BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3664 | Date: 03-Feb-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે

  No Audio

Paap Aacharvama To Ghasto Rahe, Dharamna Kaamama Dheel Tu Shaane Kare

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-02-03 1992-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15651 પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે
જગમાં લાલચમાં તો તું બેચેન બને, ડરથી બેચેન જીવનમાં તું શાને રહે
જીવનમાં કરવું પડે એ તો કરવું પડે, ભૂલવું પડે એ તો ભૂલવું પડે - ધરમ...
સહુને અપનાવવા તું પાછો પડે, વેર બાંધવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...
માન જાળવવામાં તું મોળો રહે, અપમાન કરવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...
મનને કાબૂમાં રાખવામાં પાછો પડે, ફરતું રાખવામાં શાને લાચાર બને - ધરમ...
અન્યની વાત જાણવામાં ઉત્સુક બને, જાણવા પ્રભુને કેમ ઉદાસીન રહે - ધરમ...
તારી વાત માને, એનો આગ્રહ રાખે, અન્યની વાત કાજે, શાને અખાડા કરે - ધરમ...
Gujarati Bhajan no. 3664 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે
જગમાં લાલચમાં તો તું બેચેન બને, ડરથી બેચેન જીવનમાં તું શાને રહે
જીવનમાં કરવું પડે એ તો કરવું પડે, ભૂલવું પડે એ તો ભૂલવું પડે - ધરમ...
સહુને અપનાવવા તું પાછો પડે, વેર બાંધવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...
માન જાળવવામાં તું મોળો રહે, અપમાન કરવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...
મનને કાબૂમાં રાખવામાં પાછો પડે, ફરતું રાખવામાં શાને લાચાર બને - ધરમ...
અન્યની વાત જાણવામાં ઉત્સુક બને, જાણવા પ્રભુને કેમ ઉદાસીન રહે - ધરમ...
તારી વાત માને, એનો આગ્રહ રાખે, અન્યની વાત કાજે, શાને અખાડા કરે - ધરમ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
pāpa ācaravāmāṁ tō dhasatō rahē, dharamanā kāmamāṁ ḍhīla tuṁ śānē karē
jagamāṁ lālacamāṁ tō tuṁ bēcēna banē, ḍarathī bēcēna jīvanamāṁ tuṁ śānē rahē
jīvanamāṁ karavuṁ paḍē ē tō karavuṁ paḍē, bhūlavuṁ paḍē ē tō bhūlavuṁ paḍē - dharama...
sahunē apanāvavā tuṁ pāchō paḍē, vēra bāṁdhavāmāṁ śānē tuṁ dhasatō rahē - dharama...
māna jālavavāmāṁ tuṁ mōlō rahē, apamāna karavāmāṁ śānē tuṁ dhasatō rahē - dharama...
mananē kābūmāṁ rākhavāmāṁ pāchō paḍē, pharatuṁ rākhavāmāṁ śānē lācāra banē - dharama...
anyanī vāta jāṇavāmāṁ utsuka banē, jāṇavā prabhunē kēma udāsīna rahē - dharama...
tārī vāta mānē, ēnō āgraha rākhē, anyanī vāta kājē, śānē akhāḍā karē - dharama...
First...36613662366336643665...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall