Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3601 | Date: 27-Dec-1991
ક્યારે અહીં, તો ક્યારે ક્યાં
Kyārē ahīṁ, tō kyārē kyāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3601 | Date: 27-Dec-1991

ક્યારે અહીં, તો ક્યારે ક્યાં

  No Audio

kyārē ahīṁ, tō kyārē kyāṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1991-12-27 1991-12-27 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15590 ક્યારે અહીં, તો ક્યારે ક્યાં ક્યારે અહીં, તો ક્યારે ક્યાં

રહી છે ખાતી ઝોલા તો નાવડી જીવનમાં, રહી છે ઘસડાતી જીવનમાં - ક્યારે...

રહ્યાં છે વિચારો આવતા તો જીવનમાં, રહે એ તો જાતાંને જાતાં - ક્યારે...

રહે ના મન સ્થિર તો જીવનમાં, ફરતું ને ફરતું રહે એ તો જીવનમાં - ક્યારે...

ભાગ્ય રહે ના સ્થિર તો કદી, લઈ જાયે સહુને એ તો જીવનમાં - ક્યારે...

દર્શન દેવા જાયે પ્રભુ તો જગમાં, પહોંચે જગમાં એ તો બધે - ક્યારે...

લાગે સમય, આવ્યો હાથમાં, રહે ના હાથમાં, રહે એ તો નીકળી - ક્યારે...

મળ્યા આજે જીવનમાં જે સાથે, પડશે કાલે વિખૂટા, પહોંચશે જીવનમાં ક્યાં - ક્યારે...

વહેતું જળ ને વહેંતા વાયરા, સદા રહે જગતમાં, વહેતાં ને વહેતાં - ક્યારે...

વસતોને વસતો રહે તનડાંમાં આત્મા, સમજાશે નહિ એની ગતિ, હશે એ તો - ક્યારે...

છોડ જીવનમાં બધી ચંચળતા, પડશે દોડવું એમાં તો ક્યાંને ક્યાં - ક્યારે...
View Original Increase Font Decrease Font


ક્યારે અહીં, તો ક્યારે ક્યાં

રહી છે ખાતી ઝોલા તો નાવડી જીવનમાં, રહી છે ઘસડાતી જીવનમાં - ક્યારે...

રહ્યાં છે વિચારો આવતા તો જીવનમાં, રહે એ તો જાતાંને જાતાં - ક્યારે...

રહે ના મન સ્થિર તો જીવનમાં, ફરતું ને ફરતું રહે એ તો જીવનમાં - ક્યારે...

ભાગ્ય રહે ના સ્થિર તો કદી, લઈ જાયે સહુને એ તો જીવનમાં - ક્યારે...

દર્શન દેવા જાયે પ્રભુ તો જગમાં, પહોંચે જગમાં એ તો બધે - ક્યારે...

લાગે સમય, આવ્યો હાથમાં, રહે ના હાથમાં, રહે એ તો નીકળી - ક્યારે...

મળ્યા આજે જીવનમાં જે સાથે, પડશે કાલે વિખૂટા, પહોંચશે જીવનમાં ક્યાં - ક્યારે...

વહેતું જળ ને વહેંતા વાયરા, સદા રહે જગતમાં, વહેતાં ને વહેતાં - ક્યારે...

વસતોને વસતો રહે તનડાંમાં આત્મા, સમજાશે નહિ એની ગતિ, હશે એ તો - ક્યારે...

છોડ જીવનમાં બધી ચંચળતા, પડશે દોડવું એમાં તો ક્યાંને ક્યાં - ક્યારે...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

kyārē ahīṁ, tō kyārē kyāṁ

rahī chē khātī jhōlā tō nāvaḍī jīvanamāṁ, rahī chē ghasaḍātī jīvanamāṁ - kyārē...

rahyāṁ chē vicārō āvatā tō jīvanamāṁ, rahē ē tō jātāṁnē jātāṁ - kyārē...

rahē nā mana sthira tō jīvanamāṁ, pharatuṁ nē pharatuṁ rahē ē tō jīvanamāṁ - kyārē...

bhāgya rahē nā sthira tō kadī, laī jāyē sahunē ē tō jīvanamāṁ - kyārē...

darśana dēvā jāyē prabhu tō jagamāṁ, pahōṁcē jagamāṁ ē tō badhē - kyārē...

lāgē samaya, āvyō hāthamāṁ, rahē nā hāthamāṁ, rahē ē tō nīkalī - kyārē...

malyā ājē jīvanamāṁ jē sāthē, paḍaśē kālē vikhūṭā, pahōṁcaśē jīvanamāṁ kyāṁ - kyārē...

vahētuṁ jala nē vahēṁtā vāyarā, sadā rahē jagatamāṁ, vahētāṁ nē vahētāṁ - kyārē...

vasatōnē vasatō rahē tanaḍāṁmāṁ ātmā, samajāśē nahi ēnī gati, haśē ē tō - kyārē...

chōḍa jīvanamāṁ badhī caṁcalatā, paḍaśē dōḍavuṁ ēmāṁ tō kyāṁnē kyāṁ - kyārē...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3601 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...360136023603...Last