Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 4423 | Date: 17-Dec-1992
છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી
Chīē amē tō ē rastānā rāhī, chē muktipaṁtha tō rāha amārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

Hymn No. 4423 | Date: 17-Dec-1992

છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી

  No Audio

chīē amē tō ē rastānā rāhī, chē muktipaṁtha tō rāha amārī

જ્ઞાન, સત્ય, આભાર (Knowledge, Truth, Thanks)

1992-12-17 1992-12-17 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16410 છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી,

    છે મુક્તિ એ તો જીવનમાં મંઝિલ અમારી

દુઃખ દર્દ પરથી થાય છે પસાર રાહ અમારી,

    છે દયા ધરમની પાસે તો મૂડી અમારી

અથાગ પુરુષાર્થની તો છે તૈયારી અમારી,

    મંઝિલે પહોંચ્યા વિના, અધૂરી રહેશે મંઝિલ અમારી

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ માયાના,

    ખાડા ઉપરથી તો પસાર થાય છે રાહ અમારી

રહ્યાં છીએ સદા અમે તો એમાં પડતાં,

    દૂરને દૂર રહેતી આવી છે મંઝિલ અમારી

પ્રેમ, ક્ષમાના સદ્ગુણોથી ભરી છે પોટલી અમારી,

    ખોલ્યા વિનાની પાસે રહી ગઈ છે અમારી

નીકળી નથી શક્યા વિકારોના ખાડામાંથી બહાર,

    છીએ ત્યાંને ત્યાં રાહમાં અમારી

મળતા રહ્યાં છે સાથીદારો તો એવા,

    ભૂલતાને ભુલાવતા રહ્યાં છે, રાહ તો અમારી

ખુદની અને સમયની થાતી રહી છે બરબાદી,

    ખૂલી નથી તોયે હજી આંખો અમારી

ખોટી ખોટી રાહે જ્ન્માવી તો ચિંતા,

    ચડી બેઠી છે ચિંતા તો માથે અમારી

એના ભારે ગયા છીએ અમે થાકી,

    અટકી ગયા તો અમે, રાહ જોઈ રહી છે રાહ તો અમારી
View Original Increase Font Decrease Font


છીએ અમે તો એ રસ્તાના રાહી, છે મુક્તિપંથ તો રાહ અમારી,

    છે મુક્તિ એ તો જીવનમાં મંઝિલ અમારી

દુઃખ દર્દ પરથી થાય છે પસાર રાહ અમારી,

    છે દયા ધરમની પાસે તો મૂડી અમારી

અથાગ પુરુષાર્થની તો છે તૈયારી અમારી,

    મંઝિલે પહોંચ્યા વિના, અધૂરી રહેશે મંઝિલ અમારી

કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ માયાના,

    ખાડા ઉપરથી તો પસાર થાય છે રાહ અમારી

રહ્યાં છીએ સદા અમે તો એમાં પડતાં,

    દૂરને દૂર રહેતી આવી છે મંઝિલ અમારી

પ્રેમ, ક્ષમાના સદ્ગુણોથી ભરી છે પોટલી અમારી,

    ખોલ્યા વિનાની પાસે રહી ગઈ છે અમારી

નીકળી નથી શક્યા વિકારોના ખાડામાંથી બહાર,

    છીએ ત્યાંને ત્યાં રાહમાં અમારી

મળતા રહ્યાં છે સાથીદારો તો એવા,

    ભૂલતાને ભુલાવતા રહ્યાં છે, રાહ તો અમારી

ખુદની અને સમયની થાતી રહી છે બરબાદી,

    ખૂલી નથી તોયે હજી આંખો અમારી

ખોટી ખોટી રાહે જ્ન્માવી તો ચિંતા,

    ચડી બેઠી છે ચિંતા તો માથે અમારી

એના ભારે ગયા છીએ અમે થાકી,

    અટકી ગયા તો અમે, રાહ જોઈ રહી છે રાહ તો અમારી
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

chīē amē tō ē rastānā rāhī, chē muktipaṁtha tō rāha amārī,

chē mukti ē tō jīvanamāṁ maṁjhila amārī

duḥkha darda parathī thāya chē pasāra rāha amārī,

chē dayā dharamanī pāsē tō mūḍī amārī

athāga puruṣārthanī tō chē taiyārī amārī,

maṁjhilē pahōṁcyā vinā, adhūrī rahēśē maṁjhila amārī

kāma, krōdha, lōbha, mōha māyānā,

khāḍā uparathī tō pasāra thāya chē rāha amārī

rahyāṁ chīē sadā amē tō ēmāṁ paḍatāṁ,

dūranē dūra rahētī āvī chē maṁjhila amārī

prēma, kṣamānā sadguṇōthī bharī chē pōṭalī amārī,

khōlyā vinānī pāsē rahī gaī chē amārī

nīkalī nathī śakyā vikārōnā khāḍāmāṁthī bahāra,

chīē tyāṁnē tyāṁ rāhamāṁ amārī

malatā rahyāṁ chē sāthīdārō tō ēvā,

bhūlatānē bhulāvatā rahyāṁ chē, rāha tō amārī

khudanī anē samayanī thātī rahī chē barabādī,

khūlī nathī tōyē hajī āṁkhō amārī

khōṭī khōṭī rāhē jnmāvī tō ciṁtā,

caḍī bēṭhī chē ciṁtā tō māthē amārī

ēnā bhārē gayā chīē amē thākī,

aṭakī gayā tō amē, rāha jōī rahī chē rāha tō amārī
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 4423 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...442044214422...Last