Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3689 | Date: 16-Feb-1992
ધરમકરમની વાતોમાંથી મન મારું તરત તો ભાગે છે
Dharamakaramanī vātōmāṁthī mana māruṁ tarata tō bhāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

Hymn No. 3689 | Date: 16-Feb-1992

ધરમકરમની વાતોમાંથી મન મારું તરત તો ભાગે છે

  No Audio

dharamakaramanī vātōmāṁthī mana māruṁ tarata tō bhāgē chē

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)

1992-02-16 1992-02-16 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15676 ધરમકરમની વાતોમાંથી મન મારું તરત તો ભાગે છે ધરમકરમની વાતોમાંથી મન મારું તરત તો ભાગે છે

માયાની વાતોમાં તો, મન મારું કુદંકૂદી કરવા તો માંડે છે

નવાઈભર્યા આ જગમાં તો, નવાઈ ના એની તો લાગે છે

અન્યની ભૂલો પર, તૂટી પડવા, સહુ તૈયાર રહે, આકરા વેણ ત્યારે કાઢે છે

સલાહ-સૂચનોની ત્યારે લહાણી કરે, સહુ પોતાને તો શાણા માને છે

ભૂલોના ભમરાવામાં તો મન રહે, મનની ભ્રમણા તો સહુ ઢાંકે છે

વખત આવે સહુ ભૂલો કરતા રહે, પસ્તાવાની પાળી તો લાવે છે

ડાહ્યાને માથે મૂરખ ચઢી બેસે, ડાહ્યો પોતાને તો માને છે

આંખે જોયેલું, કાને સાંભળેલું સાચું માની, બુદ્ધિને તો દૂર રાખે છે

સ્ત્રીમાં પુરુષ સ્વભાવના લક્ષણ ને, પુરુષમાં સ્ત્રીના લક્ષણ દેખાયે છે

માનવ સ્વભાવની આદતમાં, પશુના લક્ષણ તો દેખાયે છે
View Original Increase Font Decrease Font


ધરમકરમની વાતોમાંથી મન મારું તરત તો ભાગે છે

માયાની વાતોમાં તો, મન મારું કુદંકૂદી કરવા તો માંડે છે

નવાઈભર્યા આ જગમાં તો, નવાઈ ના એની તો લાગે છે

અન્યની ભૂલો પર, તૂટી પડવા, સહુ તૈયાર રહે, આકરા વેણ ત્યારે કાઢે છે

સલાહ-સૂચનોની ત્યારે લહાણી કરે, સહુ પોતાને તો શાણા માને છે

ભૂલોના ભમરાવામાં તો મન રહે, મનની ભ્રમણા તો સહુ ઢાંકે છે

વખત આવે સહુ ભૂલો કરતા રહે, પસ્તાવાની પાળી તો લાવે છે

ડાહ્યાને માથે મૂરખ ચઢી બેસે, ડાહ્યો પોતાને તો માને છે

આંખે જોયેલું, કાને સાંભળેલું સાચું માની, બુદ્ધિને તો દૂર રાખે છે

સ્ત્રીમાં પુરુષ સ્વભાવના લક્ષણ ને, પુરુષમાં સ્ત્રીના લક્ષણ દેખાયે છે

માનવ સ્વભાવની આદતમાં, પશુના લક્ષણ તો દેખાયે છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

dharamakaramanī vātōmāṁthī mana māruṁ tarata tō bhāgē chē

māyānī vātōmāṁ tō, mana māruṁ kudaṁkūdī karavā tō māṁḍē chē

navāībharyā ā jagamāṁ tō, navāī nā ēnī tō lāgē chē

anyanī bhūlō para, tūṭī paḍavā, sahu taiyāra rahē, ākarā vēṇa tyārē kāḍhē chē

salāha-sūcanōnī tyārē lahāṇī karē, sahu pōtānē tō śāṇā mānē chē

bhūlōnā bhamarāvāmāṁ tō mana rahē, mananī bhramaṇā tō sahu ḍhāṁkē chē

vakhata āvē sahu bhūlō karatā rahē, pastāvānī pālī tō lāvē chē

ḍāhyānē māthē mūrakha caḍhī bēsē, ḍāhyō pōtānē tō mānē chē

āṁkhē jōyēluṁ, kānē sāṁbhalēluṁ sācuṁ mānī, buddhinē tō dūra rākhē chē

strīmāṁ puruṣa svabhāvanā lakṣaṇa nē, puruṣamāṁ strīnā lakṣaṇa dēkhāyē chē

mānava svabhāvanī ādatamāṁ, paśunā lakṣaṇa tō dēkhāyē chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3689 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...368536863687...Last