BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2585 | Date: 15-Jun-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે

  No Audio

Che Jagma Badhu Re Prabhu, Eh Toh Tamaaru Ne Tamaaruj Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-06-15 1990-06-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13574 છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે
છીએ અમે તો તમારા રે પ્રભુ, તમે એક જ તો અમારા છો
હવા ને પાણી ભી છે તમારા, અંધારા ને અજવાળા ભી તમારા છે - છીએ...
છે હૈયાની હર ધડકન તમારી, શ્વાસ શ્વાસ ભી તમારા છે - છીએ...
હર ઇચ્છા ભી છે તમારી, હર કર્મ ભી તો તમારા છે - છીએ...
દૃષ્ટિ ભી છે તો તમારી, હર દૃશ્ય ભી તો તમારા છે - છીએ...
હૈયે ઊછળતી ભાવોની ભરતી તમારી, ધરવા છે જ્યાં એ ચરણ ભી તમારા છે - છીએ...
જગ તો તમારી માયા છે, માનવ તો તમારા પૂતળાં છે - છીએ...
હર પ્રકાશમાં તેજ તો તમારા છે, આતમતેજ ભી તો તમારા છે - છીએ...
સુખદુઃખની રચના ભી તમારી છે, દુઃખ દર્દ ભી તો તમારા છે - છીએ...
Gujarati Bhajan no. 2585 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે
છીએ અમે તો તમારા રે પ્રભુ, તમે એક જ તો અમારા છો
હવા ને પાણી ભી છે તમારા, અંધારા ને અજવાળા ભી તમારા છે - છીએ...
છે હૈયાની હર ધડકન તમારી, શ્વાસ શ્વાસ ભી તમારા છે - છીએ...
હર ઇચ્છા ભી છે તમારી, હર કર્મ ભી તો તમારા છે - છીએ...
દૃષ્ટિ ભી છે તો તમારી, હર દૃશ્ય ભી તો તમારા છે - છીએ...
હૈયે ઊછળતી ભાવોની ભરતી તમારી, ધરવા છે જ્યાં એ ચરણ ભી તમારા છે - છીએ...
જગ તો તમારી માયા છે, માનવ તો તમારા પૂતળાં છે - છીએ...
હર પ્રકાશમાં તેજ તો તમારા છે, આતમતેજ ભી તો તમારા છે - છીએ...
સુખદુઃખની રચના ભી તમારી છે, દુઃખ દર્દ ભી તો તમારા છે - છીએ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē jagamāṁ badhuṁ rē prabhu, ē tō tamāruṁ nē tamāruṁja chē
chīē amē tō tamārā rē prabhu, tamē ēka ja tō amārā chō
havā nē pāṇī bhī chē tamārā, aṁdhārā nē ajavālā bhī tamārā chē - chīē...
chē haiyānī hara dhaḍakana tamārī, śvāsa śvāsa bhī tamārā chē - chīē...
hara icchā bhī chē tamārī, hara karma bhī tō tamārā chē - chīē...
dr̥ṣṭi bhī chē tō tamārī, hara dr̥śya bhī tō tamārā chē - chīē...
haiyē ūchalatī bhāvōnī bharatī tamārī, dharavā chē jyāṁ ē caraṇa bhī tamārā chē - chīē...
jaga tō tamārī māyā chē, mānava tō tamārā pūtalāṁ chē - chīē...
hara prakāśamāṁ tēja tō tamārā chē, ātamatēja bhī tō tamārā chē - chīē...
sukhaduḥkhanī racanā bhī tamārī chē, duḥkha darda bhī tō tamārā chē - chīē...
First...25812582258325842585...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall