Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2266 | Date: 08-Feb-1990
છે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડી
Chē tuṁ tō mārī mātā, chuṁ huṁ tō tārō bāla rē māḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2266 | Date: 08-Feb-1990

છે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડી

  Audio

chē tuṁ tō mārī mātā, chuṁ huṁ tō tārō bāla rē māḍī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-02-08 1990-02-08 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14755 છે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડી છે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડી

તારી મારી વચ્ચે હવે, પડદો તો શાને છે

છે તું તો નિરાકાર, છું હું તો સાકાર રે માડી

છું હું તો બેજવાબદાર, છે તું તો સમજદાર રે માડી

છે તું વિરાટ વિશાલ, છું હું સાંકડા મનનો બાળ રે માડી

છે તું તો જગવ્યાપક, છું હું તો અલ્પ બિંદુ સમાન રે માડી

છું હું તો કૃપા ઝંખતો બાળ, છે તું તો કૃપા નિધાન રે માડી

છું તારો પ્રકાશ ઝંખતો બાળ, છે તું તો કોટિ સૂર્ય સમાન રે માડી

છે તું તો વિશાળ સાગર, છું તારામાં સમાવા ઇચ્છતો સરિતા સમાન રે માડી

છે તું તો ત્રિકાળ જ્ઞાન, છું હું તો નથી પોતાને જેનું જ્ઞાન રે માડી
https://www.youtube.com/watch?v=hPvgChTQizE
View Original Increase Font Decrease Font


છે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડી

તારી મારી વચ્ચે હવે, પડદો તો શાને છે

છે તું તો નિરાકાર, છું હું તો સાકાર રે માડી

છું હું તો બેજવાબદાર, છે તું તો સમજદાર રે માડી

છે તું વિરાટ વિશાલ, છું હું સાંકડા મનનો બાળ રે માડી

છે તું તો જગવ્યાપક, છું હું તો અલ્પ બિંદુ સમાન રે માડી

છું હું તો કૃપા ઝંખતો બાળ, છે તું તો કૃપા નિધાન રે માડી

છું તારો પ્રકાશ ઝંખતો બાળ, છે તું તો કોટિ સૂર્ય સમાન રે માડી

છે તું તો વિશાળ સાગર, છું તારામાં સમાવા ઇચ્છતો સરિતા સમાન રે માડી

છે તું તો ત્રિકાળ જ્ઞાન, છું હું તો નથી પોતાને જેનું જ્ઞાન રે માડી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chē tuṁ tō mārī mātā, chuṁ huṁ tō tārō bāla rē māḍī

tārī mārī vaccē havē, paḍadō tō śānē chē

chē tuṁ tō nirākāra, chuṁ huṁ tō sākāra rē māḍī

chuṁ huṁ tō bējavābadāra, chē tuṁ tō samajadāra rē māḍī

chē tuṁ virāṭa viśāla, chuṁ huṁ sāṁkaḍā mananō bāla rē māḍī

chē tuṁ tō jagavyāpaka, chuṁ huṁ tō alpa biṁdu samāna rē māḍī

chuṁ huṁ tō kr̥pā jhaṁkhatō bāla, chē tuṁ tō kr̥pā nidhāna rē māḍī

chuṁ tārō prakāśa jhaṁkhatō bāla, chē tuṁ tō kōṭi sūrya samāna rē māḍī

chē tuṁ tō viśāla sāgara, chuṁ tārāmāṁ samāvā icchatō saritā samāna rē māḍī

chē tuṁ tō trikāla jñāna, chuṁ huṁ tō nathī pōtānē jēnuṁ jñāna rē māḍī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2266 by Satguru Devendra Ghia - Kaka

છે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડીછે તું તો મારી માતા, છું હું તો તારો બાળ રે માડી

તારી મારી વચ્ચે હવે, પડદો તો શાને છે

છે તું તો નિરાકાર, છું હું તો સાકાર રે માડી

છું હું તો બેજવાબદાર, છે તું તો સમજદાર રે માડી

છે તું વિરાટ વિશાલ, છું હું સાંકડા મનનો બાળ રે માડી

છે તું તો જગવ્યાપક, છું હું તો અલ્પ બિંદુ સમાન રે માડી

છું હું તો કૃપા ઝંખતો બાળ, છે તું તો કૃપા નિધાન રે માડી

છું તારો પ્રકાશ ઝંખતો બાળ, છે તું તો કોટિ સૂર્ય સમાન રે માડી

છે તું તો વિશાળ સાગર, છું તારામાં સમાવા ઇચ્છતો સરિતા સમાન રે માડી

છે તું તો ત્રિકાળ જ્ઞાન, છું હું તો નથી પોતાને જેનું જ્ઞાન રે માડી
1990-02-08https://i.ytimg.com/vi/hPvgChTQizE/mqdefault.jpgBhaav Samadhi Vichaar Samadhi Kaka Bhajanshttps://www.youtube.com/watch?v=hPvgChTQizE

First...226622672268...Last