Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3002 | Date: 19-Jan-1991
નથી નગુણા અમે રે પ્રભુ, એ તો તું જાણ
Nathī naguṇā amē rē prabhu, ē tō tuṁ jāṇa

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3002 | Date: 19-Jan-1991

નથી નગુણા અમે રે પ્રભુ, એ તો તું જાણ

  No Audio

nathī naguṇā amē rē prabhu, ē tō tuṁ jāṇa

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1991-01-19 1991-01-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13991 નથી નગુણા અમે રે પ્રભુ, એ તો તું જાણ નથી નગુણા અમે રે પ્રભુ, એ તો તું જાણ,

દીધું તેં અમને રે પ્રભુ, સારુ વાળીને અમે એ તો વાળી દઈએ રે

દીધી અમને તેં તો બે આંખ રે પ્રભુ, હજાર આંખવાળા અમે તને બનાવીએ રે

દીધા અમને તેં તો બે હાથ રે પ્રભુ, હજાર હાથવાળા તને તો બનાવીએ રે

દીધું એક મસ્તક તેં તો અમને રે પ્રભુ, અનેક મસ્તકવાળા તને તો બનાવીએ રે

દે જ્યાં તું પ્રેમનાં છાંટણાં અમારા હૈયે રે પ્રભુ, પ્રેમસાગર તને તો અમે બનાવીએ રે

દે જ્યાં તું દયાનાં દાન અમને રે પ્રભુ, તને અમે તો દયાસાગર બનાવીએ રે

વરસાવે કૃપા તું જ્યાં અમારા પર તો પ્રભુ, તને અમે તો કૃપાસાગર બનાવીએ રે
View Original Increase Font Decrease Font


નથી નગુણા અમે રે પ્રભુ, એ તો તું જાણ,

દીધું તેં અમને રે પ્રભુ, સારુ વાળીને અમે એ તો વાળી દઈએ રે

દીધી અમને તેં તો બે આંખ રે પ્રભુ, હજાર આંખવાળા અમે તને બનાવીએ રે

દીધા અમને તેં તો બે હાથ રે પ્રભુ, હજાર હાથવાળા તને તો બનાવીએ રે

દીધું એક મસ્તક તેં તો અમને રે પ્રભુ, અનેક મસ્તકવાળા તને તો બનાવીએ રે

દે જ્યાં તું પ્રેમનાં છાંટણાં અમારા હૈયે રે પ્રભુ, પ્રેમસાગર તને તો અમે બનાવીએ રે

દે જ્યાં તું દયાનાં દાન અમને રે પ્રભુ, તને અમે તો દયાસાગર બનાવીએ રે

વરસાવે કૃપા તું જ્યાં અમારા પર તો પ્રભુ, તને અમે તો કૃપાસાગર બનાવીએ રે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

nathī naguṇā amē rē prabhu, ē tō tuṁ jāṇa,

dīdhuṁ tēṁ amanē rē prabhu, sāru vālīnē amē ē tō vālī daīē rē

dīdhī amanē tēṁ tō bē āṁkha rē prabhu, hajāra āṁkhavālā amē tanē banāvīē rē

dīdhā amanē tēṁ tō bē hātha rē prabhu, hajāra hāthavālā tanē tō banāvīē rē

dīdhuṁ ēka mastaka tēṁ tō amanē rē prabhu, anēka mastakavālā tanē tō banāvīē rē

dē jyāṁ tuṁ prēmanāṁ chāṁṭaṇāṁ amārā haiyē rē prabhu, prēmasāgara tanē tō amē banāvīē rē

dē jyāṁ tuṁ dayānāṁ dāna amanē rē prabhu, tanē amē tō dayāsāgara banāvīē rē

varasāvē kr̥pā tuṁ jyāṁ amārā para tō prabhu, tanē amē tō kr̥pāsāgara banāvīē rē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3002 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...300130023003...Last