BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4372 | Date: 01-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છે બે આંખ તો પ્રભુની, વહે એક આંખે ક્રોધ

  No Audio

Che Be Aankh To Prabhuni, Vahe Ek Aankhe Krodh

મન, દિલ, ભાવ, વિચાર, યાદ (Mind, Heart, Feelings, Thoughts, Remembrance)


1992-12-01 1992-12-01 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16359 છે બે આંખ તો પ્રભુની, વહે એક આંખે ક્રોધ છે બે આંખ તો પ્રભુની, વહે એક આંખે ક્રોધ,
   બીજામાં પ્રેમ, કઈ આંખ એની તો સાચી
છે બે હાથ તો પ્રભુના, લે એ એક હાથે,
   દે બીજા હાથે, કયા હાથ પ્રભુના તો સાચા
છે શિક્ષા કરવાની એની તત્પરતા,
   વહે હૈયે ક્ષમાને દયા, ક્યા ભાવ પ્રભુના તો સાચા
એક પગ લાવે એને પાસે, લઈ જાય દૂર બીજો તો એને,
   કયા પગ પ્રભુના તો સાચા
કદી રાખી આંખ ખુલ્લી, રહે નીરખી જગને,
   કદી જાય જવાના ધ્યાનમાં ડૂબી, કઈ આંખ એની તો સાચી
કદી ઝરે આંખથી સૂર્યતાપ જેવી ગરમી,
   વહે બીજી આંખમાં શીતળતા ચંદ્રની, કઈ આંખ એની તો સાચી
વહે કદી એક આંખમાં કઠોરતા,
   વહે બીજી આંખથી કોમળતા, કઈ આંખ એની તો સાચી
એક હાથ પ્રેમથી પંપાળે,
   બીજા હાથે દે માર એ તો મારી, કઈ આંખ એની તો સાચી
એક આંખ એની હસાવે,
   એક આંખ એની તો રડાવે, કઈ આંખ એની તો સાચી
Gujarati Bhajan no. 4372 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છે બે આંખ તો પ્રભુની, વહે એક આંખે ક્રોધ,
   બીજામાં પ્રેમ, કઈ આંખ એની તો સાચી
છે બે હાથ તો પ્રભુના, લે એ એક હાથે,
   દે બીજા હાથે, કયા હાથ પ્રભુના તો સાચા
છે શિક્ષા કરવાની એની તત્પરતા,
   વહે હૈયે ક્ષમાને દયા, ક્યા ભાવ પ્રભુના તો સાચા
એક પગ લાવે એને પાસે, લઈ જાય દૂર બીજો તો એને,
   કયા પગ પ્રભુના તો સાચા
કદી રાખી આંખ ખુલ્લી, રહે નીરખી જગને,
   કદી જાય જવાના ધ્યાનમાં ડૂબી, કઈ આંખ એની તો સાચી
કદી ઝરે આંખથી સૂર્યતાપ જેવી ગરમી,
   વહે બીજી આંખમાં શીતળતા ચંદ્રની, કઈ આંખ એની તો સાચી
વહે કદી એક આંખમાં કઠોરતા,
   વહે બીજી આંખથી કોમળતા, કઈ આંખ એની તો સાચી
એક હાથ પ્રેમથી પંપાળે,
   બીજા હાથે દે માર એ તો મારી, કઈ આંખ એની તો સાચી
એક આંખ એની હસાવે,
   એક આંખ એની તો રડાવે, કઈ આંખ એની તો સાચી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chē bē āṁkha tō prabhunī, vahē ēka āṁkhē krōdha,
bījāmāṁ prēma, kaī āṁkha ēnī tō sācī
chē bē hātha tō prabhunā, lē ē ēka hāthē,
dē bījā hāthē, kayā hātha prabhunā tō sācā
chē śikṣā karavānī ēnī tatparatā,
vahē haiyē kṣamānē dayā, kyā bhāva prabhunā tō sācā
ēka paga lāvē ēnē pāsē, laī jāya dūra bījō tō ēnē,
kayā paga prabhunā tō sācā
kadī rākhī āṁkha khullī, rahē nīrakhī jaganē,
kadī jāya javānā dhyānamāṁ ḍūbī, kaī āṁkha ēnī tō sācī
kadī jharē āṁkhathī sūryatāpa jēvī garamī,
vahē bījī āṁkhamāṁ śītalatā caṁdranī, kaī āṁkha ēnī tō sācī
vahē kadī ēka āṁkhamāṁ kaṭhōratā,
vahē bījī āṁkhathī kōmalatā, kaī āṁkha ēnī tō sācī
ēka hātha prēmathī paṁpālē,
bījā hāthē dē māra ē tō mārī, kaī āṁkha ēnī tō sācī
ēka āṁkha ēnī hasāvē,
ēka āṁkha ēnī tō raḍāvē, kaī āṁkha ēnī tō sācī
First...43664367436843694370...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall