Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3725 | Date: 05-Mar-1992
તારી પાસે પહોંચી, શું લૂંટી લેવાના છીએ અમે તને રે પ્રભુ
Tārī pāsē pahōṁcī, śuṁ lūṁṭī lēvānā chīē amē tanē rē prabhu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3725 | Date: 05-Mar-1992

તારી પાસે પહોંચી, શું લૂંટી લેવાના છીએ અમે તને રે પ્રભુ

  No Audio

tārī pāsē pahōṁcī, śuṁ lūṁṭī lēvānā chīē amē tanē rē prabhu

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-03-05 1992-03-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15712 તારી પાસે પહોંચી, શું લૂંટી લેવાના છીએ અમે તને રે પ્રભુ તારી પાસે પહોંચી, શું લૂંટી લેવાના છીએ અમે તને રે પ્રભુ

તારી પાસે અમને તો તું પહોંચવા દેતો નથી (2)

છોડવી છે માયા, જીવનમાં અમારે પ્રભુ,

તારી માયામાં અમને ફસાવ્યા વિના તું રહેતો નથી

બુદ્ધિ નથી તારા જેવી અમારી પાસે,

સંજોગોમાં અમને અટવાવ્યા વિના તું રહેતો નથી

થોડું સરળ જીવન ચાલે અમારું,

સળીબાજી અમારી કર્યા વિના તું રહેતો નથી

થાકે ના પહોંચતા બધે રે પ્રભુ,

જીવનમાં અમને થકવ્યા વિના તું રહેતો નથી

ચાહિયે શાંતિ અમે જીવનમાં અમારા,

જીવનમાં અશાંતિ જગાવ્યા વિના રહેતો નથી

ખોટું સાચું, ભેળસેળ કરી ઊભું જીવનમાં,

અશાંતિ લાવ્યા વિના તું રહેતો નથી

પૂછી, પૂછી, કહી કહીને થાકીએ અમે,

અમને જલદી કાંઈ તું તો કહેતો નથી

રમત રમી રહ્યો છે કેવી તું, બોલાવી પાસે,

તારી પાસે અમને પહોંચવા દેતો નથી
Increase Font Decrease Font

તારી પાસે પહોંચી, શું લૂંટી લેવાના છીએ અમે તને રે પ્રભુ

તારી પાસે અમને તો તું પહોંચવા દેતો નથી (2)

છોડવી છે માયા, જીવનમાં અમારે પ્રભુ,

તારી માયામાં અમને ફસાવ્યા વિના તું રહેતો નથી

બુદ્ધિ નથી તારા જેવી અમારી પાસે,

સંજોગોમાં અમને અટવાવ્યા વિના તું રહેતો નથી

થોડું સરળ જીવન ચાલે અમારું,

સળીબાજી અમારી કર્યા વિના તું રહેતો નથી

થાકે ના પહોંચતા બધે રે પ્રભુ,

જીવનમાં અમને થકવ્યા વિના તું રહેતો નથી

ચાહિયે શાંતિ અમે જીવનમાં અમારા,

જીવનમાં અશાંતિ જગાવ્યા વિના રહેતો નથી

ખોટું સાચું, ભેળસેળ કરી ઊભું જીવનમાં,

અશાંતિ લાવ્યા વિના તું રહેતો નથી

પૂછી, પૂછી, કહી કહીને થાકીએ અમે,

અમને જલદી કાંઈ તું તો કહેતો નથી

રમત રમી રહ્યો છે કેવી તું, બોલાવી પાસે,

તારી પાસે અમને પહોંચવા દેતો નથી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
tārī pāsē pahōṁcī, śuṁ lūṁṭī lēvānā chīē amē tanē rē prabhu

tārī pāsē amanē tō tuṁ pahōṁcavā dētō nathī (2)

chōḍavī chē māyā, jīvanamāṁ amārē prabhu,

tārī māyāmāṁ amanē phasāvyā vinā tuṁ rahētō nathī

buddhi nathī tārā jēvī amārī pāsē,

saṁjōgōmāṁ amanē aṭavāvyā vinā tuṁ rahētō nathī

thōḍuṁ sarala jīvana cālē amāruṁ,

salībājī amārī karyā vinā tuṁ rahētō nathī

thākē nā pahōṁcatā badhē rē prabhu,

jīvanamāṁ amanē thakavyā vinā tuṁ rahētō nathī

cāhiyē śāṁti amē jīvanamāṁ amārā,

jīvanamāṁ aśāṁti jagāvyā vinā rahētō nathī

khōṭuṁ sācuṁ, bhēlasēla karī ūbhuṁ jīvanamāṁ,

aśāṁti lāvyā vinā tuṁ rahētō nathī

pūchī, pūchī, kahī kahīnē thākīē amē,

amanē jaladī kāṁī tuṁ tō kahētō nathī

ramata ramī rahyō chē kēvī tuṁ, bōlāvī pāsē,

tārī pāsē amanē pahōṁcavā dētō nathī
Gujarati Bhajan no. 3725 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...372137223723...Last