Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3138 | Date: 09-Apr-1991
છે ખેલ તો આવનજાવનના, જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ રે
Chē khēla tō āvanajāvananā, jīvanamāṁ tō cālu nē cālu rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3138 | Date: 09-Apr-1991

છે ખેલ તો આવનજાવનના, જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ રે

  No Audio

chē khēla tō āvanajāvananā, jīvanamāṁ tō cālu nē cālu rē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-04-09 1991-04-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14127 છે ખેલ તો આવનજાવનના, જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ રે છે ખેલ તો આવનજાવનના, જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ રે

કંઈક તો આવતા રહે, તો કંઈક તો જાતાં રહે (2)

જગમાં તો જીવોની આવનજાવન તો ચાલુ ને ચાલુ છે - કંઈક...

જીવનમાં તો વિચારોની આવન ને જાવન તો ચાલુ ને ચાલુ છે - કંઈક...

સુખદુઃખની આવનજાવન તો જીવનમાં ચાલુ ને ચાલુ છે - કંઈક...

પાપપુણ્યની આવન ને જાવન, જીવનમાં ચાલુ ને ચાલુ જ છે - કંઈક...

લાગણીઓનાં પૂરની આવન ને જાવન જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ જ છે - કંઈક...

દિવસોની તો આવન ને જાવન તો જીવનમાં ચાલુ ને ચાલુ જ છે - કંઈક...
View Original Increase Font Decrease Font


છે ખેલ તો આવનજાવનના, જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ રે

કંઈક તો આવતા રહે, તો કંઈક તો જાતાં રહે (2)

જગમાં તો જીવોની આવનજાવન તો ચાલુ ને ચાલુ છે - કંઈક...

જીવનમાં તો વિચારોની આવન ને જાવન તો ચાલુ ને ચાલુ છે - કંઈક...

સુખદુઃખની આવનજાવન તો જીવનમાં ચાલુ ને ચાલુ છે - કંઈક...

પાપપુણ્યની આવન ને જાવન, જીવનમાં ચાલુ ને ચાલુ જ છે - કંઈક...

લાગણીઓનાં પૂરની આવન ને જાવન જીવનમાં તો ચાલુ ને ચાલુ જ છે - કંઈક...

દિવસોની તો આવન ને જાવન તો જીવનમાં ચાલુ ને ચાલુ જ છે - કંઈક...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē khēla tō āvanajāvananā, jīvanamāṁ tō cālu nē cālu rē

kaṁīka tō āvatā rahē, tō kaṁīka tō jātāṁ rahē (2)

jagamāṁ tō jīvōnī āvanajāvana tō cālu nē cālu chē - kaṁīka...

jīvanamāṁ tō vicārōnī āvana nē jāvana tō cālu nē cālu chē - kaṁīka...

sukhaduḥkhanī āvanajāvana tō jīvanamāṁ cālu nē cālu chē - kaṁīka...

pāpapuṇyanī āvana nē jāvana, jīvanamāṁ cālu nē cālu ja chē - kaṁīka...

lāgaṇīōnāṁ pūranī āvana nē jāvana jīvanamāṁ tō cālu nē cālu ja chē - kaṁīka...

divasōnī tō āvana nē jāvana tō jīvanamāṁ cālu nē cālu ja chē - kaṁīka...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3138 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...313631373138...Last