Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3561 | Date: 09-Dec-1991
મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે
Malyā jīvanamāṁ tanē tō kēṭalā, yāda tanē ēmāṁthī kēṭalā rahyāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3561 | Date: 09-Dec-1991

મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે

  No Audio

malyā jīvanamāṁ tanē tō kēṭalā, yāda tanē ēmāṁthī kēṭalā rahyāṁ chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-12-09 1991-12-09 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15550 મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે

રહ્યાં યાદ કંઈક એક દિવસ, કોઈ થોડા દિવસ, કાયમ યાદ કેટલા રહ્યાં છે

જાગ્યા ને ગયા, સારાં, માઠા પ્રસંગો જીવનમાં, યાદ તને કેટલા રહ્યાં છે

જાગ્યા ભાવો તને જેમાં ને જેવા, કેટલા યાદ તને જીવનમાં તો રહ્યાં છે

હતો તું પ્રભુ પાસે, પડયો તું વિખૂટો, પ્રભુ યાદ તને તો કેટલા રહ્યાં છે

મળ્યો સમય જ્યાં ફુરસદનો, યાદ કોઈને કોઈની તો આવતી રહી છે

યત્નો વિના આવી જાય યાદ કોઈની, સંકેત પ્રભુનો એમાં તો રહ્યો છે

દર્દ અપાવે યાદ દર્દની, મુસીબતો મુસીબતોની, પ્રભુ યાદ અપાવતો રહે છે

યાદ તો કહી દે, કંઈ તો અપાવતી રહે, યાદ શાને તારી તું ભૂલતો રહ્યો છે

નીકળ્યો છે તું પ્રભુમાંથી પડી વિખૂટો, યાદ એની ભૂલતો તું શાને રહ્યો છે
View Original Increase Font Decrease Font


મળ્યા જીવનમાં તને તો કેટલા, યાદ તને એમાંથી કેટલા રહ્યાં છે

રહ્યાં યાદ કંઈક એક દિવસ, કોઈ થોડા દિવસ, કાયમ યાદ કેટલા રહ્યાં છે

જાગ્યા ને ગયા, સારાં, માઠા પ્રસંગો જીવનમાં, યાદ તને કેટલા રહ્યાં છે

જાગ્યા ભાવો તને જેમાં ને જેવા, કેટલા યાદ તને જીવનમાં તો રહ્યાં છે

હતો તું પ્રભુ પાસે, પડયો તું વિખૂટો, પ્રભુ યાદ તને તો કેટલા રહ્યાં છે

મળ્યો સમય જ્યાં ફુરસદનો, યાદ કોઈને કોઈની તો આવતી રહી છે

યત્નો વિના આવી જાય યાદ કોઈની, સંકેત પ્રભુનો એમાં તો રહ્યો છે

દર્દ અપાવે યાદ દર્દની, મુસીબતો મુસીબતોની, પ્રભુ યાદ અપાવતો રહે છે

યાદ તો કહી દે, કંઈ તો અપાવતી રહે, યાદ શાને તારી તું ભૂલતો રહ્યો છે

નીકળ્યો છે તું પ્રભુમાંથી પડી વિખૂટો, યાદ એની ભૂલતો તું શાને રહ્યો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

malyā jīvanamāṁ tanē tō kēṭalā, yāda tanē ēmāṁthī kēṭalā rahyāṁ chē

rahyāṁ yāda kaṁīka ēka divasa, kōī thōḍā divasa, kāyama yāda kēṭalā rahyāṁ chē

jāgyā nē gayā, sārāṁ, māṭhā prasaṁgō jīvanamāṁ, yāda tanē kēṭalā rahyāṁ chē

jāgyā bhāvō tanē jēmāṁ nē jēvā, kēṭalā yāda tanē jīvanamāṁ tō rahyāṁ chē

hatō tuṁ prabhu pāsē, paḍayō tuṁ vikhūṭō, prabhu yāda tanē tō kēṭalā rahyāṁ chē

malyō samaya jyāṁ phurasadanō, yāda kōīnē kōīnī tō āvatī rahī chē

yatnō vinā āvī jāya yāda kōīnī, saṁkēta prabhunō ēmāṁ tō rahyō chē

darda apāvē yāda dardanī, musībatō musībatōnī, prabhu yāda apāvatō rahē chē

yāda tō kahī dē, kaṁī tō apāvatī rahē, yāda śānē tārī tuṁ bhūlatō rahyō chē

nīkalyō chē tuṁ prabhumāṁthī paḍī vikhūṭō, yāda ēnī bhūlatō tuṁ śānē rahyō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3561 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...355935603561...Last