Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Bhaav Samadhi Vichaar Samadhi - Kaka Bhajans
Hymn No. 6579 | Date: 24-Jan-1997
બની ગયા જ્યાં તમે તો અમે, બની ગયા જ્યાં અમે તો તમે
Banī gayā jyāṁ tamē tō amē, banī gayā jyāṁ amē tō tamē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

Hymn No. 6579 | Date: 24-Jan-1997

બની ગયા જ્યાં તમે તો અમે, બની ગયા જ્યાં અમે તો તમે

  Audio

banī gayā jyāṁ tamē tō amē, banī gayā jyāṁ amē tō tamē

પ્રેમ, ભક્તિ, શિસ્ત, શાંતિ (Love, Worship, Discipline, Peace)

1997-01-24 1997-01-24 https://www.kakabhajans.org/bhajan/default.aspx?id=16566 બની ગયા જ્યાં તમે તો અમે, બની ગયા જ્યાં અમે તો તમે બની ગયા જ્યાં તમે તો અમે, બની ગયા જ્યાં અમે તો તમે

કહો હવે ક્યાં રહી ગયા, અમે તો અમે ને તમે તો તમે

સમ ખાવા જેટલું પણ, જીવનમાં રહ્યાં નથી જ્યાં બાકી અમે

દુઃખદર્દ તમારા બની ગયાં અમારા, કહો હવે ક્યાં છીએ અમે

છે એક આત્માના તો એ બે ચહેરા, એક તો છે હૈયું, જુદા નથી અમે

આયુષ્યની દોરી જાશે એક બની, કહેશો આયુષ્ય કોનું એ ક્યાંથી તમે

વસો છો અમારી નજરમાં જ્યાં તમે, તમારી નજરમાં તો જ્યાં અમે

કાઢી શકીશું ફુરસદ ક્યાંથી, જોવા અન્યને, જીવનમાં તો તમે કે અમે

હર વાતમાં લાવશો ના, તમે તો અમે ને અમે તો તમે

બની ગયાં જ્યાં અમે તો તમે, રહીશું ક્યાંથી અમે તો તમે
https://www.youtube.com/watch?v=H2KHGcC8Rbo
View Original Increase Font Decrease Font


બની ગયા જ્યાં તમે તો અમે, બની ગયા જ્યાં અમે તો તમે

કહો હવે ક્યાં રહી ગયા, અમે તો અમે ને તમે તો તમે

સમ ખાવા જેટલું પણ, જીવનમાં રહ્યાં નથી જ્યાં બાકી અમે

દુઃખદર્દ તમારા બની ગયાં અમારા, કહો હવે ક્યાં છીએ અમે

છે એક આત્માના તો એ બે ચહેરા, એક તો છે હૈયું, જુદા નથી અમે

આયુષ્યની દોરી જાશે એક બની, કહેશો આયુષ્ય કોનું એ ક્યાંથી તમે

વસો છો અમારી નજરમાં જ્યાં તમે, તમારી નજરમાં તો જ્યાં અમે

કાઢી શકીશું ફુરસદ ક્યાંથી, જોવા અન્યને, જીવનમાં તો તમે કે અમે

હર વાતમાં લાવશો ના, તમે તો અમે ને અમે તો તમે

બની ગયાં જ્યાં અમે તો તમે, રહીશું ક્યાંથી અમે તો તમે
સદ્દગુરુ દેવેન્દ્ર ઘીયા (કાકા)
Lyrics in English Increase Font Decrease Font

banī gayā jyāṁ tamē tō amē, banī gayā jyāṁ amē tō tamē

kahō havē kyāṁ rahī gayā, amē tō amē nē tamē tō tamē

sama khāvā jēṭaluṁ paṇa, jīvanamāṁ rahyāṁ nathī jyāṁ bākī amē

duḥkhadarda tamārā banī gayāṁ amārā, kahō havē kyāṁ chīē amē

chē ēka ātmānā tō ē bē cahērā, ēka tō chē haiyuṁ, judā nathī amē

āyuṣyanī dōrī jāśē ēka banī, kahēśō āyuṣya kōnuṁ ē kyāṁthī tamē

vasō chō amārī najaramāṁ jyāṁ tamē, tamārī najaramāṁ tō jyāṁ amē

kāḍhī śakīśuṁ phurasada kyāṁthī, jōvā anyanē, jīvanamāṁ tō tamē kē amē

hara vātamāṁ lāvaśō nā, tamē tō amē nē amē tō tamē

banī gayāṁ jyāṁ amē tō tamē, rahīśuṁ kyāṁthī amē tō tamē
English Explanation: Increase Font Decrease Font


When you have become me and when I have become you,

Now tell how can I remain I and you remain you?

Even to swear upon me in life there remains nothing of me,

The pain and suffering of yours have become mine, now tell where is me?

There is one soul and two faces of it, when the heart is one, we are not separate.

The string of vital force will become one, how will you differentiate the vital force of one another?

When you reside within my sight and in your sight I am there,

How will we remove free time in life to see others in life?

In each discussion do not get ‘you and I’ and ‘I and you’,

When I have become you, how can ‘I and you’ remain?
Scan Image

Gujarati Bhajan no. 6579 by Satguru Devendra Ghia - Kaka
First...657465756576...Last