BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3004 | Date: 19-Jan-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો

  No Audio

Raheshe Visarto Ne Visarto Kon Che Re Tu, Raheshe Maayama To Jyaa Tu, Dubato Ne Dubato

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-01-19 1991-01-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=13993 રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો
જાશે ભુલાવી તને જાવું છે ક્યાં, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ફરતો ને ફરતો
મળતું રહે દુઃખ ભલે જીવનમાં, રહેશે સુખ પાછળ તો તું, દોડતો ને દોડતો
સ્મરણ પણ જાશે જ્યાં પડદામાં, રહેશે ખોટું ને ખોટું તો તું, જોતો ને જોતો
નિર્ણયશક્તિ જાશે જ્યાં તારી ખૂટી, રહેશે મનમાં તો તું, મૂંઝાતો ને મૂંઝાતો
હાથમાંથી આવ્યા મોકા જાશે છૂટી, રહેશે પસ્તાવો તો તું, કરતો ને કરતો
રહેશે વધારતો જ્યાં તું ઇચ્છાઓ, આવશે નિરાશામાં ડૂબવાનો તો, વારો ને વારો
વેડફતો જાશે સમય જ્યાં જીવનમાં, જાશે સદાએ એ તો, ખૂટતો ને ખૂટતો
વિશ્વાસના શ્વાસ જાશે જ્યાં તું ભુલતો, ધ્યેયને દૂર રહેશે તું, હડસેલતો ને હડસેલતો
અસંતોષમાં રહેશે જ્યાં તું ખૂંપતો, અશાંતિને રહેશે તું, નોતરતો ને નોતરતો
Gujarati Bhajan no. 3004 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રહેશે વીસરતો ને વીસરતો કોણ છે રે તું, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ડૂબતો ને ડૂબતો
જાશે ભુલાવી તને જાવું છે ક્યાં, રહેશે માયામાં તો જ્યાં તું, ફરતો ને ફરતો
મળતું રહે દુઃખ ભલે જીવનમાં, રહેશે સુખ પાછળ તો તું, દોડતો ને દોડતો
સ્મરણ પણ જાશે જ્યાં પડદામાં, રહેશે ખોટું ને ખોટું તો તું, જોતો ને જોતો
નિર્ણયશક્તિ જાશે જ્યાં તારી ખૂટી, રહેશે મનમાં તો તું, મૂંઝાતો ને મૂંઝાતો
હાથમાંથી આવ્યા મોકા જાશે છૂટી, રહેશે પસ્તાવો તો તું, કરતો ને કરતો
રહેશે વધારતો જ્યાં તું ઇચ્છાઓ, આવશે નિરાશામાં ડૂબવાનો તો, વારો ને વારો
વેડફતો જાશે સમય જ્યાં જીવનમાં, જાશે સદાએ એ તો, ખૂટતો ને ખૂટતો
વિશ્વાસના શ્વાસ જાશે જ્યાં તું ભુલતો, ધ્યેયને દૂર રહેશે તું, હડસેલતો ને હડસેલતો
અસંતોષમાં રહેશે જ્યાં તું ખૂંપતો, અશાંતિને રહેશે તું, નોતરતો ને નોતરતો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
rahēśē vīsaratō nē vīsaratō kōṇa chē rē tuṁ, rahēśē māyāmāṁ tō jyāṁ tuṁ, ḍūbatō nē ḍūbatō
jāśē bhulāvī tanē jāvuṁ chē kyāṁ, rahēśē māyāmāṁ tō jyāṁ tuṁ, pharatō nē pharatō
malatuṁ rahē duḥkha bhalē jīvanamāṁ, rahēśē sukha pāchala tō tuṁ, dōḍatō nē dōḍatō
smaraṇa paṇa jāśē jyāṁ paḍadāmāṁ, rahēśē khōṭuṁ nē khōṭuṁ tō tuṁ, jōtō nē jōtō
nirṇayaśakti jāśē jyāṁ tārī khūṭī, rahēśē manamāṁ tō tuṁ, mūṁjhātō nē mūṁjhātō
hāthamāṁthī āvyā mōkā jāśē chūṭī, rahēśē pastāvō tō tuṁ, karatō nē karatō
rahēśē vadhāratō jyāṁ tuṁ icchāō, āvaśē nirāśāmāṁ ḍūbavānō tō, vārō nē vārō
vēḍaphatō jāśē samaya jyāṁ jīvanamāṁ, jāśē sadāē ē tō, khūṭatō nē khūṭatō
viśvāsanā śvāsa jāśē jyāṁ tuṁ bhulatō, dhyēyanē dūra rahēśē tuṁ, haḍasēlatō nē haḍasēlatō
asaṁtōṣamāṁ rahēśē jyāṁ tuṁ khūṁpatō, aśāṁtinē rahēśē tuṁ, nōtaratō nē nōtaratō
First...30013002300330043005...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall