Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3095 | Date: 16-Mar-1991
ગમાઅણગમા જીવનમાં તો સદા જાગતા રહે
Gamāaṇagamā jīvanamāṁ tō sadā jāgatā rahē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

Hymn No. 3095 | Date: 16-Mar-1991

ગમાઅણગમા જીવનમાં તો સદા જાગતા રહે

  No Audio

gamāaṇagamā jīvanamāṁ tō sadā jāgatā rahē

ઇચ્છા, ગમા, અણગમા, ચિંતા (Desire, Like, Dislike, Worry)

1991-03-16 1991-03-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14084 ગમાઅણગમા જીવનમાં તો સદા જાગતા રહે ગમાઅણગમા જીવનમાં તો સદા જાગતા રહે

તણાતું જાય મન સદા એમાં, તણાતું ને તણાતું રહે

છોડે ના શંકા ને ખોટા ભાવો જ્યાં, એમાં એ તણાતું રહે

દ્વિધા ને દ્વિધા મનમાં સદા ત્યાં તો સર્જાતી રહે

છૂટી જ્યાં એક, બીજી ઊભી ને ઊભી થાતી રહે

પરંપરા આની તો જીવનમાં, ચાલતી ને ચાલતી રહે

તણાયા જ્યાં એમાં એની સાથે, સુખ દુઃખ ઊભું કરે

જ્યાં એ તો નિત્ય નથી, ફરિયાદ એની નિત્ય રહે

ગમામાં પ્રભુની ઝંખના, સાચી જ્યાં મેળવી રહે

ઉપાધિઓ જીવનની સદા ત્યાંથી ભાગતી રહે
Increase Font Decrease Font

ગમાઅણગમા જીવનમાં તો સદા જાગતા રહે

તણાતું જાય મન સદા એમાં, તણાતું ને તણાતું રહે

છોડે ના શંકા ને ખોટા ભાવો જ્યાં, એમાં એ તણાતું રહે

દ્વિધા ને દ્વિધા મનમાં સદા ત્યાં તો સર્જાતી રહે

છૂટી જ્યાં એક, બીજી ઊભી ને ઊભી થાતી રહે

પરંપરા આની તો જીવનમાં, ચાલતી ને ચાલતી રહે

તણાયા જ્યાં એમાં એની સાથે, સુખ દુઃખ ઊભું કરે

જ્યાં એ તો નિત્ય નથી, ફરિયાદ એની નિત્ય રહે

ગમામાં પ્રભુની ઝંખના, સાચી જ્યાં મેળવી રહે

ઉપાધિઓ જીવનની સદા ત્યાંથી ભાગતી રહે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
gamāaṇagamā jīvanamāṁ tō sadā jāgatā rahē

taṇātuṁ jāya mana sadā ēmāṁ, taṇātuṁ nē taṇātuṁ rahē

chōḍē nā śaṁkā nē khōṭā bhāvō jyāṁ, ēmāṁ ē taṇātuṁ rahē

dvidhā nē dvidhā manamāṁ sadā tyāṁ tō sarjātī rahē

chūṭī jyāṁ ēka, bījī ūbhī nē ūbhī thātī rahē

paraṁparā ānī tō jīvanamāṁ, cālatī nē cālatī rahē

taṇāyā jyāṁ ēmāṁ ēnī sāthē, sukha duḥkha ūbhuṁ karē

jyāṁ ē tō nitya nathī, phariyāda ēnī nitya rahē

gamāmāṁ prabhunī jhaṁkhanā, sācī jyāṁ mēlavī rahē

upādhiō jīvananī sadā tyāṁthī bhāgatī rahē
Gujarati Bhajan no. 3095 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...309430953096...Last