BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4041 | Date: 17-Jul-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

થઈ કેટલી ઇચ્છા તારી તો પૂરી, રહ્યો તોયે તું કરતોને કરતો

  No Audio

Thai Ketali Iccha Tari To Puri, Rahyo Toye Tu Karatone Karato

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-07-17 1992-07-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16028 થઈ કેટલી ઇચ્છા તારી તો પૂરી, રહ્યો તોયે તું કરતોને કરતો થઈ કેટલી ઇચ્છા તારી તો પૂરી, રહ્યો તોયે તું કરતોને કરતો
રહ્યો છે તું કરતોને કરતો જીવનમાં, તો શા માટે, એ શા માટે
રહેવું છે શાંતિથી જીવનમાં તો તારે, રહ્યો કરતો ઊભી અશાંતિ શાને
રહ્યા છે કરતો ઊભી અશાંતિ જીવનમાં, તો શા માટે, એ શા માટે
કરવાનું તો છે જીવનમાં, તો જે કર્યું ના જીવનમાં તો તેં એ
કર્યું ના જીવનમાં તો તેં એ કર્યું ના તેં જીવનમાં, એ શા માટે, શા માટે
રહેવું છે પ્રભુના પૂરા વિશ્વાસે, જીવનમાં રાખી ના શક્યો તું તો એ
રાખી ના શક્યો વિશ્વાસ એમાં, જીવનમાં તો તું, એ શા માટે, શા માટે
થાવું છે સુખી જીવનમાં તો તારે, થાતો રહ્યો દુઃખી તું તો જીવનમાં
થાતો રહ્યો તું તો દુઃખી જીવનમાં, જીવનમાં તો શા માટે, શા માટે
છે ઇચ્છા તારી કરવા દર્શન તો પ્રભુના તો તારા જીવનમાં
થયા ના દર્શન તને તારા જીવનમાં, થયા ના શા માટે, શા માટે
Gujarati Bhajan no. 4041 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
થઈ કેટલી ઇચ્છા તારી તો પૂરી, રહ્યો તોયે તું કરતોને કરતો
રહ્યો છે તું કરતોને કરતો જીવનમાં, તો શા માટે, એ શા માટે
રહેવું છે શાંતિથી જીવનમાં તો તારે, રહ્યો કરતો ઊભી અશાંતિ શાને
રહ્યા છે કરતો ઊભી અશાંતિ જીવનમાં, તો શા માટે, એ શા માટે
કરવાનું તો છે જીવનમાં, તો જે કર્યું ના જીવનમાં તો તેં એ
કર્યું ના જીવનમાં તો તેં એ કર્યું ના તેં જીવનમાં, એ શા માટે, શા માટે
રહેવું છે પ્રભુના પૂરા વિશ્વાસે, જીવનમાં રાખી ના શક્યો તું તો એ
રાખી ના શક્યો વિશ્વાસ એમાં, જીવનમાં તો તું, એ શા માટે, શા માટે
થાવું છે સુખી જીવનમાં તો તારે, થાતો રહ્યો દુઃખી તું તો જીવનમાં
થાતો રહ્યો તું તો દુઃખી જીવનમાં, જીવનમાં તો શા માટે, શા માટે
છે ઇચ્છા તારી કરવા દર્શન તો પ્રભુના તો તારા જીવનમાં
થયા ના દર્શન તને તારા જીવનમાં, થયા ના શા માટે, શા માટે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
thaī kēṭalī icchā tārī tō pūrī, rahyō tōyē tuṁ karatōnē karatō
rahyō chē tuṁ karatōnē karatō jīvanamāṁ, tō śā māṭē, ē śā māṭē
rahēvuṁ chē śāṁtithī jīvanamāṁ tō tārē, rahyō karatō ūbhī aśāṁti śānē
rahyā chē karatō ūbhī aśāṁti jīvanamāṁ, tō śā māṭē, ē śā māṭē
karavānuṁ tō chē jīvanamāṁ, tō jē karyuṁ nā jīvanamāṁ tō tēṁ ē
karyuṁ nā jīvanamāṁ tō tēṁ ē karyuṁ nā tēṁ jīvanamāṁ, ē śā māṭē, śā māṭē
rahēvuṁ chē prabhunā pūrā viśvāsē, jīvanamāṁ rākhī nā śakyō tuṁ tō ē
rākhī nā śakyō viśvāsa ēmāṁ, jīvanamāṁ tō tuṁ, ē śā māṭē, śā māṭē
thāvuṁ chē sukhī jīvanamāṁ tō tārē, thātō rahyō duḥkhī tuṁ tō jīvanamāṁ
thātō rahyō tuṁ tō duḥkhī jīvanamāṁ, jīvanamāṁ tō śā māṭē, śā māṭē
chē icchā tārī karavā darśana tō prabhunā tō tārā jīvanamāṁ
thayā nā darśana tanē tārā jīvanamāṁ, thayā nā śā māṭē, śā māṭē
First...40364037403840394040...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall