BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3513 | Date: 19-Nov-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે

  No Audio

Ghasai Ghasai Kaik To Naash Paame , Kaik To Chamki Jaay Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-11-19 1991-11-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15502 ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે
કંઈક તો ઘાસાઈ કરે ઘર્ષણ ઊભા એવા, આગ ઊભી એ કરી જાય છે
જીવનમાં કંઈક ઘર્ષણ જાગે એવા, રાહ નવી ઊભી એ કરી જાય છે
ઘસાઈ ઘસાઈ ચંદન તો એવું, એની સુગંધ એ ફેલાવતું જાય છે
ઘસાતી જાય છે જિંદગી, સદા અનુભવ એ તો દેતી જાય છે
જીવનમાં જ્યાં પૈસો ઘસાઈ જાય, સંબંધ ત્યાં તો ઘસાઈ જાય છે
પ્રેમની ધારા જ્યાં ઘસાઈ જીવનમાં, ઘર્ષણ ઊભા થાતા જાય છે
ઘસાતાં ઘસાતાં કંઈક તો તીક્ષ્ણ બને, કંઈક બુઠ્ઠા થાતા જાય છે
શ્વાસની ધારા ઘસાઈ ગઈ જીવનમાં, મરણ એ તો ગણાય છે
સમય ઘસાતો જાય જ્યાં જીવનમાં, મરણ નજદીક આવી જાય છે
Gujarati Bhajan no. 3513 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે
કંઈક તો ઘાસાઈ કરે ઘર્ષણ ઊભા એવા, આગ ઊભી એ કરી જાય છે
જીવનમાં કંઈક ઘર્ષણ જાગે એવા, રાહ નવી ઊભી એ કરી જાય છે
ઘસાઈ ઘસાઈ ચંદન તો એવું, એની સુગંધ એ ફેલાવતું જાય છે
ઘસાતી જાય છે જિંદગી, સદા અનુભવ એ તો દેતી જાય છે
જીવનમાં જ્યાં પૈસો ઘસાઈ જાય, સંબંધ ત્યાં તો ઘસાઈ જાય છે
પ્રેમની ધારા જ્યાં ઘસાઈ જીવનમાં, ઘર્ષણ ઊભા થાતા જાય છે
ઘસાતાં ઘસાતાં કંઈક તો તીક્ષ્ણ બને, કંઈક બુઠ્ઠા થાતા જાય છે
શ્વાસની ધારા ઘસાઈ ગઈ જીવનમાં, મરણ એ તો ગણાય છે
સમય ઘસાતો જાય જ્યાં જીવનમાં, મરણ નજદીક આવી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
ghasāī ghasāī kaṁīka tō nāśa pāmē, kaṁīka tō camakī jāya chē
kaṁīka tō ghāsāī karē gharṣaṇa ūbhā ēvā, āga ūbhī ē karī jāya chē
jīvanamāṁ kaṁīka gharṣaṇa jāgē ēvā, rāha navī ūbhī ē karī jāya chē
ghasāī ghasāī caṁdana tō ēvuṁ, ēnī sugaṁdha ē phēlāvatuṁ jāya chē
ghasātī jāya chē jiṁdagī, sadā anubhava ē tō dētī jāya chē
jīvanamāṁ jyāṁ paisō ghasāī jāya, saṁbaṁdha tyāṁ tō ghasāī jāya chē
prēmanī dhārā jyāṁ ghasāī jīvanamāṁ, gharṣaṇa ūbhā thātā jāya chē
ghasātāṁ ghasātāṁ kaṁīka tō tīkṣṇa banē, kaṁīka buṭhṭhā thātā jāya chē
śvāsanī dhārā ghasāī gaī jīvanamāṁ, maraṇa ē tō gaṇāya chē
samaya ghasātō jāya jyāṁ jīvanamāṁ, maraṇa najadīka āvī jāya chē
First...35113512351335143515...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall