Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 3938 | Date: 07-Jun-1992
તારા વિના રે માડી, હૈયાના હેત તો મારા, જગતમાં બીજું કોણ સમજી શકશે
Tārā vinā rē māḍī, haiyānā hēta tō mārā, jagatamāṁ bījuṁ kōṇa samajī śakaśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

Hymn No. 3938 | Date: 07-Jun-1992

તારા વિના રે માડી, હૈયાના હેત તો મારા, જગતમાં બીજું કોણ સમજી શકશે

  No Audio

tārā vinā rē māḍī, haiyānā hēta tō mārā, jagatamāṁ bījuṁ kōṇa samajī śakaśē

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)

1992-06-07 1992-06-07 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=15925 તારા વિના રે માડી, હૈયાના હેત તો મારા, જગતમાં બીજું કોણ સમજી શકશે તારા વિના રે માડી, હૈયાના હેત તો મારા, જગતમાં બીજું કોણ સમજી શકશે

સાચા છે કે છે એ ખોટા, તારા વિના રે માડી, જગતમાં બીજું કોણ પારખી શકશે

જગતના હૈયે હૈયાંના હેત તું તો જાણે, તુજથી રે માડી, અજાણ્યા તો ના રહી શકશે

રહેશે ભલે જગથી અજાણ્યા, રહેશે અજાણ્યા ક્યાંથી તુજથી, તુજ એક એને જાણી શકશે

હશે હૈયાંના છુપા ખૂણે છુપાયા, તારી નજર બહાર તો ના કદી એ રહી શકશે

નથી કાંઈ આકાર તો હેતના, ના એ તો દેખાશે, જગતમાં એ તો સમજી શકશે

વરસ્યા એ કારણ વિના, રહ્યા એ સ્વાર્થ ભરેલા, તારા વિના માડી, કોણ પારખી શકશે

છે એ ભાવ ભરેલા કે કપટ ભરેલા, તારા વિના રે માડી, બીજું કોણ જાણી શકશે

હશે એ કલુષિત કે હશે એ પવિત્ર, જગના જાણી શકે, તારાથી છૂપું ના એ રહી શકશે
View Original Increase Font Decrease Font


તારા વિના રે માડી, હૈયાના હેત તો મારા, જગતમાં બીજું કોણ સમજી શકશે

સાચા છે કે છે એ ખોટા, તારા વિના રે માડી, જગતમાં બીજું કોણ પારખી શકશે

જગતના હૈયે હૈયાંના હેત તું તો જાણે, તુજથી રે માડી, અજાણ્યા તો ના રહી શકશે

રહેશે ભલે જગથી અજાણ્યા, રહેશે અજાણ્યા ક્યાંથી તુજથી, તુજ એક એને જાણી શકશે

હશે હૈયાંના છુપા ખૂણે છુપાયા, તારી નજર બહાર તો ના કદી એ રહી શકશે

નથી કાંઈ આકાર તો હેતના, ના એ તો દેખાશે, જગતમાં એ તો સમજી શકશે

વરસ્યા એ કારણ વિના, રહ્યા એ સ્વાર્થ ભરેલા, તારા વિના માડી, કોણ પારખી શકશે

છે એ ભાવ ભરેલા કે કપટ ભરેલા, તારા વિના રે માડી, બીજું કોણ જાણી શકશે

હશે એ કલુષિત કે હશે એ પવિત્ર, જગના જાણી શકે, તારાથી છૂપું ના એ રહી શકશે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

tārā vinā rē māḍī, haiyānā hēta tō mārā, jagatamāṁ bījuṁ kōṇa samajī śakaśē

sācā chē kē chē ē khōṭā, tārā vinā rē māḍī, jagatamāṁ bījuṁ kōṇa pārakhī śakaśē

jagatanā haiyē haiyāṁnā hēta tuṁ tō jāṇē, tujathī rē māḍī, ajāṇyā tō nā rahī śakaśē

rahēśē bhalē jagathī ajāṇyā, rahēśē ajāṇyā kyāṁthī tujathī, tuja ēka ēnē jāṇī śakaśē

haśē haiyāṁnā chupā khūṇē chupāyā, tārī najara bahāra tō nā kadī ē rahī śakaśē

nathī kāṁī ākāra tō hētanā, nā ē tō dēkhāśē, jagatamāṁ ē tō samajī śakaśē

varasyā ē kāraṇa vinā, rahyā ē svārtha bharēlā, tārā vinā māḍī, kōṇa pārakhī śakaśē

chē ē bhāva bharēlā kē kapaṭa bharēlā, tārā vinā rē māḍī, bījuṁ kōṇa jāṇī śakaśē

haśē ē kaluṣita kē haśē ē pavitra, jaganā jāṇī śakē, tārāthī chūpuṁ nā ē rahī śakaśē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 3938 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...393439353936...Last