Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3513 | Date: 19-Nov-1991
ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે
Ghasāī ghasāī kaṁīka tō nāśa pāmē, kaṁīka tō camakī jāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3513 | Date: 19-Nov-1991

ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે

  No Audio

ghasāī ghasāī kaṁīka tō nāśa pāmē, kaṁīka tō camakī jāya chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-11-19 1991-11-19 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15502 ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે

કંઈક તો ઘાસાઈ કરે ઘર્ષણ ઊભા એવા, આગ ઊભી એ કરી જાય છે

જીવનમાં કંઈક ઘર્ષણ જાગે એવા, રાહ નવી ઊભી એ કરી જાય છે

ઘસાઈ ઘસાઈ ચંદન તો એવું, એની સુગંધ એ ફેલાવતું જાય છે

ઘસાતી જાય છે જિંદગી, સદા અનુભવ એ તો દેતી જાય છે

જીવનમાં જ્યાં પૈસો ઘસાઈ જાય, સંબંધ ત્યાં તો ઘસાઈ જાય છે

પ્રેમની ધારા જ્યાં ઘસાઈ જીવનમાં, ઘર્ષણ ઊભા થાતા જાય છે

ઘસાતાં ઘસાતાં કંઈક તો તીક્ષ્ણ બને, કંઈક બુઠ્ઠા થાતા જાય છે

શ્વાસની ધારા ઘસાઈ ગઈ જીવનમાં, મરણ એ તો ગણાય છે

સમય ઘસાતો જાય જ્યાં જીવનમાં, મરણ નજદીક આવી જાય છે
View Original Increase Font Decrease Font


ઘસાઈ ઘસાઈ કંઈક તો નાશ પામે, કંઈક તો ચમકી જાય છે

કંઈક તો ઘાસાઈ કરે ઘર્ષણ ઊભા એવા, આગ ઊભી એ કરી જાય છે

જીવનમાં કંઈક ઘર્ષણ જાગે એવા, રાહ નવી ઊભી એ કરી જાય છે

ઘસાઈ ઘસાઈ ચંદન તો એવું, એની સુગંધ એ ફેલાવતું જાય છે

ઘસાતી જાય છે જિંદગી, સદા અનુભવ એ તો દેતી જાય છે

જીવનમાં જ્યાં પૈસો ઘસાઈ જાય, સંબંધ ત્યાં તો ઘસાઈ જાય છે

પ્રેમની ધારા જ્યાં ઘસાઈ જીવનમાં, ઘર્ષણ ઊભા થાતા જાય છે

ઘસાતાં ઘસાતાં કંઈક તો તીક્ષ્ણ બને, કંઈક બુઠ્ઠા થાતા જાય છે

શ્વાસની ધારા ઘસાઈ ગઈ જીવનમાં, મરણ એ તો ગણાય છે

સમય ઘસાતો જાય જ્યાં જીવનમાં, મરણ નજદીક આવી જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

ghasāī ghasāī kaṁīka tō nāśa pāmē, kaṁīka tō camakī jāya chē

kaṁīka tō ghāsāī karē gharṣaṇa ūbhā ēvā, āga ūbhī ē karī jāya chē

jīvanamāṁ kaṁīka gharṣaṇa jāgē ēvā, rāha navī ūbhī ē karī jāya chē

ghasāī ghasāī caṁdana tō ēvuṁ, ēnī sugaṁdha ē phēlāvatuṁ jāya chē

ghasātī jāya chē jiṁdagī, sadā anubhava ē tō dētī jāya chē

jīvanamāṁ jyāṁ paisō ghasāī jāya, saṁbaṁdha tyāṁ tō ghasāī jāya chē

prēmanī dhārā jyāṁ ghasāī jīvanamāṁ, gharṣaṇa ūbhā thātā jāya chē

ghasātāṁ ghasātāṁ kaṁīka tō tīkṣṇa banē, kaṁīka buṭhṭhā thātā jāya chē

śvāsanī dhārā ghasāī gaī jīvanamāṁ, maraṇa ē tō gaṇāya chē

samaya ghasātō jāya jyāṁ jīvanamāṁ, maraṇa najadīka āvī jāya chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3513 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...351135123513...Last