BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3439 | Date: 05-Oct-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

આવ્યા ને ગયા જગમાંથી, ખાધું ને પીધું, જીવન એમ જીવી રહ્યા છે

  No Audio

Aavya Ne Gaya Jagamathi,Khaadu Ne Pidhu, Jeevan Ema Jeevi Rahya Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-10-05 1991-10-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14428 આવ્યા ને ગયા જગમાંથી, ખાધું ને પીધું, જીવન એમ જીવી રહ્યા છે આવ્યા ને ગયા જગમાંથી, ખાધું ને પીધું, જીવન એમ જીવી રહ્યા છે
સહુ જીવનમાં, વૃત્તિના નાચમાં તો નાચી રહ્યા છે (2)
અહંમાં તો ઊછળી, ખાઈ માર, નમ્ર બની, જીવન તો જીવી રહ્યા છે - સહુના...
કરી મારું મારું, જીવનમાં ભેગું કરી,ગુમાવી જીવન જીવી રહ્યા છે - સહુના...
નથી તો જેવા, સમજી એવા, સમજીને જગને તો સમજાવી રહ્યા છે - સહુના...
કરે ના દૂર ખામીઓ જીવનમાં, ખામીઓને જીવનમાં ઢાંકી તો રહ્યા છે - સહુના...
રચી વૃત્તિની આસપાસ કિલ્લા, ના પોતે એને તોડી તો શક્યા છે - સહુના...
આંખમીંચી સુખની દોડમાં દોડી, જીવનમાં રસ્તા સાચા ભૂલી જવાયા છે - સહુના...
છે બધું તારી અંદર ભૂલીને એને, બહારને બહાર એને ગોતી રહ્યા છે - સહુના...
આવ્યા કરવા શું જગમાં, કરી શું રહ્યા, ના નજરમાં એ રાખી રહ્યા છે - સહુના
Gujarati Bhajan no. 3439 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
આવ્યા ને ગયા જગમાંથી, ખાધું ને પીધું, જીવન એમ જીવી રહ્યા છે
સહુ જીવનમાં, વૃત્તિના નાચમાં તો નાચી રહ્યા છે (2)
અહંમાં તો ઊછળી, ખાઈ માર, નમ્ર બની, જીવન તો જીવી રહ્યા છે - સહુના...
કરી મારું મારું, જીવનમાં ભેગું કરી,ગુમાવી જીવન જીવી રહ્યા છે - સહુના...
નથી તો જેવા, સમજી એવા, સમજીને જગને તો સમજાવી રહ્યા છે - સહુના...
કરે ના દૂર ખામીઓ જીવનમાં, ખામીઓને જીવનમાં ઢાંકી તો રહ્યા છે - સહુના...
રચી વૃત્તિની આસપાસ કિલ્લા, ના પોતે એને તોડી તો શક્યા છે - સહુના...
આંખમીંચી સુખની દોડમાં દોડી, જીવનમાં રસ્તા સાચા ભૂલી જવાયા છે - સહુના...
છે બધું તારી અંદર ભૂલીને એને, બહારને બહાર એને ગોતી રહ્યા છે - સહુના...
આવ્યા કરવા શું જગમાં, કરી શું રહ્યા, ના નજરમાં એ રાખી રહ્યા છે - સહુના
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
āvyā nē gayā jagamāṁthī, khādhuṁ nē pīdhuṁ, jīvana ēma jīvī rahyā chē
sahu jīvanamāṁ, vr̥ttinā nācamāṁ tō nācī rahyā chē (2)
ahaṁmāṁ tō ūchalī, khāī māra, namra banī, jīvana tō jīvī rahyā chē - sahunā...
karī māruṁ māruṁ, jīvanamāṁ bhēguṁ karī,gumāvī jīvana jīvī rahyā chē - sahunā...
nathī tō jēvā, samajī ēvā, samajīnē jaganē tō samajāvī rahyā chē - sahunā...
karē nā dūra khāmīō jīvanamāṁ, khāmīōnē jīvanamāṁ ḍhāṁkī tō rahyā chē - sahunā...
racī vr̥ttinī āsapāsa killā, nā pōtē ēnē tōḍī tō śakyā chē - sahunā...
āṁkhamīṁcī sukhanī dōḍamāṁ dōḍī, jīvanamāṁ rastā sācā bhūlī javāyā chē - sahunā...
chē badhuṁ tārī aṁdara bhūlīnē ēnē, bahāranē bahāra ēnē gōtī rahyā chē - sahunā...
āvyā karavā śuṁ jagamāṁ, karī śuṁ rahyā, nā najaramāṁ ē rākhī rahyā chē - sahunā
First...34363437343834393440...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall