BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3648 | Date: 28-Jan-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છોડી જાય છે, હરેક જગમાં, કોઈ ને કોઈ નિશાની, પોતાની તો, છોડી જાય છે

  No Audio

Chhodi Jaay Che,Harek Jagama , Koi Ne Koi Nishaani , Potani To, Chhodi Jaay Che

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-01-28 1992-01-28 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15635 છોડી જાય છે, હરેક જગમાં, કોઈ ને કોઈ નિશાની, પોતાની તો, છોડી જાય છે છોડી જાય છે, હરેક જગમાં, કોઈ ને કોઈ નિશાની, પોતાની તો, છોડી જાય છે
શું માનવ, કે શું પ્રાણી, જગમાં તો પોત પોતાની નિશાની, છોડી જાય છે
સંતાનોમાં તો, સહુ માબાપ જગમાં, પોતાની નિશાની તો, મૂકી જાય છે
શિષ્યે-શિષ્યોમાં, જગતમાં, સહુ ગુરુઓ તો, નિશાની પોતાની મુક્તા જાય છે
હરેક માનવ, સ્વભાવ કે વૃત્તિઓથી જગમાં નિશાની પોતાની છોડતા જાય છે
ફળ, ફૂલ કે ઝાડવા, બેજા ને સુગંધ દ્વારા, નિશાની પોતાની મુક્તા જાય છે
સંતો જગમાં તો, પ્રેમ ને સેવાની સુવાસની નિશાની મુક્તા જાય છે
સહુ પોતપોતાની અનોખી યાદોની નિશાની, જગતમાં છોડતા જાય છે
સમય તો સદા, જગમાં ઇતિહાસ દ્વારા, નિશાની એની લખાવી જાય છે
માનવ, પ્રાણી ને સમગ્ર જગત દ્વારા પ્રભુ, નિશાની ઊભી એની કરતા જાય છે
Gujarati Bhajan no. 3648 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છોડી જાય છે, હરેક જગમાં, કોઈ ને કોઈ નિશાની, પોતાની તો, છોડી જાય છે
શું માનવ, કે શું પ્રાણી, જગમાં તો પોત પોતાની નિશાની, છોડી જાય છે
સંતાનોમાં તો, સહુ માબાપ જગમાં, પોતાની નિશાની તો, મૂકી જાય છે
શિષ્યે-શિષ્યોમાં, જગતમાં, સહુ ગુરુઓ તો, નિશાની પોતાની મુક્તા જાય છે
હરેક માનવ, સ્વભાવ કે વૃત્તિઓથી જગમાં નિશાની પોતાની છોડતા જાય છે
ફળ, ફૂલ કે ઝાડવા, બેજા ને સુગંધ દ્વારા, નિશાની પોતાની મુક્તા જાય છે
સંતો જગમાં તો, પ્રેમ ને સેવાની સુવાસની નિશાની મુક્તા જાય છે
સહુ પોતપોતાની અનોખી યાદોની નિશાની, જગતમાં છોડતા જાય છે
સમય તો સદા, જગમાં ઇતિહાસ દ્વારા, નિશાની એની લખાવી જાય છે
માનવ, પ્રાણી ને સમગ્ર જગત દ્વારા પ્રભુ, નિશાની ઊભી એની કરતા જાય છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chōḍī jāya chē, harēka jagamāṁ, kōī nē kōī niśānī, pōtānī tō, chōḍī jāya chē
śuṁ mānava, kē śuṁ prāṇī, jagamāṁ tō pōta pōtānī niśānī, chōḍī jāya chē
saṁtānōmāṁ tō, sahu mābāpa jagamāṁ, pōtānī niśānī tō, mūkī jāya chē
śiṣyē-śiṣyōmāṁ, jagatamāṁ, sahu guruō tō, niśānī pōtānī muktā jāya chē
harēka mānava, svabhāva kē vr̥ttiōthī jagamāṁ niśānī pōtānī chōḍatā jāya chē
phala, phūla kē jhāḍavā, bējā nē sugaṁdha dvārā, niśānī pōtānī muktā jāya chē
saṁtō jagamāṁ tō, prēma nē sēvānī suvāsanī niśānī muktā jāya chē
sahu pōtapōtānī anōkhī yādōnī niśānī, jagatamāṁ chōḍatā jāya chē
samaya tō sadā, jagamāṁ itihāsa dvārā, niśānī ēnī lakhāvī jāya chē
mānava, prāṇī nē samagra jagata dvārā prabhu, niśānī ūbhī ēnī karatā jāya chē
First...36463647364836493650...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall