BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3561 | Date: 09-Dec-1991
   Text Size Increase Font Decrease Font

મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે

  No Audio

Malya Jeevanama Tane To Ketala, Yaad Tane Emaathi Ketla Rahya Che

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1991-12-09 1991-12-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15550 મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે
રહ્યાં યાદ કંઈક એક દિવસ, કોઈ થોડા દિવસ, કાયમ યાદ કેટલા રહ્યાં છે
જાગ્યા ને ગયા, સારાં, માઠા પ્રસંગો જીવનમાં, યાદ તને કેટલા રહ્યાં છે
જાગ્યા ભાવો તને જેમાં ને જેવા, કેટલા યાદ તને જીવનમાં તો રહ્યાં છે
હતો તું પ્રભુ પાસે, પડયો તું વિખૂટો, પ્રભુ યાદ તને તો કેટલા રહ્યાં છે
મળ્યો સમય જ્યાં ફુરસદનો, યાદ કોઈને કોઈની તો આવતી રહી છે
યત્નો વિના આવી જાય યાદ કોઈની, સંકેત પ્રભુનો એમાં તો રહ્યો છે
દર્દ અપાવે યાદ દર્દની, મુસીબતો મુસીબતોની, પ્રભુ યાદ અપાવતો રહે છે
યાદ તો કહી દે, કંઈ તો અપાવતી રહે, યાદ શાને તારી તું ભૂલતો રહ્યો છે
નીકળ્યો છે તું પ્રભુમાંથી પડી વિખૂટો, યાદ એની ભૂલતો તું શાને રહ્યો છે
Gujarati Bhajan no. 3561 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે
રહ્યાં યાદ કંઈક એક દિવસ, કોઈ થોડા દિવસ, કાયમ યાદ કેટલા રહ્યાં છે
જાગ્યા ને ગયા, સારાં, માઠા પ્રસંગો જીવનમાં, યાદ તને કેટલા રહ્યાં છે
જાગ્યા ભાવો તને જેમાં ને જેવા, કેટલા યાદ તને જીવનમાં તો રહ્યાં છે
હતો તું પ્રભુ પાસે, પડયો તું વિખૂટો, પ્રભુ યાદ તને તો કેટલા રહ્યાં છે
મળ્યો સમય જ્યાં ફુરસદનો, યાદ કોઈને કોઈની તો આવતી રહી છે
યત્નો વિના આવી જાય યાદ કોઈની, સંકેત પ્રભુનો એમાં તો રહ્યો છે
દર્દ અપાવે યાદ દર્દની, મુસીબતો મુસીબતોની, પ્રભુ યાદ અપાવતો રહે છે
યાદ તો કહી દે, કંઈ તો અપાવતી રહે, યાદ શાને તારી તું ભૂલતો રહ્યો છે
નીકળ્યો છે તું પ્રભુમાંથી પડી વિખૂટો, યાદ એની ભૂલતો તું શાને રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
malyā jīvanamāṁ tanē tō kēṭalā, yāda tanē ēmāṁthī kēṭalā rahyāṁ chē
rahyāṁ yāda kaṁīka ēka divasa, kōī thōḍā divasa, kāyama yāda kēṭalā rahyāṁ chē
jāgyā nē gayā, sārāṁ, māṭhā prasaṁgō jīvanamāṁ, yāda tanē kēṭalā rahyāṁ chē
jāgyā bhāvō tanē jēmāṁ nē jēvā, kēṭalā yāda tanē jīvanamāṁ tō rahyāṁ chē
hatō tuṁ prabhu pāsē, paḍayō tuṁ vikhūṭō, prabhu yāda tanē tō kēṭalā rahyāṁ chē
malyō samaya jyāṁ phurasadanō, yāda kōīnē kōīnī tō āvatī rahī chē
yatnō vinā āvī jāya yāda kōīnī, saṁkēta prabhunō ēmāṁ tō rahyō chē
darda apāvē yāda dardanī, musībatō musībatōnī, prabhu yāda apāvatō rahē chē
yāda tō kahī dē, kaṁī tō apāvatī rahē, yāda śānē tārī tuṁ bhūlatō rahyō chē
nīkalyō chē tuṁ prabhumāṁthī paḍī vikhūṭō, yāda ēnī bhūlatō tuṁ śānē rahyō chē
First...35613562356335643565...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall