BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4416 | Date: 14-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

અરે ઓ મુક્તિપંથના યાત્રી, તારા વિકારોને જીવનમાં તો તું ના પડકારી શક્યો

  No Audio

Are O Muktipanthana Yatri, Tara Vikarone Jeevanamato Tu Na Padakari Sakyo

જીવન માર્ગ, સમજ (Life Approach, Understanding)


1992-12-14 1992-12-14 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16403 અરે ઓ મુક્તિપંથના યાત્રી, તારા વિકારોને જીવનમાં તો તું ના પડકારી શક્યો અરે ઓ મુક્તિપંથના યાત્રી, તારા વિકારોને જીવનમાં તો તું ના પડકારી શક્યો
રહ્યો છે હવે બહાના શાને તું શોધતો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
કરવાનું હતું જીવનમાં તો જે, ના તું કરી શક્યો, જીવનમાં અફસોસ એનો તો થયો
શોધી બહાના એના, જાતને શાને તું છેતરી રહ્યો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
અપનાવવા હતા જગમાં સહુને હૈયેથી, ઝેર આંખમાં તો તું શાને ભરી રહ્યો
મારા તારામાં જીવનમાં કેમ તું અટવાઈ ગયો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
ધરવા હાથ તો જગત્પિતા પાસે, માનવી પાસે હાથ શાને ફેલાવતો રહ્યો
જીવનની ખુમારી તારી, કેમ તું એ ભૂલી ગયો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
વાતવાતમાં ક્રોધ ને કાયરતાનું પ્રદર્શન કરતો રહ્યો, અકારણ અન્યને શાને સતાવતો રહ્યો
હાથ દોસ્તીનો ભૂલી, દુશ્મન બનાવતો રહ્યો, વિશાળતામાં વામણો શાને બની ગયો
પ્રેમ જીવનમાં તો જ્યાં તું ઝંખી રહ્યો, ઝેર જીવનમાં શાને તો તું ઓકતો રહ્યો
તારા ને તારા હાથે પ્રગતિ તારી રોકી રહ્યો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
Gujarati Bhajan no. 4416 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
અરે ઓ મુક્તિપંથના યાત્રી, તારા વિકારોને જીવનમાં તો તું ના પડકારી શક્યો
રહ્યો છે હવે બહાના શાને તું શોધતો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
કરવાનું હતું જીવનમાં તો જે, ના તું કરી શક્યો, જીવનમાં અફસોસ એનો તો થયો
શોધી બહાના એના, જાતને શાને તું છેતરી રહ્યો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
અપનાવવા હતા જગમાં સહુને હૈયેથી, ઝેર આંખમાં તો તું શાને ભરી રહ્યો
મારા તારામાં જીવનમાં કેમ તું અટવાઈ ગયો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
ધરવા હાથ તો જગત્પિતા પાસે, માનવી પાસે હાથ શાને ફેલાવતો રહ્યો
જીવનની ખુમારી તારી, કેમ તું એ ભૂલી ગયો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
વાતવાતમાં ક્રોધ ને કાયરતાનું પ્રદર્શન કરતો રહ્યો, અકારણ અન્યને શાને સતાવતો રહ્યો
હાથ દોસ્તીનો ભૂલી, દુશ્મન બનાવતો રહ્યો, વિશાળતામાં વામણો શાને બની ગયો
પ્રેમ જીવનમાં તો જ્યાં તું ઝંખી રહ્યો, ઝેર જીવનમાં શાને તો તું ઓકતો રહ્યો
તારા ને તારા હાથે પ્રગતિ તારી રોકી રહ્યો, વિશાળતામાં વામણો શાને તું બની ગયો
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
arē ō muktipaṁthanā yātrī, tārā vikārōnē jīvanamāṁ tō tuṁ nā paḍakārī śakyō
rahyō chē havē bahānā śānē tuṁ śōdhatō, viśālatāmāṁ vāmaṇō śānē tuṁ banī gayō
karavānuṁ hatuṁ jīvanamāṁ tō jē, nā tuṁ karī śakyō, jīvanamāṁ aphasōsa ēnō tō thayō
śōdhī bahānā ēnā, jātanē śānē tuṁ chētarī rahyō, viśālatāmāṁ vāmaṇō śānē tuṁ banī gayō
apanāvavā hatā jagamāṁ sahunē haiyēthī, jhēra āṁkhamāṁ tō tuṁ śānē bharī rahyō
mārā tārāmāṁ jīvanamāṁ kēma tuṁ aṭavāī gayō, viśālatāmāṁ vāmaṇō śānē tuṁ banī gayō
dharavā hātha tō jagatpitā pāsē, mānavī pāsē hātha śānē phēlāvatō rahyō
jīvananī khumārī tārī, kēma tuṁ ē bhūlī gayō, viśālatāmāṁ vāmaṇō śānē tuṁ banī gayō
vātavātamāṁ krōdha nē kāyaratānuṁ pradarśana karatō rahyō, akāraṇa anyanē śānē satāvatō rahyō
hātha dōstīnō bhūlī, duśmana banāvatō rahyō, viśālatāmāṁ vāmaṇō śānē banī gayō
prēma jīvanamāṁ tō jyāṁ tuṁ jhaṁkhī rahyō, jhēra jīvanamāṁ śānē tō tuṁ ōkatō rahyō
tārā nē tārā hāthē pragati tārī rōkī rahyō, viśālatāmāṁ vāmaṇō śānē tuṁ banī gayō
First...44114412441344144415...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall