Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4300 | Date: 31-Oct-1992
કરવું ના હોય જીવનમાં તો જ્યારે, કાંઈ રહે શોધતા
Karavuṁ nā hōya jīvanamāṁ tō jyārē, kāṁī rahē śōdhatā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4300 | Date: 31-Oct-1992

કરવું ના હોય જીવનમાં તો જ્યારે, કાંઈ રહે શોધતા

  No Audio

karavuṁ nā hōya jīvanamāṁ tō jyārē, kāṁī rahē śōdhatā

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-10-31 1992-10-31 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16287 કરવું ના હોય જીવનમાં તો જ્યારે, કાંઈ રહે શોધતા કરવું ના હોય જીવનમાં તો જ્યારે, કાંઈ રહે શોધતા

સહુ ત્યારે તો બહાનાને બહાના

હાર પચે ના જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે, રહે છે શોધતા સહુ ત્યારે તો..

અદા કરવી ના હોય જીવનમાં જ્યારે, જવાબદારી કાઢે છે સહુ ત્યારે તો...

હાંકી હોય મોટી બડાશો જીવનમાં જ્યારે, થઈ ના શકે પૂરી, પડે છે કાઢવા ત્યારે તો ...

સ્વીકારી ના શકાય હકીકત જીવનમાં તો જ્યારે, શોધે છે સહુ તો ત્યારે, તો... કરવી પડે માનભેર પીછેહઠ જીવનમાં તો જ્યારે, ગોતે છે સહુ ત્યારે તો... કરતા રહે જ્યારે ખોટું, પકડાય જ્યારે આ જીવનમાં, ગોતવા પડે છે ત્યારે તો... કારણ વિના જ્યારે, તોડવા હોય સબંધો જીવનમાં, શોધવા પડે ત્યારે તો... ગમે ના ગમે ભલે રે જીવનમાં, શોધવા પડયા છે સહુએ જીવનમાં તો...

ખોટું બોલનારને, ખોટું કરનારને, છે હાથવગું હથિયાર જીવનમાં તો...
Increase Font Decrease Font

કરવું ના હોય જીવનમાં તો જ્યારે, કાંઈ રહે શોધતા

સહુ ત્યારે તો બહાનાને બહાના

હાર પચે ના જીવનમાં તો જ્યારે ને જ્યારે, રહે છે શોધતા સહુ ત્યારે તો..

અદા કરવી ના હોય જીવનમાં જ્યારે, જવાબદારી કાઢે છે સહુ ત્યારે તો...

હાંકી હોય મોટી બડાશો જીવનમાં જ્યારે, થઈ ના શકે પૂરી, પડે છે કાઢવા ત્યારે તો ...

સ્વીકારી ના શકાય હકીકત જીવનમાં તો જ્યારે, શોધે છે સહુ તો ત્યારે, તો... કરવી પડે માનભેર પીછેહઠ જીવનમાં તો જ્યારે, ગોતે છે સહુ ત્યારે તો... કરતા રહે જ્યારે ખોટું, પકડાય જ્યારે આ જીવનમાં, ગોતવા પડે છે ત્યારે તો... કારણ વિના જ્યારે, તોડવા હોય સબંધો જીવનમાં, શોધવા પડે ત્યારે તો... ગમે ના ગમે ભલે રે જીવનમાં, શોધવા પડયા છે સહુએ જીવનમાં તો...

ખોટું બોલનારને, ખોટું કરનારને, છે હાથવગું હથિયાર જીવનમાં તો...
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Increase Font Decrease Font
Lyrics in English
karavuṁ nā hōya jīvanamāṁ tō jyārē, kāṁī rahē śōdhatā

sahu tyārē tō bahānānē bahānā

hāra pacē nā jīvanamāṁ tō jyārē nē jyārē, rahē chē śōdhatā sahu tyārē tō..

adā karavī nā hōya jīvanamāṁ jyārē, javābadārī kāḍhē chē sahu tyārē tō...

hāṁkī hōya mōṭī baḍāśō jīvanamāṁ jyārē, thaī nā śakē pūrī, paḍē chē kāḍhavā tyārē tō ...

svīkārī nā śakāya hakīkata jīvanamāṁ tō jyārē, śōdhē chē sahu tō tyārē, tō... karavī paḍē mānabhēra pīchēhaṭha jīvanamāṁ tō jyārē, gōtē chē sahu tyārē tō... karatā rahē jyārē khōṭuṁ, pakaḍāya jyārē ā jīvanamāṁ, gōtavā paḍē chē tyārē tō... kāraṇa vinā jyārē, tōḍavā hōya sabaṁdhō jīvanamāṁ, śōdhavā paḍē tyārē tō... gamē nā gamē bhalē rē jīvanamāṁ, śōdhavā paḍayā chē sahuē jīvanamāṁ tō...

khōṭuṁ bōlanāranē, khōṭuṁ karanāranē, chē hāthavaguṁ hathiyāra jīvanamāṁ tō...
Gujarati Bhajan no. 4300 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...429742984299...Last