Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3727 | Date: 05-Mar-1992
પહેરું, હું ચડ્ડી, પાટલુન કે ધોતી, રહેલો એમાં હું, ફરક એમાં ના પડે છે
Pahēruṁ, huṁ caḍḍī, pāṭaluna kē dhōtī, rahēlō ēmāṁ huṁ, pharaka ēmāṁ nā paḍē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 3727 | Date: 05-Mar-1992

પહેરું, હું ચડ્ડી, પાટલુન કે ધોતી, રહેલો એમાં હું, ફરક એમાં ના પડે છે

  No Audio

pahēruṁ, huṁ caḍḍī, pāṭaluna kē dhōtī, rahēlō ēmāṁ huṁ, pharaka ēmāṁ nā paḍē chē

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-03-05 1992-03-05 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15714 પહેરું, હું ચડ્ડી, પાટલુન કે ધોતી, રહેલો એમાં હું, ફરક એમાં ના પડે છે પહેરું, હું ચડ્ડી, પાટલુન કે ધોતી, રહેલો એમાં હું, ફરક એમાં ના પડે છે

બનું હું પક્ષી, માનવી કે પ્રાણી, રહેલ એમાં હું, ના ફરક એમાં પડવાનો છે

સરોવર હોય ચોરસ, ગોળ કે કોઈ આકાર બીજો, જળ એનું એજ રહેવાનું છે

સુવર્ણના આકાર હોય ભલે જુદા જુદા, સુવર્ણ એમાં એનું એજ રહેવાનું છે

હોય આકાર કે ઘાટ માટીના જુદા જુદા, એના ગુણધર્મમાં ફરક તો ના પડે છે

વહે રક્ત કાળા, ગોરા કે અન્ય માનવમાં, રંગ લાલ નથી એ બદલાતો

કોઈ ભી ધંધો કરી, કરી કમાણી, પૈસો નાનો કે મોટો નથી બની જાતો

બોળું હું સળી, દાંડી કે કાંડી, કાળી સાહીમાં, અક્ષરમાં ફરક એમાં શું પડવાનો છે

ઊંચકું હું બિંદુ સાગરમાંથી કે ક્યાંયથી, ખારાશમાં ફરક એમાં શું પડવાનો છે
View Original Increase Font Decrease Font


પહેરું, હું ચડ્ડી, પાટલુન કે ધોતી, રહેલો એમાં હું, ફરક એમાં ના પડે છે

બનું હું પક્ષી, માનવી કે પ્રાણી, રહેલ એમાં હું, ના ફરક એમાં પડવાનો છે

સરોવર હોય ચોરસ, ગોળ કે કોઈ આકાર બીજો, જળ એનું એજ રહેવાનું છે

સુવર્ણના આકાર હોય ભલે જુદા જુદા, સુવર્ણ એમાં એનું એજ રહેવાનું છે

હોય આકાર કે ઘાટ માટીના જુદા જુદા, એના ગુણધર્મમાં ફરક તો ના પડે છે

વહે રક્ત કાળા, ગોરા કે અન્ય માનવમાં, રંગ લાલ નથી એ બદલાતો

કોઈ ભી ધંધો કરી, કરી કમાણી, પૈસો નાનો કે મોટો નથી બની જાતો

બોળું હું સળી, દાંડી કે કાંડી, કાળી સાહીમાં, અક્ષરમાં ફરક એમાં શું પડવાનો છે

ઊંચકું હું બિંદુ સાગરમાંથી કે ક્યાંયથી, ખારાશમાં ફરક એમાં શું પડવાનો છે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

pahēruṁ, huṁ caḍḍī, pāṭaluna kē dhōtī, rahēlō ēmāṁ huṁ, pharaka ēmāṁ nā paḍē chē

banuṁ huṁ pakṣī, mānavī kē prāṇī, rahēla ēmāṁ huṁ, nā pharaka ēmāṁ paḍavānō chē

sarōvara hōya cōrasa, gōla kē kōī ākāra bījō, jala ēnuṁ ēja rahēvānuṁ chē

suvarṇanā ākāra hōya bhalē judā judā, suvarṇa ēmāṁ ēnuṁ ēja rahēvānuṁ chē

hōya ākāra kē ghāṭa māṭīnā judā judā, ēnā guṇadharmamāṁ pharaka tō nā paḍē chē

vahē rakta kālā, gōrā kē anya mānavamāṁ, raṁga lāla nathī ē badalātō

kōī bhī dhaṁdhō karī, karī kamāṇī, paisō nānō kē mōṭō nathī banī jātō

bōluṁ huṁ salī, dāṁḍī kē kāṁḍī, kālī sāhīmāṁ, akṣaramāṁ pharaka ēmāṁ śuṁ paḍavānō chē

ūṁcakuṁ huṁ biṁdu sāgaramāṁthī kē kyāṁyathī, khārāśamāṁ pharaka ēmāṁ śuṁ paḍavānō chē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3727 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...372437253726...Last