BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3267 | Date: 03-Jul-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવે છે જીવ, જગમાં તો એકલો, એ તો આવે ને જાય

  No Audio

Aave Che Jeev, Jagama To Ekalo, E To Aave Ne Jay

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-07-03 1991-07-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14256 આવે છે જીવ, જગમાં તો એકલો, એ તો આવે ને જાય આવે છે જીવ, જગમાં તો એકલો, એ તો આવે ને જાય
માન્યું જગને જ્યાં ધામ પોતાનું, ગોટાળા ત્યાં ઊભા થાય
ના કહી શકે જીવ, આવ્યો ક્યાંથી, જાશે ક્યાં ના કહી શકાય - માન્યું...
અજાણ્યા એ તો જાણીતા બન્યા, જગમાં સહુને મળતો ને મળતો જાય - માન્યું...
ના જીવ દેખાય, ના સમજાય, જીવ જીવની વાતો કરતો જાય - માન્યું...
આવ્યો ભલે જગમાં એ એકલો, જગમાં સંગાથ ગોતતો જાય - માન્યું...
રહે કરવા હૈયું ખાલી, વાતો હૈયાની જ્યાં હૈયામાં ના સમાય - માન્યું...
હૈયું મન ને વિચારોથી બંધાઈ, ફરી ફરી જગમાં આવતો જાય - માન્યું...
છે યાત્રા એની તો એકલી, એકલો એ તો આવે ને જાય - માન્યું...
પ્રભુમાં પાછા સમાયા વિના, યાત્રા એની તો પૂરી ન થાય - માન્યું...
Gujarati Bhajan no. 3267 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવે છે જીવ, જગમાં તો એકલો, એ તો આવે ને જાય
માન્યું જગને જ્યાં ધામ પોતાનું, ગોટાળા ત્યાં ઊભા થાય
ના કહી શકે જીવ, આવ્યો ક્યાંથી, જાશે ક્યાં ના કહી શકાય - માન્યું...
અજાણ્યા એ તો જાણીતા બન્યા, જગમાં સહુને મળતો ને મળતો જાય - માન્યું...
ના જીવ દેખાય, ના સમજાય, જીવ જીવની વાતો કરતો જાય - માન્યું...
આવ્યો ભલે જગમાં એ એકલો, જગમાં સંગાથ ગોતતો જાય - માન્યું...
રહે કરવા હૈયું ખાલી, વાતો હૈયાની જ્યાં હૈયામાં ના સમાય - માન્યું...
હૈયું મન ને વિચારોથી બંધાઈ, ફરી ફરી જગમાં આવતો જાય - માન્યું...
છે યાત્રા એની તો એકલી, એકલો એ તો આવે ને જાય - માન્યું...
પ્રભુમાં પાછા સમાયા વિના, યાત્રા એની તો પૂરી ન થાય - માન્યું...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvē chē jīva, jagamāṁ tō ēkalō, ē tō āvē nē jāya
mānyuṁ jaganē jyāṁ dhāma pōtānuṁ, gōṭālā tyāṁ ūbhā thāya
nā kahī śakē jīva, āvyō kyāṁthī, jāśē kyāṁ nā kahī śakāya - mānyuṁ...
ajāṇyā ē tō jāṇītā banyā, jagamāṁ sahunē malatō nē malatō jāya - mānyuṁ...
nā jīva dēkhāya, nā samajāya, jīva jīvanī vātō karatō jāya - mānyuṁ...
āvyō bhalē jagamāṁ ē ēkalō, jagamāṁ saṁgātha gōtatō jāya - mānyuṁ...
rahē karavā haiyuṁ khālī, vātō haiyānī jyāṁ haiyāmāṁ nā samāya - mānyuṁ...
haiyuṁ mana nē vicārōthī baṁdhāī, pharī pharī jagamāṁ āvatō jāya - mānyuṁ...
chē yātrā ēnī tō ēkalī, ēkalō ē tō āvē nē jāya - mānyuṁ...
prabhumāṁ pāchā samāyā vinā, yātrā ēnī tō pūrī na thāya - mānyuṁ...
First...32663267326832693270...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall