Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3004 | Date: 19-Jan-1991
રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો
Rahēśē vīsaratō nē vīsaratō kōṇa chē rē tuṁ, rahēśē māyāmāṁ tō jyāṁ tuṁ, ḍūbatō nē ḍūbatō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3004 | Date: 19-Jan-1991

રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો

  No Audio

rahēśē vīsaratō nē vīsaratō kōṇa chē rē tuṁ, rahēśē māyāmāṁ tō jyāṁ tuṁ, ḍūbatō nē ḍūbatō

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-01-19 1991-01-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13993 રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો

જાશે ભુલાવી તને જાવું છે ક્યાં, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ફરતો ને ફરતો

મળતું રહે દુઃખ ભલે જીવનમાં, રહેશે સુખ પાછળ તો તું, દોડતો ને દોડતો

સ્મરણ પણ જાશે જ્યાં પડદામાં, રહેશે ખોટું ને ખોટું તો તું, જોતો ને જોતો

નિર્ણયશક્તિ જાશે જ્યાં તારી ખૂટી, રહેશે મનમાં તો તું, મૂંઝાતો ને મૂંઝાતો

હાથમાંથી આવ્યા મોકા જાશે છૂટી, રહેશે પસ્તાવો તો તું, કરતો ને કરતો

રહેશે વધારતો જ્યાં તું ઇચ્છાઓ, આવશે નિરાશામાં ડૂબવાનો તો, વારો ને વારો

વેડફતો જાશે સમય જ્યાં જીવનમાં, જાશે સદાએ એ તો, ખૂટતો ને ખૂટતો

વિશ્વાસના શ્વાસ જાશે જ્યાં તું ભુલતો, ધ્યેયને દૂર રહેશે તું, હડસેલતો ને હડસેલતો

અસંતોષમાં રહેશે જ્યાં તું ખૂંપતો, અશાંતિને રહેશે તું, નોતરતો ને નોતરતો
View Original Increase Font Decrease Font


રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો

જાશે ભુલાવી તને જાવું છે ક્યાં, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ફરતો ને ફરતો

મળતું રહે દુઃખ ભલે જીવનમાં, રહેશે સુખ પાછળ તો તું, દોડતો ને દોડતો

સ્મરણ પણ જાશે જ્યાં પડદામાં, રહેશે ખોટું ને ખોટું તો તું, જોતો ને જોતો

નિર્ણયશક્તિ જાશે જ્યાં તારી ખૂટી, રહેશે મનમાં તો તું, મૂંઝાતો ને મૂંઝાતો

હાથમાંથી આવ્યા મોકા જાશે છૂટી, રહેશે પસ્તાવો તો તું, કરતો ને કરતો

રહેશે વધારતો જ્યાં તું ઇચ્છાઓ, આવશે નિરાશામાં ડૂબવાનો તો, વારો ને વારો

વેડફતો જાશે સમય જ્યાં જીવનમાં, જાશે સદાએ એ તો, ખૂટતો ને ખૂટતો

વિશ્વાસના શ્વાસ જાશે જ્યાં તું ભુલતો, ધ્યેયને દૂર રહેશે તું, હડસેલતો ને હડસેલતો

અસંતોષમાં રહેશે જ્યાં તું ખૂંપતો, અશાંતિને રહેશે તું, નોતરતો ને નોતરતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

rahēśē vīsaratō nē vīsaratō kōṇa chē rē tuṁ, rahēśē māyāmāṁ tō jyāṁ tuṁ, ḍūbatō nē ḍūbatō

jāśē bhulāvī tanē jāvuṁ chē kyāṁ, rahēśē māyāmāṁ tō jyāṁ tuṁ, pharatō nē pharatō

malatuṁ rahē duḥkha bhalē jīvanamāṁ, rahēśē sukha pāchala tō tuṁ, dōḍatō nē dōḍatō

smaraṇa paṇa jāśē jyāṁ paḍadāmāṁ, rahēśē khōṭuṁ nē khōṭuṁ tō tuṁ, jōtō nē jōtō

nirṇayaśakti jāśē jyāṁ tārī khūṭī, rahēśē manamāṁ tō tuṁ, mūṁjhātō nē mūṁjhātō

hāthamāṁthī āvyā mōkā jāśē chūṭī, rahēśē pastāvō tō tuṁ, karatō nē karatō

rahēśē vadhāratō jyāṁ tuṁ icchāō, āvaśē nirāśāmāṁ ḍūbavānō tō, vārō nē vārō

vēḍaphatō jāśē samaya jyāṁ jīvanamāṁ, jāśē sadāē ē tō, khūṭatō nē khūṭatō

viśvāsanā śvāsa jāśē jyāṁ tuṁ bhulatō, dhyēyanē dūra rahēśē tuṁ, haḍasēlatō nē haḍasēlatō

asaṁtōṣamāṁ rahēśē jyāṁ tuṁ khūṁpatō, aśāṁtinē rahēśē tuṁ, nōtaratō nē nōtaratō
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3004 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...300430053006...Last