Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2798 | Date: 29-Sep-1990
તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે પૂજન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે
Tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē pūjana karavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2798 | Date: 29-Sep-1990

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે પૂજન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

  No Audio

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē pūjana karavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-09-29 1990-09-29 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13787 તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે પૂજન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે પૂજન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે ધ્યાન ધરવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે નામ જપવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે મંત્ર સાધવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે વાત કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે સુખ પામવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે અન્યને સમજવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે ભજન કરવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે દર્શન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે સેવા કરવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે
View Original Increase Font Decrease Font


તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે પૂજન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે ધ્યાન ધરવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે નામ જપવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે મંત્ર સાધવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે વાત કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે સુખ પામવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે અન્યને સમજવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે ભજન કરવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે દર્શન કરવા રે, તારું ચિત્તડું તો ક્યાં છે

તું જોઈ લે જરા, બેઠો છે સેવા કરવા રે, તારું મનડું તો ક્યાં છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē pūjana karavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē dhyāna dharavā rē, tāruṁ manaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē nāma japavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē maṁtra sādhavā rē, tāruṁ manaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē vāta karavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē sukha pāmavā rē, tāruṁ manaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē anyanē samajavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē bhajana karavā rē, tāruṁ manaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē darśana karavā rē, tāruṁ cittaḍuṁ tō kyāṁ chē

tuṁ jōī lē jarā, bēṭhō chē sēvā karavā rē, tāruṁ manaḍuṁ tō kyāṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2798 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...279727982799...Last