BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3454 | Date: 12-Oct-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઘાટ ને રૂપ તો છે, ભલે નવાં ને નવાં, રહેનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો

  No Audio

Ghat Ne Rup To Che, Bhale Nava Ne Nava, Rahenaar Emano To Che Juno Ne Juno

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1991-10-12 1991-10-12 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14443 ઘાટ ને રૂપ તો છે, ભલે નવાં ને નવાં, રહેનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો ઘાટ ને રૂપ તો છે, ભલે નવાં ને નવાં, રહેનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો
કર્મ છે નવાં, કથની તો છે નવી, કર્મનો કરનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો
અનુભવે અનુભવો તો છે નવા ને નવા, અનુભવનાર એમાં તો છે જૂનો ને જૂનો
નીકળે તો શબ્દો ભલે નવા ને નવા, બોલનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો
દેખાય દૃશ્યો જગમાં તો ભલે નવાં ને નવાં, જોનાર એને તો છે જૂનો ને જૂનો
વહે જ્ઞાનની સરિતા ભલે નવી નવી, વહાવનાર એનો તો છે જૂનો ને જૂનો
પહેરે પહેરવેશ માનવ તો નવા નવા, પહેરનાર એમાં તો છે જૂનો ને જૂનો
થાતી હોય વાતો જગમાં ભલે નવી નવી, સ્વાર્થનાં વેણ એમાં તો છે જૂના ને જૂના
જાગતા હોય ભાવો ભલે નવા ને નવા, જગાવનાર એમાંનો છે જૂનો ને જૂનો
Gujarati Bhajan no. 3454 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઘાટ ને રૂપ તો છે, ભલે નવાં ને નવાં, રહેનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો
કર્મ છે નવાં, કથની તો છે નવી, કર્મનો કરનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો
અનુભવે અનુભવો તો છે નવા ને નવા, અનુભવનાર એમાં તો છે જૂનો ને જૂનો
નીકળે તો શબ્દો ભલે નવા ને નવા, બોલનાર એમાંનો તો છે જૂનો ને જૂનો
દેખાય દૃશ્યો જગમાં તો ભલે નવાં ને નવાં, જોનાર એને તો છે જૂનો ને જૂનો
વહે જ્ઞાનની સરિતા ભલે નવી નવી, વહાવનાર એનો તો છે જૂનો ને જૂનો
પહેરે પહેરવેશ માનવ તો નવા નવા, પહેરનાર એમાં તો છે જૂનો ને જૂનો
થાતી હોય વાતો જગમાં ભલે નવી નવી, સ્વાર્થનાં વેણ એમાં તો છે જૂના ને જૂના
જાગતા હોય ભાવો ભલે નવા ને નવા, જગાવનાર એમાંનો છે જૂનો ને જૂનો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ghāṭa nē rūpa tō chē, bhalē navāṁ nē navāṁ, rahēnāra ēmāṁnō tō chē jūnō nē jūnō
karma chē navāṁ, kathanī tō chē navī, karmanō karanāra ēmāṁnō tō chē jūnō nē jūnō
anubhavē anubhavō tō chē navā nē navā, anubhavanāra ēmāṁ tō chē jūnō nē jūnō
nīkalē tō śabdō bhalē navā nē navā, bōlanāra ēmāṁnō tō chē jūnō nē jūnō
dēkhāya dr̥śyō jagamāṁ tō bhalē navāṁ nē navāṁ, jōnāra ēnē tō chē jūnō nē jūnō
vahē jñānanī saritā bhalē navī navī, vahāvanāra ēnō tō chē jūnō nē jūnō
pahērē pahēravēśa mānava tō navā navā, pahēranāra ēmāṁ tō chē jūnō nē jūnō
thātī hōya vātō jagamāṁ bhalē navī navī, svārthanāṁ vēṇa ēmāṁ tō chē jūnā nē jūnā
jāgatā hōya bhāvō bhalē navā nē navā, jagāvanāra ēmāṁnō chē jūnō nē jūnō
First...34513452345334543455...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall