Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3662 | Date: 03-Feb-1992
કરવું હતું જીવનમાં જે પૂરું, રાખ્યું એને અધૂરું ને અધૂરું
Karavuṁ hatuṁ jīvanamāṁ jē pūruṁ, rākhyuṁ ēnē adhūruṁ nē adhūruṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3662 | Date: 03-Feb-1992

કરવું હતું જીવનમાં જે પૂરું, રાખ્યું એને અધૂરું ને અધૂરું

  No Audio

karavuṁ hatuṁ jīvanamāṁ jē pūruṁ, rākhyuṁ ēnē adhūruṁ nē adhūruṁ

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-02-03 1992-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15649 કરવું હતું જીવનમાં જે પૂરું, રાખ્યું એને અધૂરું ને અધૂરું કરવું હતું જીવનમાં જે પૂરું, રાખ્યું એને અધૂરું ને અધૂરું

જીવનનું એ અધૂરું, જોઈ રહી છે રાહ થાયે ક્યારે એ તો પૂરું

કરતો રહ્યો શરૂ ને શરૂ, થાય એ પૂરું, કરું ત્યાં બીજું તો શરૂ

રાખતો રહ્યો અધૂરું ને અધૂરું, થાશે જીવનમાં ક્યાંથી એ તો પૂરું

કરવું છે શું, નક્કી ના એ તો કર્યું, થાશે જીવનમાં ક્યાંથી એ તો પૂરું

જીવનમાં પામવા તો એને, ભલે પડે, પડે ભલે છોડવું બીજું બધું

કરતા રહેવું શરૂ, કરવું ના પૂરું, રહેશે એ તો અધૂરું ને અધૂરું

કર્યું જે શરૂ, મોડું વહેલું કરવું પડે પૂરું, શા માટે રાખવું એને, અધૂરું ને અધૂરું

નથી કાંઈ આમાં નવું, પડશે આમ તો કરવું, રાખવું ના કાંઈ અધૂરું

થયું છે જીવનમાં જ્યાં આ તો શરૂ, જીવનમાં ને જીવનમાં પડે કરવું તો પૂરું
View Original Increase Font Decrease Font


કરવું હતું જીવનમાં જે પૂરું, રાખ્યું એને અધૂરું ને અધૂરું

જીવનનું એ અધૂરું, જોઈ રહી છે રાહ થાયે ક્યારે એ તો પૂરું

કરતો રહ્યો શરૂ ને શરૂ, થાય એ પૂરું, કરું ત્યાં બીજું તો શરૂ

રાખતો રહ્યો અધૂરું ને અધૂરું, થાશે જીવનમાં ક્યાંથી એ તો પૂરું

કરવું છે શું, નક્કી ના એ તો કર્યું, થાશે જીવનમાં ક્યાંથી એ તો પૂરું

જીવનમાં પામવા તો એને, ભલે પડે, પડે ભલે છોડવું બીજું બધું

કરતા રહેવું શરૂ, કરવું ના પૂરું, રહેશે એ તો અધૂરું ને અધૂરું

કર્યું જે શરૂ, મોડું વહેલું કરવું પડે પૂરું, શા માટે રાખવું એને, અધૂરું ને અધૂરું

નથી કાંઈ આમાં નવું, પડશે આમ તો કરવું, રાખવું ના કાંઈ અધૂરું

થયું છે જીવનમાં જ્યાં આ તો શરૂ, જીવનમાં ને જીવનમાં પડે કરવું તો પૂરું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

karavuṁ hatuṁ jīvanamāṁ jē pūruṁ, rākhyuṁ ēnē adhūruṁ nē adhūruṁ

jīvananuṁ ē adhūruṁ, jōī rahī chē rāha thāyē kyārē ē tō pūruṁ

karatō rahyō śarū nē śarū, thāya ē pūruṁ, karuṁ tyāṁ bījuṁ tō śarū

rākhatō rahyō adhūruṁ nē adhūruṁ, thāśē jīvanamāṁ kyāṁthī ē tō pūruṁ

karavuṁ chē śuṁ, nakkī nā ē tō karyuṁ, thāśē jīvanamāṁ kyāṁthī ē tō pūruṁ

jīvanamāṁ pāmavā tō ēnē, bhalē paḍē, paḍē bhalē chōḍavuṁ bījuṁ badhuṁ

karatā rahēvuṁ śarū, karavuṁ nā pūruṁ, rahēśē ē tō adhūruṁ nē adhūruṁ

karyuṁ jē śarū, mōḍuṁ vahēluṁ karavuṁ paḍē pūruṁ, śā māṭē rākhavuṁ ēnē, adhūruṁ nē adhūruṁ

nathī kāṁī āmāṁ navuṁ, paḍaśē āma tō karavuṁ, rākhavuṁ nā kāṁī adhūruṁ

thayuṁ chē jīvanamāṁ jyāṁ ā tō śarū, jīvanamāṁ nē jīvanamāṁ paḍē karavuṁ tō pūruṁ
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3662 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...365836593660...Last