Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4287 | Date: 23-Oct-1992
સૂર્ય કિરણોએ જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ
Sūrya kiraṇōē jōyā nā bhēdabhāva, rākhyā nā jarāya bhēdabhāva

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4287 | Date: 23-Oct-1992

સૂર્ય કિરણોએ જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ

  No Audio

sūrya kiraṇōē jōyā nā bhēdabhāva, rākhyā nā jarāya bhēdabhāva

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-10-23 1992-10-23 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16274 સૂર્ય કિરણોએ જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ સૂર્ય કિરણોએ જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ

વહેતી ને વહેતી રહી ધારા તો એની, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

વહેતી નદીના જળે, જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ

જળની ધારા રહી એવી તો વહેતી, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

સાગરના મોજા રહે ઊછળતા, જોય ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના ભેદભાવ

ઊછળતાને ઊછળતા રહે સદાયે, ખૂટયાં ના એ તો ખૂટે

પ્રેમના પ્રેમની ધારા, જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના એણે તો ભેદભાવ

ઝીલનારા એને ઝીલતા રહે, રહે વહેતી, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

જ્ઞાનની ધારા જગમાં વહેતી રહે, રાખે ના કાંઈ એ તો ભેદભાવ

પીવાય ધારા એની એ તો પીવે, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

તેજની ધારા વહેતી ને વહેતી રહે જગમાં, રાખે ના કાંઈ એ તો ભેદભાવ

કરે ઉપયોગ એના એ કરતા રહે, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

કૃપાની ધારા પ્રભુની વહેતી ને વહેતી રહે, રાખે ના કાંઈ એ તો ભેદભાવ

ઝીલી શકે એને, એ તો ઝીલે, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

પવન તો જગમાં વાતો રહે, રાખે ના જગમાં કોઈ એ તો ભેદભાવ

ઝીલી શકે એને ઝીલે એને જીવનમાં, ખૂટયો ના એ તો ખૂટે
View Original Increase Font Decrease Font


સૂર્ય કિરણોએ જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ

વહેતી ને વહેતી રહી ધારા તો એની, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

વહેતી નદીના જળે, જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના જરાય ભેદભાવ

જળની ધારા રહી એવી તો વહેતી, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

સાગરના મોજા રહે ઊછળતા, જોય ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના ભેદભાવ

ઊછળતાને ઊછળતા રહે સદાયે, ખૂટયાં ના એ તો ખૂટે

પ્રેમના પ્રેમની ધારા, જોયા ના ભેદભાવ, રાખ્યા ના એણે તો ભેદભાવ

ઝીલનારા એને ઝીલતા રહે, રહે વહેતી, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

જ્ઞાનની ધારા જગમાં વહેતી રહે, રાખે ના કાંઈ એ તો ભેદભાવ

પીવાય ધારા એની એ તો પીવે, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

તેજની ધારા વહેતી ને વહેતી રહે જગમાં, રાખે ના કાંઈ એ તો ભેદભાવ

કરે ઉપયોગ એના એ કરતા રહે, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

કૃપાની ધારા પ્રભુની વહેતી ને વહેતી રહે, રાખે ના કાંઈ એ તો ભેદભાવ

ઝીલી શકે એને, એ તો ઝીલે, ખૂટી ના એ તો ખૂટે

પવન તો જગમાં વાતો રહે, રાખે ના જગમાં કોઈ એ તો ભેદભાવ

ઝીલી શકે એને ઝીલે એને જીવનમાં, ખૂટયો ના એ તો ખૂટે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

sūrya kiraṇōē jōyā nā bhēdabhāva, rākhyā nā jarāya bhēdabhāva

vahētī nē vahētī rahī dhārā tō ēnī, khūṭī nā ē tō khūṭē

vahētī nadīnā jalē, jōyā nā bhēdabhāva, rākhyā nā jarāya bhēdabhāva

jalanī dhārā rahī ēvī tō vahētī, khūṭī nā ē tō khūṭē

sāgaranā mōjā rahē ūchalatā, jōya nā bhēdabhāva, rākhyā nā bhēdabhāva

ūchalatānē ūchalatā rahē sadāyē, khūṭayāṁ nā ē tō khūṭē

prēmanā prēmanī dhārā, jōyā nā bhēdabhāva, rākhyā nā ēṇē tō bhēdabhāva

jhīlanārā ēnē jhīlatā rahē, rahē vahētī, khūṭī nā ē tō khūṭē

jñānanī dhārā jagamāṁ vahētī rahē, rākhē nā kāṁī ē tō bhēdabhāva

pīvāya dhārā ēnī ē tō pīvē, khūṭī nā ē tō khūṭē

tējanī dhārā vahētī nē vahētī rahē jagamāṁ, rākhē nā kāṁī ē tō bhēdabhāva

karē upayōga ēnā ē karatā rahē, khūṭī nā ē tō khūṭē

kr̥pānī dhārā prabhunī vahētī nē vahētī rahē, rākhē nā kāṁī ē tō bhēdabhāva

jhīlī śakē ēnē, ē tō jhīlē, khūṭī nā ē tō khūṭē

pavana tō jagamāṁ vātō rahē, rākhē nā jagamāṁ kōī ē tō bhēdabhāva

jhīlī śakē ēnē jhīlē ēnē jīvanamāṁ, khūṭayō nā ē tō khūṭē
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4287 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...428542864287...Last