BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2065 | Date: 24-Oct-1989
   Text Size Increase Font Decrease Font

બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે

  Audio

Baalak Banine Bes Tu, Aaje Toh 'Maa' Ni Saame

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1989-10-24 1989-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14554 બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે
નજર તારી દે તું મેળવી, નજર તો `મા' ની સાથે
શેતાન લાલસા તો, તારી નજરમાં જ્યાં સળવળી રહી છે
નજર તારી ના છુપાવી શકશે, નજર તારી એ કહી દે છે
રચી રહ્યો છે અસુર લોભનો, તાંડવ તો તારા હૈયામાં
નજર તારી તો વાત એ તો કહી દે છે
પકડી રહ્યો છે ભસ્માસુર વેરનો તો તારા હૈયામાં
નજર તારી, એ વાતનું સમર્થન તો કરી દે છે
ઘર કરી ગયો છે અહં તણો શુંભ તો તારા હૈયામાં
નજર તારી તો, ના એને છુપાવી શકે છે
કામક્રોધના ચંડ મુંડ વસ્યા છે જ્યાં હૈયામાં તારા
તારી નજરમાં તો એ કદી ન કદી, દેખા તો દઈ દે છે
https://www.youtube.com/watch?v=3l-sv2A8j3c
Gujarati Bhajan no. 2065 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે
નજર તારી દે તું મેળવી, નજર તો `મા' ની સાથે
શેતાન લાલસા તો, તારી નજરમાં જ્યાં સળવળી રહી છે
નજર તારી ના છુપાવી શકશે, નજર તારી એ કહી દે છે
રચી રહ્યો છે અસુર લોભનો, તાંડવ તો તારા હૈયામાં
નજર તારી તો વાત એ તો કહી દે છે
પકડી રહ્યો છે ભસ્માસુર વેરનો તો તારા હૈયામાં
નજર તારી, એ વાતનું સમર્થન તો કરી દે છે
ઘર કરી ગયો છે અહં તણો શુંભ તો તારા હૈયામાં
નજર તારી તો, ના એને છુપાવી શકે છે
કામક્રોધના ચંડ મુંડ વસ્યા છે જ્યાં હૈયામાં તારા
તારી નજરમાં તો એ કદી ન કદી, દેખા તો દઈ દે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
bālaka banīnē bēsa tuṁ, ājē `mā' nī tō sāmē
najara tārī dē tuṁ mēlavī, najara tō `mā' nī sāthē
śētāna lālasā tō, tārī najaramāṁ jyāṁ salavalī rahī chē
najara tārī nā chupāvī śakaśē, najara tārī ē kahī dē chē
racī rahyō chē asura lōbhanō, tāṁḍava tō tārā haiyāmāṁ
najara tārī tō vāta ē tō kahī dē chē
pakaḍī rahyō chē bhasmāsura vēranō tō tārā haiyāmāṁ
najara tārī, ē vātanuṁ samarthana tō karī dē chē
ghara karī gayō chē ahaṁ taṇō śuṁbha tō tārā haiyāmāṁ
najara tārī tō, nā ēnē chupāvī śakē chē
kāmakrōdhanā caṁḍa muṁḍa vasyā chē jyāṁ haiyāmāṁ tārā
tārī najaramāṁ tō ē kadī na kadī, dēkhā tō daī dē chē
First...20612062206320642065...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall