Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2585 | Date: 15-Jun-1990
છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે
Chē jagamāṁ badhuṁ rē prabhu, ē tō tamāruṁ nē tamāruṁja chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2585 | Date: 15-Jun-1990

છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે

  No Audio

chē jagamāṁ badhuṁ rē prabhu, ē tō tamāruṁ nē tamāruṁja chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-06-15 1990-06-15 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13574 છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે

છીએ અમે તો તમારા રે પ્રભુ, તમે એક જ તો અમારા છો

હવા ને પાણી ભી છે તમારા, અંધારા ને અજવાળા ભી તમારા છે - છીએ...

છે હૈયાની હર ધડકન તમારી, શ્વાસ શ્વાસ ભી તમારા છે - છીએ...

હર ઇચ્છા ભી છે તમારી, હર કર્મ ભી તો તમારા છે - છીએ...

દૃષ્ટિ ભી છે તો તમારી, હર દૃશ્ય ભી તો તમારા છે - છીએ...

હૈયે ઊછળતી ભાવોની ભરતી તમારી, ધરવા છે જ્યાં એ ચરણ ભી તમારા છે - છીએ...

જગ તો તમારી માયા છે, માનવ તો તમારા પૂતળાં છે - છીએ...

હર પ્રકાશમાં તેજ તો તમારા છે, આતમતેજ ભી તો તમારા છે - છીએ...

સુખદુઃખની રચના ભી તમારી છે, દુઃખ દર્દ ભી તો તમારા છે - છીએ...
View Original Increase Font Decrease Font


છે જગમાં બધું રે પ્રભુ, એ તો તમારું ને તમારુંજ છે

છીએ અમે તો તમારા રે પ્રભુ, તમે એક જ તો અમારા છો

હવા ને પાણી ભી છે તમારા, અંધારા ને અજવાળા ભી તમારા છે - છીએ...

છે હૈયાની હર ધડકન તમારી, શ્વાસ શ્વાસ ભી તમારા છે - છીએ...

હર ઇચ્છા ભી છે તમારી, હર કર્મ ભી તો તમારા છે - છીએ...

દૃષ્ટિ ભી છે તો તમારી, હર દૃશ્ય ભી તો તમારા છે - છીએ...

હૈયે ઊછળતી ભાવોની ભરતી તમારી, ધરવા છે જ્યાં એ ચરણ ભી તમારા છે - છીએ...

જગ તો તમારી માયા છે, માનવ તો તમારા પૂતળાં છે - છીએ...

હર પ્રકાશમાં તેજ તો તમારા છે, આતમતેજ ભી તો તમારા છે - છીએ...

સુખદુઃખની રચના ભી તમારી છે, દુઃખ દર્દ ભી તો તમારા છે - છીએ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jagamāṁ badhuṁ rē prabhu, ē tō tamāruṁ nē tamāruṁja chē

chīē amē tō tamārā rē prabhu, tamē ēka ja tō amārā chō

havā nē pāṇī bhī chē tamārā, aṁdhārā nē ajavālā bhī tamārā chē - chīē...

chē haiyānī hara dhaḍakana tamārī, śvāsa śvāsa bhī tamārā chē - chīē...

hara icchā bhī chē tamārī, hara karma bhī tō tamārā chē - chīē...

dr̥ṣṭi bhī chē tō tamārī, hara dr̥śya bhī tō tamārā chē - chīē...

haiyē ūchalatī bhāvōnī bharatī tamārī, dharavā chē jyāṁ ē caraṇa bhī tamārā chē - chīē...

jaga tō tamārī māyā chē, mānava tō tamārā pūtalāṁ chē - chīē...

hara prakāśamāṁ tēja tō tamārā chē, ātamatēja bhī tō tamārā chē - chīē...

sukhaduḥkhanī racanā bhī tamārī chē, duḥkha darda bhī tō tamārā chē - chīē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2585 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...258425852586...Last