Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3206 | Date: 20-May-1991
અવદશા તો મારી થઈ ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ
Avadaśā tō mārī thaī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

Hymn No. 3206 | Date: 20-May-1991

અવદશા તો મારી થઈ ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

  No Audio

avadaśā tō mārī thaī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

સમય, પશ્ચાતાપ, શંકા (Time, Regret, Doubt)

1991-05-20 1991-05-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14195 અવદશા તો મારી થઈ ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ અવદશા તો મારી થઈ ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

વિશ્વાસની રચનાને હચમચાવી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

સંબંધમાં તિરાડ ઊભી એ કરતી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

દૃષ્ટિમાં ફરક તો ઊભી એ કરતી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

અંતરમાં અંતરાય ઊભી એ કરી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

પ્રગતિમાં બાધક એ તો બની ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

રાતદિન, ચિંતા ઊભી એ તો કરી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

સાચાખોટામાં પડદો એ તો પાડી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

નિર્મૂળ ના થાતાં, મૂળિયા એ નાખતી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

અંતરના હાસ્યને એ હડપી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ
View Original Increase Font Decrease Font


અવદશા તો મારી થઈ ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

વિશ્વાસની રચનાને હચમચાવી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

સંબંધમાં તિરાડ ઊભી એ કરતી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

દૃષ્ટિમાં ફરક તો ઊભી એ કરતી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

અંતરમાં અંતરાય ઊભી એ કરી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

પ્રગતિમાં બાધક એ તો બની ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

રાતદિન, ચિંતા ઊભી એ તો કરી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

સાચાખોટામાં પડદો એ તો પાડી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

નિર્મૂળ ના થાતાં, મૂળિયા એ નાખતી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ

અંતરના હાસ્યને એ હડપી ગઈ, શંકાને જ્યાં પાંખો ફૂટી ગઈ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

avadaśā tō mārī thaī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

viśvāsanī racanānē hacamacāvī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

saṁbaṁdhamāṁ tirāḍa ūbhī ē karatī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

dr̥ṣṭimāṁ pharaka tō ūbhī ē karatī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

aṁtaramāṁ aṁtarāya ūbhī ē karī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

pragatimāṁ bādhaka ē tō banī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

rātadina, ciṁtā ūbhī ē tō karī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

sācākhōṭāmāṁ paḍadō ē tō pāḍī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

nirmūla nā thātāṁ, mūliyā ē nākhatī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī

aṁtaranā hāsyanē ē haḍapī gaī, śaṁkānē jyāṁ pāṁkhō phūṭī gaī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3206 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...320532063207...Last