BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4414 | Date: 14-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

રડતો ને રડતો રહીશ, દુઃખ જો તું તારું, થાશે ના એ તો દૂર, જાશે એ તો વધતું

  No Audio

Radatone Radato Raheesh, Dukh Jo Tu Taru,Thase Na E To Door, Jase E To Vadhatu

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-12-14 1992-12-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16401 રડતો ને રડતો રહીશ, દુઃખ જો તું તારું, થાશે ના એ તો દૂર, જાશે એ તો વધતું રડતો ને રડતો રહીશ, દુઃખ જો તું તારું, થાશે ના એ તો દૂર, જાશે એ તો વધતું
આવે ના સુખ સામે તો દોડતું, પડશે જીવનમાં એને તો મેળવવું ને મેળવવું
રડતો ને રડતો રહીશ જો તુ, દુઃખ જાશે જીવનમાં શક્તિ તારી એ હરતું
રહીશ રડયો ને પડયો જો એમાં, જીવનમાં તો છે તારે ઘણું ઘણું કરવું
લાગશે તને કે થયું દુઃખ તારું હળવું, રહેશે એ તો ત્યાંને ત્યાં તો ચોટયું
હશે ને છોડીશ નહીં જો દુઃખ તું તારું, અટકાવીશ તું સુખને, પડશે એ વિચારવું
સુખી થવાને ને રહેવા જીવનમાં, પડશે દુઃખ ભૂલવું, જીવનમાંથી સુખ તો લેવું
સંજોગ તો બહારના રહેશે, બહારના બહાર, પડશે જીવનમાં લક્ષ્યમાં આ તો લેવું
સુખને દુઃખની એવી તો છે જોડી, એક ને મેળવવા પડશે બીજાને તો છોડવું
થાવું સુખી કે દુઃખી, છે હાથમાં તો તારા, જીવનમાં કદી ના આ તો ભૂલવું
Gujarati Bhajan no. 4414 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
રડતો ને રડતો રહીશ, દુઃખ જો તું તારું, થાશે ના એ તો દૂર, જાશે એ તો વધતું
આવે ના સુખ સામે તો દોડતું, પડશે જીવનમાં એને તો મેળવવું ને મેળવવું
રડતો ને રડતો રહીશ જો તુ, દુઃખ જાશે જીવનમાં શક્તિ તારી એ હરતું
રહીશ રડયો ને પડયો જો એમાં, જીવનમાં તો છે તારે ઘણું ઘણું કરવું
લાગશે તને કે થયું દુઃખ તારું હળવું, રહેશે એ તો ત્યાંને ત્યાં તો ચોટયું
હશે ને છોડીશ નહીં જો દુઃખ તું તારું, અટકાવીશ તું સુખને, પડશે એ વિચારવું
સુખી થવાને ને રહેવા જીવનમાં, પડશે દુઃખ ભૂલવું, જીવનમાંથી સુખ તો લેવું
સંજોગ તો બહારના રહેશે, બહારના બહાર, પડશે જીવનમાં લક્ષ્યમાં આ તો લેવું
સુખને દુઃખની એવી તો છે જોડી, એક ને મેળવવા પડશે બીજાને તો છોડવું
થાવું સુખી કે દુઃખી, છે હાથમાં તો તારા, જીવનમાં કદી ના આ તો ભૂલવું
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
raḍatō nē raḍatō rahīśa, duḥkha jō tuṁ tāruṁ, thāśē nā ē tō dūra, jāśē ē tō vadhatuṁ
āvē nā sukha sāmē tō dōḍatuṁ, paḍaśē jīvanamāṁ ēnē tō mēlavavuṁ nē mēlavavuṁ
raḍatō nē raḍatō rahīśa jō tu, duḥkha jāśē jīvanamāṁ śakti tārī ē haratuṁ
rahīśa raḍayō nē paḍayō jō ēmāṁ, jīvanamāṁ tō chē tārē ghaṇuṁ ghaṇuṁ karavuṁ
lāgaśē tanē kē thayuṁ duḥkha tāruṁ halavuṁ, rahēśē ē tō tyāṁnē tyāṁ tō cōṭayuṁ
haśē nē chōḍīśa nahīṁ jō duḥkha tuṁ tāruṁ, aṭakāvīśa tuṁ sukhanē, paḍaśē ē vicāravuṁ
sukhī thavānē nē rahēvā jīvanamāṁ, paḍaśē duḥkha bhūlavuṁ, jīvanamāṁthī sukha tō lēvuṁ
saṁjōga tō bahāranā rahēśē, bahāranā bahāra, paḍaśē jīvanamāṁ lakṣyamāṁ ā tō lēvuṁ
sukhanē duḥkhanī ēvī tō chē jōḍī, ēka nē mēlavavā paḍaśē bījānē tō chōḍavuṁ
thāvuṁ sukhī kē duḥkhī, chē hāthamāṁ tō tārā, jīvanamāṁ kadī nā ā tō bhūlavuṁ
First...44114412441344144415...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall