BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 3862 | Date: 04-May-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કર્યુ હશે, કરશું જીવનમાં જેજે, છાપ એની, મન પર તો છપાઈ જાશે

  No Audio

Karyu Hashe, Karasu Jeevanama Jeje, Chaap Eni, Man Par To Chapaai Jaase

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-05-04 1992-05-04 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15849 કર્યુ હશે, કરશું જીવનમાં જેજે, છાપ એની, મન પર તો છપાઈ જાશે કર્યુ હશે, કરશું જીવનમાં જેજે, છાપ એની, મન પર તો છપાઈ જાશે
કરીશ સારા કે ખોટા વિચારો તું જીવનમાં, છાપ મન પર એની એ મૂકી જાશે
કર્યા કર્મો, જીવનમાં તો જેવાને જેવા, જીવન, છાપ એની તો દેતું જાશે
પડશે છાપ કોઈ છીછરી, કોઈ ઊંડી, છાપ પડયા વિના તો ના રહેશે
પડી હશે છાપ જેવી, મળતાં બળ આચચણનું એને, જીવન એવું ઘડાશે
કરવી પડશે મહેનત, કરવા ઝંખી એને, ધીરે ધીરે એને તો ભૂંસી શકાશે
પાડવા છાપ જીવનમાં ઊંડીને ઊંડી, મહેનત એની તો ખૂબ લેવી પડશે
પડી હશે છાપ, વૃત્તિ ને સ્વભાવની જીવનમાં જેવી, માનવી એવો ઓળખાશે
જીવનમાં પ્રસંગોને સંજોગો ભી છાપ એની તો મુક્તાને મુક્તા જાશે
કર્યા હશે યત્નો જેવા જીવનમાં, છાપ એવી, ઉપસતીને ઉપસતી તો જાશે
Gujarati Bhajan no. 3862 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કર્યુ હશે, કરશું જીવનમાં જેજે, છાપ એની, મન પર તો છપાઈ જાશે
કરીશ સારા કે ખોટા વિચારો તું જીવનમાં, છાપ મન પર એની એ મૂકી જાશે
કર્યા કર્મો, જીવનમાં તો જેવાને જેવા, જીવન, છાપ એની તો દેતું જાશે
પડશે છાપ કોઈ છીછરી, કોઈ ઊંડી, છાપ પડયા વિના તો ના રહેશે
પડી હશે છાપ જેવી, મળતાં બળ આચચણનું એને, જીવન એવું ઘડાશે
કરવી પડશે મહેનત, કરવા ઝંખી એને, ધીરે ધીરે એને તો ભૂંસી શકાશે
પાડવા છાપ જીવનમાં ઊંડીને ઊંડી, મહેનત એની તો ખૂબ લેવી પડશે
પડી હશે છાપ, વૃત્તિ ને સ્વભાવની જીવનમાં જેવી, માનવી એવો ઓળખાશે
જીવનમાં પ્રસંગોને સંજોગો ભી છાપ એની તો મુક્તાને મુક્તા જાશે
કર્યા હશે યત્નો જેવા જીવનમાં, છાપ એવી, ઉપસતીને ઉપસતી તો જાશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
karyu haśē, karaśuṁ jīvanamāṁ jējē, chāpa ēnī, mana para tō chapāī jāśē
karīśa sārā kē khōṭā vicārō tuṁ jīvanamāṁ, chāpa mana para ēnī ē mūkī jāśē
karyā karmō, jīvanamāṁ tō jēvānē jēvā, jīvana, chāpa ēnī tō dētuṁ jāśē
paḍaśē chāpa kōī chīcharī, kōī ūṁḍī, chāpa paḍayā vinā tō nā rahēśē
paḍī haśē chāpa jēvī, malatāṁ bala ācacaṇanuṁ ēnē, jīvana ēvuṁ ghaḍāśē
karavī paḍaśē mahēnata, karavā jhaṁkhī ēnē, dhīrē dhīrē ēnē tō bhūṁsī śakāśē
pāḍavā chāpa jīvanamāṁ ūṁḍīnē ūṁḍī, mahēnata ēnī tō khūba lēvī paḍaśē
paḍī haśē chāpa, vr̥tti nē svabhāvanī jīvanamāṁ jēvī, mānavī ēvō ōlakhāśē
jīvanamāṁ prasaṁgōnē saṁjōgō bhī chāpa ēnī tō muktānē muktā jāśē
karyā haśē yatnō jēvā jīvanamāṁ, chāpa ēvī, upasatīnē upasatī tō jāśē
First...38563857385838593860...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall