē kahī dē chē

jē nā samajāvī śakē vāṇīthī tuṁ `mā' nē, bhāvathī badhuṁ tuṁ ēnē samajāvī dējē

kahī dējē badhuṁ tuṁ ēnē prēmathī bhalē, badhuṁ ē tō jāṇē chē

halavō karī dējē bhāra tuṁ tārā haiyānō, `mā' nē badhuṁ tō kahī daī nē

nathī ḍaravānuṁ kāṁī kāma tō ēnē, jyāṁ ē tō tārī rakṣaṇakartā chē

nathī sthira tuṁ, śuṁ kahēvuṁ tārē tō ēmāṁ, tārī sthiratānī rāha ē tō jōvānī

kahī nā śakē badhuṁ, mūṁjhātō nā tuṁ ēmāṁ, `mā' badhuṁ ē tō samajī lēśē

nā kōī bhāṣāthī chē ē tō ajāṇī, chē bhāvanī bhāṣā ēnī tō purāṇī

dayāvāna chē ē tō, khōlī dēśē, dvāra dayānā sadā ē tō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2549 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...254825492550...Last