Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2268 | Date: 09-Feb-1990
કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે
Kōī agni bālī jāśē, kōī pāvana tō karī rē jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 2268 | Date: 09-Feb-1990

કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે

  No Audio

kōī agni bālī jāśē, kōī pāvana tō karī rē jāśē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1990-02-09 1990-02-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14757 કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે

જ્ઞાનની પાવક જ્વાળા, પાપને જ્યાં અડકી જાશે, એને બાળી જાશે

કામનો અગ્નિ પ્રગટશે હૈયે, જીવન ભસ્મીભૂત કરી એ તો જાશે

પ્રેમનો પુનિત અગ્નિ હૈયે પ્રગટી જાશે, પાપને એ તો બાળી જાશે

ક્રોધનો અગ્નિ, પ્રગટે જ્યાં મનમાં, શાંતિ એ તો બાળી રે જાશે

ભાવનો અગ્નિ જાગ્યો જ્યાં હૈયે, પાપને એ તો બાળી રે જાશે

લોભનો અગ્નિ જ્યાં અડક્યો હૈયે, જીવનને નષ્ટ એ તો કરી રે જાશે

ભાવ, પ્રેમને ભાવ છે પતિતપાવની જગમાં, પાવન એ તો કરી રે જાશે

શંકાનો અગ્નિ વ્યાપ્યો જ્યાં હૈયે, ક્યાંયનો ના એ તો રહેવા દેશે

પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ પ્રગટશે જ્યાં હૈયે, જીવન ધન્ય એ બનાવી જાશે
View Original Increase Font Decrease Font


કોઈ અગ્નિ બાળી જાશે, કોઈ પાવન તો કરી રે જાશે

જ્ઞાનની પાવક જ્વાળા, પાપને જ્યાં અડકી જાશે, એને બાળી જાશે

કામનો અગ્નિ પ્રગટશે હૈયે, જીવન ભસ્મીભૂત કરી એ તો જાશે

પ્રેમનો પુનિત અગ્નિ હૈયે પ્રગટી જાશે, પાપને એ તો બાળી જાશે

ક્રોધનો અગ્નિ, પ્રગટે જ્યાં મનમાં, શાંતિ એ તો બાળી રે જાશે

ભાવનો અગ્નિ જાગ્યો જ્યાં હૈયે, પાપને એ તો બાળી રે જાશે

લોભનો અગ્નિ જ્યાં અડક્યો હૈયે, જીવનને નષ્ટ એ તો કરી રે જાશે

ભાવ, પ્રેમને ભાવ છે પતિતપાવની જગમાં, પાવન એ તો કરી રે જાશે

શંકાનો અગ્નિ વ્યાપ્યો જ્યાં હૈયે, ક્યાંયનો ના એ તો રહેવા દેશે

પશ્ચાત્તાપનો અગ્નિ પ્રગટશે જ્યાં હૈયે, જીવન ધન્ય એ બનાવી જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kōī agni bālī jāśē, kōī pāvana tō karī rē jāśē

jñānanī pāvaka jvālā, pāpanē jyāṁ aḍakī jāśē, ēnē bālī jāśē

kāmanō agni pragaṭaśē haiyē, jīvana bhasmībhūta karī ē tō jāśē

prēmanō punita agni haiyē pragaṭī jāśē, pāpanē ē tō bālī jāśē

krōdhanō agni, pragaṭē jyāṁ manamāṁ, śāṁti ē tō bālī rē jāśē

bhāvanō agni jāgyō jyāṁ haiyē, pāpanē ē tō bālī rē jāśē

lōbhanō agni jyāṁ aḍakyō haiyē, jīvananē naṣṭa ē tō karī rē jāśē

bhāva, prēmanē bhāva chē patitapāvanī jagamāṁ, pāvana ē tō karī rē jāśē

śaṁkānō agni vyāpyō jyāṁ haiyē, kyāṁyanō nā ē tō rahēvā dēśē

paścāttāpanō agni pragaṭaśē jyāṁ haiyē, jīvana dhanya ē banāvī jāśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2268 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...226622672268...Last