BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI KAKA BHAJANS

BHAAV SAMADHI VICHAAR SAMADHI - Gujarati BHAJAN

Hymn No. 4423 | Date: 17-Dec-1992
   Text Size Increase Font Decrease Font

છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી

  No Audio

Chie Ame To E Rastana Rahi, Che Muktipanth To Raha Aamari

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)


1992-12-17 1992-12-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16410 છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી,
   છે મુક્તિ એ તો જીવનમાં મંઝિલ અમારી
દુઃખ દર્દ પરથી થાય છે પસાર રાહ અમારી,
   છે દયા ધરમની પાસે તો મૂડી અમારી
અથાગ પુરુષાર્થની તો છે તૈયારી અમારી,
   મંઝિલે પહોંચ્યા વિના, અધૂરી રહેશે મંઝિલ અમારી
કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ માયાના,
   ખાડા ઉપરથી તો પસાર થાય છે રાહ અમારી
રહ્યાં છીએ સદા અમે તો એમાં પડતાં,
   દૂરને દૂર રહેતી આવી છે મંઝિલ અમારી
પ્રેમ, ક્ષમાના સદ્ગુણોથી ભરી છે પોટલી અમારી,
   ખોલ્યા વિનાની પાસે રહી ગઈ છે અમારી
નીકળી નથી શક્યા વિકારોના ખાડામાંથી બહાર,
   છીએ ત્યાંને ત્યાં રાહમાં અમારી
મળતા રહ્યાં છે સાથીદારો તો એવા,
   ભૂલતાને ભુલાવતા રહ્યાં છે, રાહ તો અમારી
ખુદની અને સમયની થાતી રહી છે બરબાદી,
   ખૂલી નથી તોયે હજી આંખો અમારી
ખોટી ખોટી રાહે જ્ન્માવી તો ચિંતા,
   ચડી બેઠી છે ચિંતા તો માથે અમારી
એના ભારે ગયા છીએ અમે થાકી,
   અટકી ગયા તો અમે, રાહ જોઈ રહી છે રાહ તો અમારી
Gujarati Bhajan no. 4423 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી,
   છે મુક્તિ એ તો જીવનમાં મંઝિલ અમારી
દુઃખ દર્દ પરથી થાય છે પસાર રાહ અમારી,
   છે દયા ધરમની પાસે તો મૂડી અમારી
અથાગ પુરુષાર્થની તો છે તૈયારી અમારી,
   મંઝિલે પહોંચ્યા વિના, અધૂરી રહેશે મંઝિલ અમારી
કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ માયાના,
   ખાડા ઉપરથી તો પસાર થાય છે રાહ અમારી
રહ્યાં છીએ સદા અમે તો એમાં પડતાં,
   દૂરને દૂર રહેતી આવી છે મંઝિલ અમારી
પ્રેમ, ક્ષમાના સદ્ગુણોથી ભરી છે પોટલી અમારી,
   ખોલ્યા વિનાની પાસે રહી ગઈ છે અમારી
નીકળી નથી શક્યા વિકારોના ખાડામાંથી બહાર,
   છીએ ત્યાંને ત્યાં રાહમાં અમારી
મળતા રહ્યાં છે સાથીદારો તો એવા,
   ભૂલતાને ભુલાવતા રહ્યાં છે, રાહ તો અમારી
ખુદની અને સમયની થાતી રહી છે બરબાદી,
   ખૂલી નથી તોયે હજી આંખો અમારી
ખોટી ખોટી રાહે જ્ન્માવી તો ચિંતા,
   ચડી બેઠી છે ચિંતા તો માથે અમારી
એના ભારે ગયા છીએ અમે થાકી,
   અટકી ગયા તો અમે, રાહ જોઈ રહી છે રાહ તો અમારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)

Lyrics in English
chīē amē tō ē rastānā rāhī, chē muktipaṁtha tō rāha amārī,
chē mukti ē tō jīvanamāṁ maṁjhila amārī
duḥkha darda parathī thāya chē pasāra rāha amārī,
chē dayā dharamanī pāsē tō mūḍī amārī
athāga puruṣārthanī tō chē taiyārī amārī,
maṁjhilē pahōṁcyā vinā, adhūrī rahēśē maṁjhila amārī
kāma, krōdha, lōbha, mōha māyānā,
khāḍā uparathī tō pasāra thāya chē rāha amārī
rahyāṁ chīē sadā amē tō ēmāṁ paḍatāṁ,
dūranē dūra rahētī āvī chē maṁjhila amārī
prēma, kṣamānā sadguṇōthī bharī chē pōṭalī amārī,
khōlyā vinānī pāsē rahī gaī chē amārī
nīkalī nathī śakyā vikārōnā khāḍāmāṁthī bahāra,
chīē tyāṁnē tyāṁ rāhamāṁ amārī
malatā rahyāṁ chē sāthīdārō tō ēvā,
bhūlatānē bhulāvatā rahyāṁ chē, rāha tō amārī
khudanī anē samayanī thātī rahī chē barabādī,
khūlī nathī tōyē hajī āṁkhō amārī
khōṭī khōṭī rāhē jnmāvī tō ciṁtā,
caḍī bēṭhī chē ciṁtā tō māthē amārī
ēnā bhārē gayā chīē amē thākī,
aṭakī gayā tō amē, rāha jōī rahī chē rāha tō amārī
First...44214422442344244425...Last
Publications
He has written about 10,000 hymns which cover various aspects of spirituality, such as devotion, inner knowledge, truth, meditation, right action and right living. Most of the Bhajans are in Gujarati, but there is also a treasure trove of Bhajans in English, Hindi and Marathi languages.
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall
Pediatric Oncall