Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2065 | Date: 24-Oct-1989
બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે
Bālaka banīnē bēsa tuṁ, ājē `mā' nī tō sāmē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 2065 | Date: 24-Oct-1989

બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે

  Audio

bālaka banīnē bēsa tuṁ, ājē `mā' nī tō sāmē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1989-10-24 1989-10-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14554 બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે

નજર તારી દે તું મેળવી, નજર તો `મા' ની સાથે

શેતાન લાલસા તો, તારી નજરમાં જ્યાં સળવળી રહી છે

નજર તારી ના છુપાવી શકશે, નજર તારી એ કહી દે છે

રચી રહ્યો છે અસુર લોભનો, તાંડવ તો તારા હૈયામાં

નજર તારી તો વાત એ તો કહી દે છે

પકડી રહ્યો છે ભસ્માસુર વેરનો તો તારા હૈયામાં

નજર તારી, એ વાતનું સમર્થન તો કરી દે છે

ઘર કરી ગયો છે અહં તણો શુંભ તો તારા હૈયામાં

નજર તારી તો, ના એને છુપાવી શકે છે

કામક્રોધના ચંડ મુંડ વસ્યા છે જ્યાં હૈયામાં તારા

તારી નજરમાં તો એ કદી ન કદી, દેખા તો દઈ દે છે
https://www.youtube.com/watch?v=3l-sv2A8j3c
View Original Increase Font Decrease Font


બાળક બનીને બેસ તું, આજે `મા' ની તો સામે

નજર તારી દે તું મેળવી, નજર તો `મા' ની સાથે

શેતાન લાલસા તો, તારી નજરમાં જ્યાં સળવળી રહી છે

નજર તારી ના છુપાવી શકશે, નજર તારી એ કહી દે છે

રચી રહ્યો છે અસુર લોભનો, તાંડવ તો તારા હૈયામાં

નજર તારી તો વાત એ તો કહી દે છે

પકડી રહ્યો છે ભસ્માસુર વેરનો તો તારા હૈયામાં

નજર તારી, એ વાતનું સમર્થન તો કરી દે છે

ઘર કરી ગયો છે અહં તણો શુંભ તો તારા હૈયામાં

નજર તારી તો, ના એને છુપાવી શકે છે

કામક્રોધના ચંડ મુંડ વસ્યા છે જ્યાં હૈયામાં તારા

તારી નજરમાં તો એ કદી ન કદી, દેખા તો દઈ દે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

bālaka banīnē bēsa tuṁ, ājē `mā' nī tō sāmē

najara tārī dē tuṁ mēlavī, najara tō `mā' nī sāthē

śētāna lālasā tō, tārī najaramāṁ jyāṁ salavalī rahī chē

najara tārī nā chupāvī śakaśē, najara tārī ē kahī dē chē

racī rahyō chē asura lōbhanō, tāṁḍava tō tārā haiyāmāṁ

najara tārī tō vāta ē tō kahī dē chē

pakaḍī rahyō chē bhasmāsura vēranō tō tārā haiyāmāṁ

najara tārī, ē vātanuṁ samarthana tō karī dē chē

ghara karī gayō chē ahaṁ taṇō śuṁbha tō tārā haiyāmāṁ

najara tārī tō, nā ēnē chupāvī śakē chē

kāmakrōdhanā caṁḍa muṁḍa vasyā chē jyāṁ haiyāmāṁ tārā

tārī najaramāṁ tō ē kadī na kadī, dēkhā tō daī dē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2065 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...206520662067...Last