Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3435 | Date: 03-Oct-1991
છે જગમાં જગને, તમે બધું તો દેનાર - રે પ્રભુ
Chē jagamāṁ jaganē, tamē badhuṁ tō dēnāra - rē prabhu

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 3435 | Date: 03-Oct-1991

છે જગમાં જગને, તમે બધું તો દેનાર - રે પ્રભુ

  No Audio

chē jagamāṁ jaganē, tamē badhuṁ tō dēnāra - rē prabhu

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1991-10-03 1991-10-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14424 છે જગમાં જગને, તમે બધું તો દેનાર - રે પ્રભુ છે જગમાં જગને, તમે બધું તો દેનાર - રે પ્રભુ

ઝોળી અમારી તારી પાસે અમે તો ફેલાવી છે

છો તમે ગુણસાગર ને ગુણવાન, દેજો અમને ગુણોનાં તો દાન - રે પ્રભુ

છો તમે કરુણાસાગર તો ભગવાન, દેજો અમને કરુણાતણાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે જ્ઞાનસાગર, છીએ અમે મૂઢ અજ્ઞાન, દેજો અમને જ્ઞાનતણાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે દયાસાગર ને દયાના અવતાર, દેજો અમને દયાતણાં તો દાન - રે પ્રભુ

છો તમે શક્તિતણા અવતાર, છીએ અમે નિર્બળ સદાય, દેજો શક્તિનાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે પ્રેમસાગર સદાય, નવરાવો પ્રેમે સદાય, દેજો પ્રેમતણાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે બુદ્ધિના સાગર મહાન, દેજો અમને નિર્મળ બુદ્ધિનાં તો દાન - રે પ્રભુ

છો તમે પ્રકાશપુંજ મહાન, પાથરો હૈયે પ્રકાશ અમારા, દેજો પ્રકાશતણાં દાન - રે પ્રભુ
View Original Increase Font Decrease Font


છે જગમાં જગને, તમે બધું તો દેનાર - રે પ્રભુ

ઝોળી અમારી તારી પાસે અમે તો ફેલાવી છે

છો તમે ગુણસાગર ને ગુણવાન, દેજો અમને ગુણોનાં તો દાન - રે પ્રભુ

છો તમે કરુણાસાગર તો ભગવાન, દેજો અમને કરુણાતણાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે જ્ઞાનસાગર, છીએ અમે મૂઢ અજ્ઞાન, દેજો અમને જ્ઞાનતણાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે દયાસાગર ને દયાના અવતાર, દેજો અમને દયાતણાં તો દાન - રે પ્રભુ

છો તમે શક્તિતણા અવતાર, છીએ અમે નિર્બળ સદાય, દેજો શક્તિનાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે પ્રેમસાગર સદાય, નવરાવો પ્રેમે સદાય, દેજો પ્રેમતણાં દાન - રે પ્રભુ

છો તમે બુદ્ધિના સાગર મહાન, દેજો અમને નિર્મળ બુદ્ધિનાં તો દાન - રે પ્રભુ

છો તમે પ્રકાશપુંજ મહાન, પાથરો હૈયે પ્રકાશ અમારા, દેજો પ્રકાશતણાં દાન - રે પ્રભુ
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē jagamāṁ jaganē, tamē badhuṁ tō dēnāra - rē prabhu

jhōlī amārī tārī pāsē amē tō phēlāvī chē

chō tamē guṇasāgara nē guṇavāna, dējō amanē guṇōnāṁ tō dāna - rē prabhu

chō tamē karuṇāsāgara tō bhagavāna, dējō amanē karuṇātaṇāṁ dāna - rē prabhu

chō tamē jñānasāgara, chīē amē mūḍha ajñāna, dējō amanē jñānataṇāṁ dāna - rē prabhu

chō tamē dayāsāgara nē dayānā avatāra, dējō amanē dayātaṇāṁ tō dāna - rē prabhu

chō tamē śaktitaṇā avatāra, chīē amē nirbala sadāya, dējō śaktināṁ dāna - rē prabhu

chō tamē prēmasāgara sadāya, navarāvō prēmē sadāya, dējō prēmataṇāṁ dāna - rē prabhu

chō tamē buddhinā sāgara mahāna, dējō amanē nirmala buddhināṁ tō dāna - rē prabhu

chō tamē prakāśapuṁja mahāna, pātharō haiyē prakāśa amārā, dējō prakāśataṇāṁ dāna - rē prabhu
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3435 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...343334343435...Last