BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 2268 | Date: 09-Feb-1990
   Text Size Increase Font Decrease Font

કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે

  No Audio

Koi Agni Baadi Jaashe, Koi Paavan Toh Kari Re Jaashe

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1990-02-09 1990-02-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14757 કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે
જ્ઞાનની પાવક જ્વાળા, પાપને જ્યાં અડકી જાશે, એને બાળી જાશે
કામનો અગ્નિ પ્રગટશે હૈયે, જીવન ભસ્મીભૂત કરી એ તો જાશે
પ્રેમનો પુનિત અગ્નિ હૈયે પ્રગટી જાશે, પાપને એ તો બાળી જાશે
ક્રોધનો અગ્નિ, પ્રગટે જ્યાં મનમાં, શાંતિ એ તો બાળી રે જાશે
ભાવનો અગ્નિ જાગ્યો જ્યાં હૈયે, પાપને એ તો બાળી રે જાશે
લોભનો અગ્નિ જ્યાં અડક્યો હૈયે, જીવનને નષ્ટ એ તો કરી રે જાશે
ભાવ, પ્રેમને ભાવ છે પતિતપાવની જગમાં, પાવન એ તો કરી રે જાશે
શંકાનો અગ્નિ વ્યાપ્યો જ્યાં હૈયે, ક્યાંયનો ના એ તો રહેવા દેશે
પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ પ્રગટશે જ્યાં હૈયે, જીવન ધન્ય એ બનાવી જાશે
Gujarati Bhajan no. 2268 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે
જ્ઞાનની પાવક જ્વાળા, પાપને જ્યાં અડકી જાશે, એને બાળી જાશે
કામનો અગ્નિ પ્રગટશે હૈયે, જીવન ભસ્મીભૂત કરી એ તો જાશે
પ્રેમનો પુનિત અગ્નિ હૈયે પ્રગટી જાશે, પાપને એ તો બાળી જાશે
ક્રોધનો અગ્નિ, પ્રગટે જ્યાં મનમાં, શાંતિ એ તો બાળી રે જાશે
ભાવનો અગ્નિ જાગ્યો જ્યાં હૈયે, પાપને એ તો બાળી રે જાશે
લોભનો અગ્નિ જ્યાં અડક્યો હૈયે, જીવનને નષ્ટ એ તો કરી રે જાશે
ભાવ, પ્રેમને ભાવ છે પતિતપાવની જગમાં, પાવન એ તો કરી રે જાશે
શંકાનો અગ્નિ વ્યાપ્યો જ્યાં હૈયે, ક્યાંયનો ના એ તો રહેવા દેશે
પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ પ્રગટશે જ્યાં હૈયે, જીવન ધન્ય એ બનાવી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kōī agni bālī jāśē, kōī pāvana tō karī rē jāśē
jñānanī pāvaka jvālā, pāpanē jyāṁ aḍakī jāśē, ēnē bālī jāśē
kāmanō agni pragaṭaśē haiyē, jīvana bhasmībhūta karī ē tō jāśē
prēmanō punita agni haiyē pragaṭī jāśē, pāpanē ē tō bālī jāśē
krōdhanō agni, pragaṭē jyāṁ manamāṁ, śāṁti ē tō bālī rē jāśē
bhāvanō agni jāgyō jyāṁ haiyē, pāpanē ē tō bālī rē jāśē
lōbhanō agni jyāṁ aḍakyō haiyē, jīvananē naṣṭa ē tō karī rē jāśē
bhāva, prēmanē bhāva chē patitapāvanī jagamāṁ, pāvana ē tō karī rē jāśē
śaṁkānō agni vyāpyō jyāṁ haiyē, kyāṁyanō nā ē tō rahēvā dēśē
paścāttāpanō agni pragaṭaśē jyāṁ haiyē, jīvana dhanya ē banāvī jāśē
First...22662267226822692270...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall