BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4070 | Date: 30-Jul-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

પડશે તો કરવું, પડશે તો કરવું, તારે ને તારે, તારાને તારા જીવનમાં

  No Audio

Padase To Karavu, Padase To Karavu, Tare Ne Tare, Tarane Tara Jeevanama

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-07-30 1992-07-30 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16057 પડશે તો કરવું, પડશે તો કરવું, તારે ને તારે, તારાને તારા જીવનમાં પડશે તો કરવું, પડશે તો કરવું, તારે ને તારે, તારાને તારા જીવનમાં
જોઈએ છે બધું તને તો તારા જીવનમાં, પડશે કરવું તારે તારા જીવનમાં
આવ્યો ખાલી હાથે જ્યાં તું જગમાં, મળ્યું કે મેળવ્યું બધું તેં તો જીવનમાં
જોઈએ છે તને તો જેવું જીવનમાં, પડશે કરવું એવું તારે તો તારા જીવનમાં
જોઈએ છે તને કંઈક તો તારા જીવનમાં, પડશે દેવું કંઈક તારે તો તારા જીવનમાં
દુઃખી થાવા જીવનમાં જ્યાં તું તો ચાહે, કર કોશિશ તું સુખી થાવા તારા જીવનમાં
મન, બુદ્ધિ, વિચાર છે પાસે હથિયાર તારા, મળ્યા છે મેળવવા તને તો જીવનમાં
કર્યા ના ઉપયોગ એના સાચા તેં જીવનમાં, કર ના ફરિયાદ તો તું તારા જીવનમાં
મેળવવા છે પ્રભુને તો જો જીવનમાં, જીવવું પડશે જીવન એવું તો જીવનમાં
કરવું તો છે જ્યાં હાથમાં, હાથમાં તો તારા, કરી લેજે સારું તો તું તારા જીવનમાં
Gujarati Bhajan no. 4070 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
પડશે તો કરવું, પડશે તો કરવું, તારે ને તારે, તારાને તારા જીવનમાં
જોઈએ છે બધું તને તો તારા જીવનમાં, પડશે કરવું તારે તારા જીવનમાં
આવ્યો ખાલી હાથે જ્યાં તું જગમાં, મળ્યું કે મેળવ્યું બધું તેં તો જીવનમાં
જોઈએ છે તને તો જેવું જીવનમાં, પડશે કરવું એવું તારે તો તારા જીવનમાં
જોઈએ છે તને કંઈક તો તારા જીવનમાં, પડશે દેવું કંઈક તારે તો તારા જીવનમાં
દુઃખી થાવા જીવનમાં જ્યાં તું તો ચાહે, કર કોશિશ તું સુખી થાવા તારા જીવનમાં
મન, બુદ્ધિ, વિચાર છે પાસે હથિયાર તારા, મળ્યા છે મેળવવા તને તો જીવનમાં
કર્યા ના ઉપયોગ એના સાચા તેં જીવનમાં, કર ના ફરિયાદ તો તું તારા જીવનમાં
મેળવવા છે પ્રભુને તો જો જીવનમાં, જીવવું પડશે જીવન એવું તો જીવનમાં
કરવું તો છે જ્યાં હાથમાં, હાથમાં તો તારા, કરી લેજે સારું તો તું તારા જીવનમાં
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
paḍaśē tō karavuṁ, paḍaśē tō karavuṁ, tārē nē tārē, tārānē tārā jīvanamāṁ
jōīē chē badhuṁ tanē tō tārā jīvanamāṁ, paḍaśē karavuṁ tārē tārā jīvanamāṁ
āvyō khālī hāthē jyāṁ tuṁ jagamāṁ, malyuṁ kē mēlavyuṁ badhuṁ tēṁ tō jīvanamāṁ
jōīē chē tanē tō jēvuṁ jīvanamāṁ, paḍaśē karavuṁ ēvuṁ tārē tō tārā jīvanamāṁ
jōīē chē tanē kaṁīka tō tārā jīvanamāṁ, paḍaśē dēvuṁ kaṁīka tārē tō tārā jīvanamāṁ
duḥkhī thāvā jīvanamāṁ jyāṁ tuṁ tō cāhē, kara kōśiśa tuṁ sukhī thāvā tārā jīvanamāṁ
mana, buddhi, vicāra chē pāsē hathiyāra tārā, malyā chē mēlavavā tanē tō jīvanamāṁ
karyā nā upayōga ēnā sācā tēṁ jīvanamāṁ, kara nā phariyāda tō tuṁ tārā jīvanamāṁ
mēlavavā chē prabhunē tō jō jīvanamāṁ, jīvavuṁ paḍaśē jīvana ēvuṁ tō jīvanamāṁ
karavuṁ tō chē jyāṁ hāthamāṁ, hāthamāṁ tō tārā, karī lējē sāruṁ tō tuṁ tārā jīvanamāṁ
First...40664067406840694070...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall