Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3664 | Date: 03-Feb-1992
પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે
Pāpa ācaravāmāṁ tō dhasatō rahē, dharamanā kāmamāṁ ḍhīla tuṁ śānē karē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3664 | Date: 03-Feb-1992

પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે

  No Audio

pāpa ācaravāmāṁ tō dhasatō rahē, dharamanā kāmamāṁ ḍhīla tuṁ śānē karē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-02-03 1992-02-03 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15651 પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે

જગમાં લાલચમાં તો તું બેચેન બને, ડરથી બેચેન જીવનમાં તું શાને રહે

જીવનમાં કરવું પડે એ તો કરવું પડે, ભૂલવું પડે એ તો ભૂલવું પડે - ધરમ...

સહુને અપનાવવા તું પાછો પડે, વેર બાંધવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...

માન જાળવવામાં તું મોળો રહે, અપમાન કરવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...

મનને કાબૂમાં રાખવામાં પાછો પડે, ફરતું રાખવામાં શાને લાચાર બને - ધરમ...

અન્યની વાત જાણવામાં ઉત્સુક બને, જાણવા પ્રભુને કેમ ઉદાસીન રહે - ધરમ...

તારી વાત માને, એનો આગ્રહ રાખે, અન્યની વાત કાજે, શાને અખાડા કરે - ધરમ...
View Original Increase Font Decrease Font


પાપ આચરવામાં તો ધસતો રહે, ધરમના કામમાં ઢીલ તું શાને કરે

જગમાં લાલચમાં તો તું બેચેન બને, ડરથી બેચેન જીવનમાં તું શાને રહે

જીવનમાં કરવું પડે એ તો કરવું પડે, ભૂલવું પડે એ તો ભૂલવું પડે - ધરમ...

સહુને અપનાવવા તું પાછો પડે, વેર બાંધવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...

માન જાળવવામાં તું મોળો રહે, અપમાન કરવામાં શાને તું ધસતો રહે - ધરમ...

મનને કાબૂમાં રાખવામાં પાછો પડે, ફરતું રાખવામાં શાને લાચાર બને - ધરમ...

અન્યની વાત જાણવામાં ઉત્સુક બને, જાણવા પ્રભુને કેમ ઉદાસીન રહે - ધરમ...

તારી વાત માને, એનો આગ્રહ રાખે, અન્યની વાત કાજે, શાને અખાડા કરે - ધરમ...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pāpa ācaravāmāṁ tō dhasatō rahē, dharamanā kāmamāṁ ḍhīla tuṁ śānē karē

jagamāṁ lālacamāṁ tō tuṁ bēcēna banē, ḍarathī bēcēna jīvanamāṁ tuṁ śānē rahē

jīvanamāṁ karavuṁ paḍē ē tō karavuṁ paḍē, bhūlavuṁ paḍē ē tō bhūlavuṁ paḍē - dharama...

sahunē apanāvavā tuṁ pāchō paḍē, vēra bāṁdhavāmāṁ śānē tuṁ dhasatō rahē - dharama...

māna jālavavāmāṁ tuṁ mōlō rahē, apamāna karavāmāṁ śānē tuṁ dhasatō rahē - dharama...

mananē kābūmāṁ rākhavāmāṁ pāchō paḍē, pharatuṁ rākhavāmāṁ śānē lācāra banē - dharama...

anyanī vāta jāṇavāmāṁ utsuka banē, jāṇavā prabhunē kēma udāsīna rahē - dharama...

tārī vāta mānē, ēnō āgraha rākhē, anyanī vāta kājē, śānē akhāḍā karē - dharama...
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3664 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...366136623663...Last