Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 2279 | Date: 11-Feb-1990
નટખટ બનીને ઊભી છે તું સામે ને સામે, મારી રે માડી
Naṭakhaṭa banīnē ūbhī chē tuṁ sāmē nē sāmē, mārī rē māḍī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 2279 | Date: 11-Feb-1990

નટખટ બનીને ઊભી છે તું સામે ને સામે, મારી રે માડી

  No Audio

naṭakhaṭa banīnē ūbhī chē tuṁ sāmē nē sāmē, mārī rē māḍī

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1990-02-11 1990-02-11 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=14768 નટખટ બનીને ઊભી છે તું સામે ને સામે, મારી રે માડી નટખટ બનીને ઊભી છે તું સામે ને સામે, મારી રે માડી

કાઢ એક વાર ફુરસદ તું એની, મારી સામે તો જોવાની

લીન બની છે યાદમાં તું તો જગની, લાવજે યાદ એક વાર મારી

રાખું તને દૃષ્ટિમાં તો મારી સદા, રાખજે દૃષ્ટિમાં મને સદા તારી

કરાવે કર્મો અણઘડ એવાં મારી પાસે, છે તું તો સર્વે કર્મોને જાણનારી

છે દૂષિત કંઈક ભાવો મારા, છે તું તો સર્વ ભાવો સરજનારી

કરું માંડ શાંત જ્યાં, દુર્ગુણ મારા છે, રૂપે રૂપે તો તું લલચાવનારી

સમજીએ ના સમજીએ, જાણે બધું સમજીને,

છે તું તો અમને જ્ઞાનમાં ગોથાં ખવરાવનારી

નચાવે નાચ અમને એવા, છે સ્થિર તું તો દેખાયે અમને તો નાચતી
View Original Increase Font Decrease Font


નટખટ બનીને ઊભી છે તું સામે ને સામે, મારી રે માડી

કાઢ એક વાર ફુરસદ તું એની, મારી સામે તો જોવાની

લીન બની છે યાદમાં તું તો જગની, લાવજે યાદ એક વાર મારી

રાખું તને દૃષ્ટિમાં તો મારી સદા, રાખજે દૃષ્ટિમાં મને સદા તારી

કરાવે કર્મો અણઘડ એવાં મારી પાસે, છે તું તો સર્વે કર્મોને જાણનારી

છે દૂષિત કંઈક ભાવો મારા, છે તું તો સર્વ ભાવો સરજનારી

કરું માંડ શાંત જ્યાં, દુર્ગુણ મારા છે, રૂપે રૂપે તો તું લલચાવનારી

સમજીએ ના સમજીએ, જાણે બધું સમજીને,

છે તું તો અમને જ્ઞાનમાં ગોથાં ખવરાવનારી

નચાવે નાચ અમને એવા, છે સ્થિર તું તો દેખાયે અમને તો નાચતી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

naṭakhaṭa banīnē ūbhī chē tuṁ sāmē nē sāmē, mārī rē māḍī

kāḍha ēka vāra phurasada tuṁ ēnī, mārī sāmē tō jōvānī

līna banī chē yādamāṁ tuṁ tō jaganī, lāvajē yāda ēka vāra mārī

rākhuṁ tanē dr̥ṣṭimāṁ tō mārī sadā, rākhajē dr̥ṣṭimāṁ manē sadā tārī

karāvē karmō aṇaghaḍa ēvāṁ mārī pāsē, chē tuṁ tō sarvē karmōnē jāṇanārī

chē dūṣita kaṁīka bhāvō mārā, chē tuṁ tō sarva bhāvō sarajanārī

karuṁ māṁḍa śāṁta jyāṁ, durguṇa mārā chē, rūpē rūpē tō tuṁ lalacāvanārī

samajīē nā samajīē, jāṇē badhuṁ samajīnē,

chē tuṁ tō amanē jñānamāṁ gōthāṁ khavarāvanārī

nacāvē nāca amanē ēvā, chē sthira tuṁ tō dēkhāyē amanē tō nācatī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 2279 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...227822792280...Last