Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3171 | Date: 27-Apr-1991
તને અન્ય તો પ્રિય જેમ લાગ્યું છે, અન્યને પ્રિય તું ભી તો લાગે છે
Tanē anya tō priya jēma lāgyuṁ chē, anyanē priya tuṁ bhī tō lāgē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3171 | Date: 27-Apr-1991

તને અન્ય તો પ્રિય જેમ લાગ્યું છે, અન્યને પ્રિય તું ભી તો લાગે છે

  No Audio

tanē anya tō priya jēma lāgyuṁ chē, anyanē priya tuṁ bhī tō lāgē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1991-04-27 1991-04-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14160 તને અન્ય તો પ્રિય જેમ લાગ્યું છે, અન્યને પ્રિય તું ભી તો લાગે છે તને અન્ય તો પ્રિય જેમ લાગ્યું છે, અન્યને પ્રિય તું ભી તો લાગે છે

અપ્રિયમાં ભી અપ્રિય, જગમાં કોઈને તો પ્રિય લાગ્યું છે

દેખાય છે જગમાં, સંતાન સહુનું, સહુને તો પ્રિય લાગ્યું છે

છે સંતાન તું તો પ્રભુનું, હૈયું પ્રભુનું નિષ્ઠુર તો ના બન્યું છે

મીઠાશની મીઠાશ, સહુને જગમાં મીઠી તો લાગી છે

કડવાશની મીઠાશ, જગમાં કોઈકે તો મ્હાણી છે

કોઈને રાત તો વ્હાલી લાગી છે, કોઈને દિનની કમી વરતાણી છે

મન સહુને પોતાનાં, જગમાં પ્રિય લાગ્યાં છે

અસર અન્યના મનની, સહુ જગમાં, અનુભવતાં આવ્યા છે

મેળવવા મીઠાશ તો સહુનાં હૈયાની, પ્રભુએ સહુનાં હૈયામાં છુપાવું પડયું છે
View Original Increase Font Decrease Font


તને અન્ય તો પ્રિય જેમ લાગ્યું છે, અન્યને પ્રિય તું ભી તો લાગે છે

અપ્રિયમાં ભી અપ્રિય, જગમાં કોઈને તો પ્રિય લાગ્યું છે

દેખાય છે જગમાં, સંતાન સહુનું, સહુને તો પ્રિય લાગ્યું છે

છે સંતાન તું તો પ્રભુનું, હૈયું પ્રભુનું નિષ્ઠુર તો ના બન્યું છે

મીઠાશની મીઠાશ, સહુને જગમાં મીઠી તો લાગી છે

કડવાશની મીઠાશ, જગમાં કોઈકે તો મ્હાણી છે

કોઈને રાત તો વ્હાલી લાગી છે, કોઈને દિનની કમી વરતાણી છે

મન સહુને પોતાનાં, જગમાં પ્રિય લાગ્યાં છે

અસર અન્યના મનની, સહુ જગમાં, અનુભવતાં આવ્યા છે

મેળવવા મીઠાશ તો સહુનાં હૈયાની, પ્રભુએ સહુનાં હૈયામાં છુપાવું પડયું છે




સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tanē anya tō priya jēma lāgyuṁ chē, anyanē priya tuṁ bhī tō lāgē chē

apriyamāṁ bhī apriya, jagamāṁ kōīnē tō priya lāgyuṁ chē

dēkhāya chē jagamāṁ, saṁtāna sahunuṁ, sahunē tō priya lāgyuṁ chē

chē saṁtāna tuṁ tō prabhunuṁ, haiyuṁ prabhunuṁ niṣṭhura tō nā banyuṁ chē

mīṭhāśanī mīṭhāśa, sahunē jagamāṁ mīṭhī tō lāgī chē

kaḍavāśanī mīṭhāśa, jagamāṁ kōīkē tō mhāṇī chē

kōīnē rāta tō vhālī lāgī chē, kōīnē dinanī kamī varatāṇī chē

mana sahunē pōtānāṁ, jagamāṁ priya lāgyāṁ chē

asara anyanā mananī, sahu jagamāṁ, anubhavatāṁ āvyā chē

mēlavavā mīṭhāśa tō sahunāṁ haiyānī, prabhuē sahunāṁ haiyāmāṁ chupāvuṁ paḍayuṁ chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3171 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...316931703171...Last