BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4220 | Date: 20-Sep-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

કદી કદી, જીવનમાં હું તો ક્યાંને ક્યાં, પહોંચી જાઉં છું (2)

  No Audio

Kadi Kadi, Jeevanama Hu To Kyane Kya, Pahochi Jaau Chu

પ્રાર્થના, ધ્યાન, અરજી, વિનંતી (Prayer, Meditation, Request)


1992-09-20 1992-09-20 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16207 કદી કદી, જીવનમાં હું તો ક્યાંને ક્યાં, પહોંચી જાઉં છું (2) કદી કદી, જીવનમાં હું તો ક્યાંને ક્યાં, પહોંચી જાઉં છું (2)
રસ્તા છે અજાણ્યા, છે બધું નવું, નીરખતોને નીરખતો હું તો જાઉં છું
નથી કોઈ તો સાથે રે મારી, હું ને હું તો, સાથેને સાથે જાઉં છું
નથી કોઈનો ડર તો ત્યાં, ડર વિના પણ, હું તો ડરતો જાઉં છું
કરી ના શકું વાત જ્યાં જે અન્યને, ત્યાં એ તો હું કરતો જાઉં છું
દુઃખ નથી ત્યાં તો કોઈ વાતનું, દુઃખી તોયે હું તો થાતો જાઉં છું
એકલોને એકલો હું તો, આ બધું ત્યાં, કરતોને કરતો જાઉં છું
હર વાતની ત્યાં સાક્ષી પૂરતો ને સાક્ષી બનતોને બનતો જાઉં છું
રૂપોને રૂપો અનેક મારા, ત્યાં હું તો નીરખતોને નીરખતો જાઉં છું
જે નથી હું, ને જે છું હું, અનુભવ એનો, હું તો કરતો જાઉં છું
Gujarati Bhajan no. 4220 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
કદી કદી, જીવનમાં હું તો ક્યાંને ક્યાં, પહોંચી જાઉં છું (2)
રસ્તા છે અજાણ્યા, છે બધું નવું, નીરખતોને નીરખતો હું તો જાઉં છું
નથી કોઈ તો સાથે રે મારી, હું ને હું તો, સાથેને સાથે જાઉં છું
નથી કોઈનો ડર તો ત્યાં, ડર વિના પણ, હું તો ડરતો જાઉં છું
કરી ના શકું વાત જ્યાં જે અન્યને, ત્યાં એ તો હું કરતો જાઉં છું
દુઃખ નથી ત્યાં તો કોઈ વાતનું, દુઃખી તોયે હું તો થાતો જાઉં છું
એકલોને એકલો હું તો, આ બધું ત્યાં, કરતોને કરતો જાઉં છું
હર વાતની ત્યાં સાક્ષી પૂરતો ને સાક્ષી બનતોને બનતો જાઉં છું
રૂપોને રૂપો અનેક મારા, ત્યાં હું તો નીરખતોને નીરખતો જાઉં છું
જે નથી હું, ને જે છું હું, અનુભવ એનો, હું તો કરતો જાઉં છું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
kadī kadī, jīvanamāṁ huṁ tō kyāṁnē kyāṁ, pahōṁcī jāuṁ chuṁ (2)
rastā chē ajāṇyā, chē badhuṁ navuṁ, nīrakhatōnē nīrakhatō huṁ tō jāuṁ chuṁ
nathī kōī tō sāthē rē mārī, huṁ nē huṁ tō, sāthēnē sāthē jāuṁ chuṁ
nathī kōīnō ḍara tō tyāṁ, ḍara vinā paṇa, huṁ tō ḍaratō jāuṁ chuṁ
karī nā śakuṁ vāta jyāṁ jē anyanē, tyāṁ ē tō huṁ karatō jāuṁ chuṁ
duḥkha nathī tyāṁ tō kōī vātanuṁ, duḥkhī tōyē huṁ tō thātō jāuṁ chuṁ
ēkalōnē ēkalō huṁ tō, ā badhuṁ tyāṁ, karatōnē karatō jāuṁ chuṁ
hara vātanī tyāṁ sākṣī pūratō nē sākṣī banatōnē banatō jāuṁ chuṁ
rūpōnē rūpō anēka mārā, tyāṁ huṁ tō nīrakhatōnē nīrakhatō jāuṁ chuṁ
jē nathī huṁ, nē jē chuṁ huṁ, anubhava ēnō, huṁ tō karatō jāuṁ chuṁ
First...42164217421842194220...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall