BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 5897 | Date: 08-Aug-1995
   Text Size Increase Font Decrease Font

તૈયાર બેઠી છે તું, તૈયાર બેઠી છે જગમાં રે માડી, તું તો તૈયાર બેઠી છે

  No Audio

Taiyaar Bethi Che Tu, Taiyaaar Bethi Che Jagma Re Maadi, Tu To Taiyaar Bethi Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1995-08-08 1995-08-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=1384 તૈયાર બેઠી છે તું, તૈયાર બેઠી છે જગમાં રે માડી, તું તો તૈયાર બેઠી છે તૈયાર બેઠી છે તું, તૈયાર બેઠી છે જગમાં રે માડી, તું તો તૈયાર બેઠી છે
કર્યા ગુના કે કર્યા તોફાનો રે જીવનમાં, દેવા શિક્ષા તો એની, તું તૈયાર બેઠી છે
અસહાય કરે હૈયેથી, પુકાર જ્યાં તારી સહાયની, દેવા સહાય એને, તું તૈયાર બેઠી છે
જગ પર નજર સદા છે તો તારી, કરવા ન્યાય તો કર્મોના તો, તું તૈયાર બેઠી છે
છે સદા જગની તો તું ઉદ્ધારક, કરવાને ઊદ્ધાર તો તું, તૈયાર બેઠી છે
જ્ઞાન ભૂખ્યા જીવોને જીવનમાં તો,આપવા જ્ઞાન સદા તો તું તૈયાર બેઠી છે
અન્ન ભૂખ્યા જીવોને જગમાં આપવાને, અન્ન બની અન્નપૂર્ણા તું તૈયાર બેઠી છે
સમયની દોરીથી બાંધી સમયમાં, ખેંચવા દોરી રે એની તો તું તૈયાર બેઠી છે
કરી પાર મુસીબતોને પહોંચે વિશ્વાસે જે પાસે તારી, ગળે લગાડવા એને, તું તૈયાર બેઠી છે
આવે જ્યાં ધામમાં એ તારા, દેવા બધું તું તારું, આપવા એને, તું તૈયાર બેઠી છે
Gujarati Bhajan no. 5897 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
તૈયાર બેઠી છે તું, તૈયાર બેઠી છે જગમાં રે માડી, તું તો તૈયાર બેઠી છે
કર્યા ગુના કે કર્યા તોફાનો રે જીવનમાં, દેવા શિક્ષા તો એની, તું તૈયાર બેઠી છે
અસહાય કરે હૈયેથી, પુકાર જ્યાં તારી સહાયની, દેવા સહાય એને, તું તૈયાર બેઠી છે
જગ પર નજર સદા છે તો તારી, કરવા ન્યાય તો કર્મોના તો, તું તૈયાર બેઠી છે
છે સદા જગની તો તું ઉદ્ધારક, કરવાને ઊદ્ધાર તો તું, તૈયાર બેઠી છે
જ્ઞાન ભૂખ્યા જીવોને જીવનમાં તો,આપવા જ્ઞાન સદા તો તું તૈયાર બેઠી છે
અન્ન ભૂખ્યા જીવોને જગમાં આપવાને, અન્ન બની અન્નપૂર્ણા તું તૈયાર બેઠી છે
સમયની દોરીથી બાંધી સમયમાં, ખેંચવા દોરી રે એની તો તું તૈયાર બેઠી છે
કરી પાર મુસીબતોને પહોંચે વિશ્વાસે જે પાસે તારી, ગળે લગાડવા એને, તું તૈયાર બેઠી છે
આવે જ્યાં ધામમાં એ તારા, દેવા બધું તું તારું, આપવા એને, તું તૈયાર બેઠી છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
taiyāra bēṭhī chē tuṁ, taiyāra bēṭhī chē jagamāṁ rē māḍī, tuṁ tō taiyāra bēṭhī chē
karyā gunā kē karyā tōphānō rē jīvanamāṁ, dēvā śikṣā tō ēnī, tuṁ taiyāra bēṭhī chē
asahāya karē haiyēthī, pukāra jyāṁ tārī sahāyanī, dēvā sahāya ēnē, tuṁ taiyāra bēṭhī chē
jaga para najara sadā chē tō tārī, karavā nyāya tō karmōnā tō, tuṁ taiyāra bēṭhī chē
chē sadā jaganī tō tuṁ uddhāraka, karavānē ūddhāra tō tuṁ, taiyāra bēṭhī chē
jñāna bhūkhyā jīvōnē jīvanamāṁ tō,āpavā jñāna sadā tō tuṁ taiyāra bēṭhī chē
anna bhūkhyā jīvōnē jagamāṁ āpavānē, anna banī annapūrṇā tuṁ taiyāra bēṭhī chē
samayanī dōrīthī bāṁdhī samayamāṁ, khēṁcavā dōrī rē ēnī tō tuṁ taiyāra bēṭhī chē
karī pāra musībatōnē pahōṁcē viśvāsē jē pāsē tārī, galē lagāḍavā ēnē, tuṁ taiyāra bēṭhī chē
āvē jyāṁ dhāmamāṁ ē tārā, dēvā badhuṁ tuṁ tāruṁ, āpavā ēnē, tuṁ taiyāra bēṭhī chē
First...58915892589358945895...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall